Stå upp för Centern i riksdagen

Annie Lööf, partiledare C.Foto: OLLE SPORRONG
Foto: Olle Sporrong

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Datalagringsdirektivet kommer efter ett års minoritetsbordläggning åter att hamna på riksdagens bord den 21 mars. Direktivet innebär att all information om din elektroniska kommunikation utom själva innehållet ska att loggas och göras tillgängligt för staten. Det ska göra det lättare att klara upp brott, men i Tyskland har det visat sig att det inte har någon nämnvärd effekt, framför allt inte i relation till den integritetskränkning som det innebär.

Direktivet borde aldrig kommit så här långt, men nu har vi två enkla alternativ: ja eller nej. När man behandlar en fråga om grova inskränkningar i den personliga integriteten måste svaret från en centerpartist bli ett enkelt och tydligt - nej.

Det är också det som Centerpartiets partistämma beslutade med tydlig majoritet så sent som i september. Beslutet innebar ett tydligt nej till att implementera datalagringsdirektivet i Sverige. Ändå valde en majoritet av våra riksdagsledamöter att ge klartecken till vår representant i justitieutskottet att rösta för införandet av direktivet i Sverige.

Vi i Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter anser, givet att det rör sig om en grov kränkning av rätten till personlig integritet och att vi har ett tydligt stämmobeslut i frågan, att Centerpartiet måste rösta nej till det här förslaget i riksdagen.

Det har sagts att direktivet måste införas eftersom det är tvingande. Resultatet av att vägra införa ett direktiv är dock blott böter. Det högsta bötesbelopp vi riskerar är ca 150 miljoner kr per år - ett mycket lågt pris för att behålla vår frihet. Det är verkligen inte en konventionell väg att gå, men det är heller inte en konventionell fråga, utan en oacceptabel order från EU om att kränka medborgarnas grundläggande rättigheter. Och vad är rimligast; att vi betalar för att bli övervakade eller för att få behålla vår personliga integritet?


Vår inställning är att varje enskild c-ledamot har en skyldighet gentemot partistämman och gentemot medborgarnas rättigheter att rösta nej den 21 mars, annars har man fullständigt kört över stämmans beslut från i höstas. Det är interndemokratiskt helt oacceptabelt. En partistämmas beslut ska följas. Det måste också partidistrikten runt om i Sverige göra klart för sina ledamöter och ställa tydliga krav på att de står upp för den personliga integriteten.

Varje centerpartistisk riksdagsledamot som väljer att gå emot partistämman och rösta för direktivet har i våra ögon tappat all trovärdighet och förtjänar inte förtroendet medlemmarna och väljarna har givit dem. Att ha ledande personer som trotsar sitt partis högsta beslutande organ och vill införa ett direktiv som står i strid med grundläggande mänskliga rättigheter är inte värdigt ett parti som Centerpartiet. CUF och Centerstudenter kommer inte att stödja sådana kandidater i nästkommande val.


Vår egen grundlag och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna måste gå före, oavsett vilka överenskommelser Sverige ingått i fråga om direktivet. Det finns gränser för vilken makt vi kan låta EU ta sig över de mänskliga rättigheterna, och det är dags att vi markerar var den gränsen går. Detta måste våra riksdagsledamöter stå upp för.


Hanna Wagenius

Förbundsordförande, CUF

Anna Sandström

Förbundsordförande, Centerstudenter

Ingrid Lundqvist

1:e vice förbundsordförande, CUF

Tobias Gillberg

2:e vice förbundsordförande, CUF

Anders Dahlberg

3:e vice förbundsordförande, CUF

Algot Thorin

Förbundsstyrelseledamot, CUF

Ida Jansson

Förbundsstyrelseledamot, CUF

Diana Van

Förbundsstyrelseledamot, CUF

Niklas Dahlgren

Förbundsstyrelseledamot, CUF

Leo Pierini

Förbundsstyrelseledamot, CUF