Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stäng ner skolorna som inte sköter sig

Nästan var femte elev klarar i dag inte grundskolan och blir därmed inte behöriga att ens börja på gymnasiet, skriver Erik Bengtzboe.
Foto: COLOURBOX
Erik Bengtzboe är utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Expressen reportageserie om skolan fick Moderaterna att reagera: Skillnaderna mellan både klasser, skolor och kommuner är i dag för stora i Sverige. 

Nu är det hög tid att staten kliver in och styr upp situationen – dra in tillståndet för kommunala skolor som inte löser sina problem, skriver Erik Bengtzboe.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLAN. I Expressens reportage om svensk skola målar en dyster bild upp sig, om en skola utan ordning och trygghet. Den visar också att det råder stora skillnader mellan såväl lektioner som klasser och skolor. Elever som vittnar om att de inte får chansen till en så god skolgång som de förtjänar till följd av stök, oordning och ett bristande ansvar. Detta är en situation som måste få ett slut. Därför måste nu det statliga ansvaret för skolor med stora utmaningar bli mycket starkare än vad det är i dag.

Samtidigt som stora delar av svensk skola fungerar väldigt bra, så är problemen omfattande. Nästan var femte elev klarar i dag inte grundskolan och blir därmed inte behöriga att ens börja på gymnasiet. Konsekvenserna av detta är förödande då riskerna för utanförskap är stora. Att redan som barn placeras vid sidan av och inte räknas med i samhället blir ett svek från vuxenvärlden som inte kan accepteras.


LÄS MER: "Jag kunde komma hem från jobbet och bara gråta" 


Skillnaderna mellan Sveriges skolor är för stora

Skillnaderna mellan både klasser, skolor och kommuner är i dag för stora i Sverige. Det är inte rimligt i ett land som har ambitionen om att både konkurrera med kunskap och hålla ihop, socialt såväl som ekonomiskt. I ett avlångt och glesbefolkat land kommer förutsättningarna alltid att skilja sig åt, men som elev ska man alltid kunna få tillgodogöra sig en bra utbildning. Som förälder ska man kunna lita på att alla skolor är bra skolor, att barn och unga lär sig och får utvecklas i en trygg och säker miljö.

Ytterst krävs också ändringar i skollagen så att det finns tydligare möjlighet att stänga av och flytta på elever som upprepat eller allvarligt äventyrar andra elevers trygghet och skolgång.

Staten måste därför vara beredd att gå in och ta ett större ansvar för att alla skolor ska fungera. I dag är det statliga stödet fragmenterat och träffar dåligt. De skolor som behöver mest stöd får ofta inte det i tillräcklig utsträckning, eller blir till och med utan stöd.

Stäng problemskolorna helt om ingen förbättring sker

Vi vill se ett tydligare nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister. Det handlar bland annat om att sätta upp nationella kvalitetskrav som varje skola måste nå upp till. De skolor som inte klarar av att möta kraven gällande exempelvis kunskapsresultat, trygghet och arbetsmiljö ska omedelbart åläggas krav på att vända resultaten samt få stöd av staten i det arbetet.


LÄS MER: Lärare misshandlas och dödshotas – varje dag


Om skolan ändå inte lyckas åtgärda problemen ska staten ytterst kunna överta driften av en skola under en övergångsperiod och Skolinspektionen permanent stänga den om det krävs. Tillstånd att bedriva en skola kan i dag dras in för friskolor, men vad gäller kommunala skolor saknas i dag den möjligheten.

Vi behöver också se till att de bästa lärarna arbetar på skolorna som har de största utmaningarna. Genom en riktad satsning på löner för förstelärare i utsatta skolor kan vi erbjuda högre löner och karriärsteg för skickliga lärare.

Stäng av eller flytta bråkmakarna

Stök och otrygghet i skolan drabbar också de barn och elever som saknar stöd och struktur hemifrån allra värst. Därför behöver skolan och klassrummen präglas mer av arbetsro, trygghet och struktur. Hot och våld ska aldrig accepteras i skolan. För att ingen elev ska få sin undervisning förstörd krävs det respekt för skolans uppdrag. Lärare och rektorer behöver få tydligare ansvar och befogenheter att ingripa och måste se till att brott polisanmäls. Ytterst krävs också ändringar i skollagen så att det finns tydligare möjlighet att stänga av och flytta på elever som upprepat eller allvarligt äventyrar andra elevers trygghet och skolgång.

Alla elever och föräldrar ska kunna vara säkra på en bra skolgång. En annan ordning kan aldrig accepteras. Därför är det hög tid att staten nu tar sitt ansvar.


Av Erik Bengtzboe (M) 

Utbildningspolitisk talesperson