Staten borde inte förbjuda kusinäktenskap

Staten ska inte moralisera över människors val av livspartner, skriver Gabriella Toftered.
Foto: Shutterstock
Gabriella Toftered är kandidat till LUF:s förbundsstyrelse.

Liberalernas partistyrelse borde dra tillbaka förslaget om att utreda ett förbud mot kusingifte. 

Det är ren moralism att staten ska förhindra samtyckande vuxna individer att gifta sig med varandra, skriver Gabriella Toftered, kandidat till LUF:s förbundsstyrelse.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket är en av de viktigaste feministiska frågorna i Sverige idag. Unga flickor och pojkars frihet begränsas för att skydda familjens ”heder”. Det kan handla om att man inte får ha på sig vad man vill, umgås med de man vill eller inte gifta sig med vem man vill.  

Det här är saker som de flesta av oss tar för givna, den friheten borde gälla alla. Jag är stolt över att liberaler står längst fram i ledet för att bekämpa hedersförtrycket, jag är stolt över de reformer som vi har genomdrivit för att befria människor från familjens förtryck. 

Nyamko Sabuni har fel

Men allt för ofta verkar vi landa i att förbud är det enda sättet att ge människor möjlighet till frigörelse. Ett exempel på detta manifesteras i en debattartikel i Aftonbladet där Liberalernas Nyamko Sabuni, Robert Hannah och Juno Blom argumenterar för ett förbud mot kusinäktenskap. Det här förslaget kommer från Liberalernas partistyrelse och kommer behandlas på partiets landsmöte i höst. 

Stå upp för vuxna människors fria val, även om de valen anses som lite märkliga av majoriteten.

Sabuni, Hannah och Blom menar att äktenskap mellan kusiner är en tradition som upprätthåller hedersförtryck. Men förslaget att förbjuda kusinäktenskap är inte bara verkningslöst och moralistiskt, även ingången är felaktig. Frågan om kusingifte har debatterats tidigare, ofta med hänvisning till medicinska argument. Men även då har man landat i att upplysning och folkbildning är bättre än förbud.

Tvångsäktenskap är redan kriminaliserat

Det är inte endast argumentationen från Sabuni, Hannah och Blom som är skev utan också att det redan i dag finns sätt att motverka förtrycket som de hänvisar till. Tvångsäktenskap är kriminaliserat i Sverige och den lagstiftningen gäller oavsett om man är släkt eller inte. Det är tydligt i lagen att man inte får tvinga en människa att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Såväl försök som förberedelse till äktenskapstvång är också olagligt. 

Det är just tvånget att ingå äktenskap som är problemet, inte huruvida individer är kusiner eller inte. Att införa ett förbud mot kusingifte blir därmed ett slag i luften och inte en effektiv åtgärd till att bekämpa hedersförtryck. Ett liberalt parti ska inte ägna sig åt spektakulär slag-i-luften-politik som skapar nyhetsrubriker men som inte leder till mer frihet för utsatta människor. 

Liberaler ska inte vara moralister

Förutom att förslaget är verkningslöst, så finns det också starka ideologiska skäl till att det är fel att förbjuda kusingifte. Som liberal ska man alltid vara skeptisk till statliga förbud som inte leder till att skydda människor från andras förtryck. Det är ren moralism att staten ska förhindra samtyckande vuxna individer att gifta sig med varandra utan väldigt starka skäl. 

Staten ska skydda människor från tvång, men staten ska inte moralisera över människors val av livspartner. Vår uppgift är att stå upp för vuxna människors fria val, även om de valen anses som lite märkliga av majoriteten. Ett liberalt parti ska inte ägna sig åt statsmoralism, vår kraft skall användas till att bekämpa förtryckande strukturer. Liberalernas partistyrelse borde därför dra tillbaka förslaget om att utreda ett förbud mot kusingifte. 


Av Gabriella Toftered

Kandidat till Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse