Staten bryter mot lagen och knäcker våra livsverk

Löfven måste ta ansvar för den situation som uppstått. Pengarna i stödsystemen borde rimligen kunna nå den grupp företagare som står på gränsen till konkurs, skriver debattörerna.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES/
Krögaren Maria Sandström-Åbom medverkade i ”Uppdrag granskning” om de uteblivna stödpengarna.
Mats Eriksson, styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och grundare av En företagares vardag.

Om myndigheter sätter sina egna regler som inte följer lagen, hur ska vi småföretagare ha en chans att göra rätt? Statsministern måste ta ansvar för den situation som uppstått, skriver konkurshotade krögaren Maria Sandström-Åbom och Småföretagarnas Mats Eriksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I pandemins startskede gavs löften om att småföretag kunde känna sig lugna och trygga. Miljardbelopp utlovades för att täcka de förluster som uppkom i samband med försöken att stoppa smittspridning. Vi småföretagare mobiliserade, ställde om, gjorde vår medborgerliga plikt i tro att dessa löften skulle infrias. 

Tilliten fanns men något har gått fullständigt fel och med ”Uppdrag gransknings” reportage ”Coronastödet som försvann” har vi fått svaret på varför. Regeringens och myndigheternas prioritering att tolka regelverk till sin egen fördel, i stället för att hjälpa alla de oroliga människorna som påverkas av varje avslagsbesked.

Vi behöver pengar – inte fler handläggare  

Kampen för samhällets bästa har för småföretagare blivit en kamp för överlevnad i jakten på utlovad ersättning och kompensation. En jakt som skapat oro, stress, uppgivenhet och psykiskt lidande bland alldeles för många företagare. Bakom varje företag finns människor av kött och blod som starkt påverkas av situationens allvar. Anställda som inte vet om de får behålla jobbet, barn som möter rädslan i föräldrarnas ögon och företagare som ser sina livsverk sakta gå mot ruinens brant. 

Statsministern och beslutande politiker duckar i frågan och säger att de tillsatt mer pengar för att anställa fler handläggare. Men om myndigheterna inte har förmågan att leda, utbilda och stötta sina handläggare att fatta för varje enskild företagare livsavgörande beslut, är katastrofen ett faktum. 

Myndigheterna följer inte lagen

Efter ”Uppdrag gransknings” inslag kan det konstateras att regeringen varit oförmögen att utforma stödsystemen och ge rätt direktiv kring de ersättningar som var tänkta att fungera som en räddningsplanka för krisande småföretag. Om myndigheter sätter sina egna regler som inte följer lagen, hur ska vi småföretagare ha en chans att göra rätt?

Är självsanering en medveten strategi för att minska Tillväxtverkets arbetsbörda?

Tänk om du som gäst gått till en restaurang för att äta middag. Menyn består av 60 sidor text med blandad information kring vilka ingredienser som finns, vilka rätter du inte kan beställa och vilka eventuella kombinationer av ingredienser som eventuellt serveras, om du beställer på rätt sätt. När du tagit dig igenom dessa val och får in maten inser du att det blev en felbeställning. Du klagar över att du inte fått den rätt som beställdes och servitrisen svarar inte, plockar undan maten och tvingar dig betala för att du misslyckats med att beställa rätt mat. 

En sådan restaurang hade inte överlevt speciellt länge. Problemet för oss småföretagare är att det är med samma principer som regering och myndigheter hanterat krisstöden och vi småföretagare har inget annat ställe att vända oss till, för att kunna fortsätta behålla personal och ha kvar verksamheten.

Kaos hos Tillväxtverket

I dag sitter mängder med företagare med hjärtat i halsgropen i väntan på sina stöd utan att man på något sätt lyckas upprätthålla kontakt med de knäpptysta myndigheterna. Regeringen har skapat kaos hos Tillväxtverket, vilket lett till att flera tusen företag nu dragit på sig stora skulder som riskerar leda till konkurs. 

Vi ställer oss frågande till hur dessa företag som hamnat i obestånd och tvingade till kontrollbalansräkning, tack vare Tillväxtverkets ärendehantering, ska kunna ansöka om de nya stöden för korttidspermittering som öppnades upp den 29 mars. Är en sådan självsanering en medveten strategi för att minska Tillväxtverkets arbetsbörda? 

Dags för Löfven att ta ansvar

Statsminister Stefan Löfven måste ta ansvar för den situation som uppstått. Det är dags att prioritera och leva upp till löften om stöd för att täcka upp förluster. Pengarna i stödsystemen måste kunna nå den grupp företagare som står på gränsen till konkurs. Det är allvar nu!


Av Maria Sandström-Åbom

Krögare, Strand Il Gusto Mora

Mats Eriksson

Styrelseledamot, Småföretagarnas riksförbund

Grundare av En företagares vardag