SSU: Erkänn att SD har rätt om pensionerna

Att pensionerna är alldeles för låga har SD rätt om. Det måste vi som socialdemokrater erkänna, skriver SSU-topparna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / STELLA PICTURES
Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU.
Pavlos Cavalier Bizas, förbundsstyrelseledamot SSU.

För att öka stödet för Socialdemokraterna är det helt avgörande att vi vågar ta strid för vår politik.

S borde lägga fram skarpa socialdemokratiska förslag i tre centrala frågor för att pröva majoritetsförhållanden i riksdagen, skriver SSU:s nya ordförande Lisa Nåbo tillsammans med Pavlos Cavalier Bizas.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. När Liberalerna lämnade januarisamarbetet efter regeringskrisen i juni så föll januariavtalet. Med bara ett år kvar till valet så borde Socialdemokraterna ta möjligheten att tydliggöra vad socialdemokratisk politik är. SSU tycker att S borde lägga fram skarpa socialdemokratiska förslag för att pröva majoritetsförhållanden i riksdagen. 

Tre sakpolitiska frågor där det finns potential att pröva stödet för socialdemokratisk politik är arbetskraftsinvandringen, arbetsmarknadspolitiken och pensionerna. Det är viktiga politikområden för Socialdemokraterna där det också verkar finns förutsättningar för att hitta majoritetsstöd bortom januariavtalet.

1. Reformera arbetskraftsinvandringen

Alliansregeringen införde världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Det har lett till utnyttjande, lönedumpning och kriminalitet på svensk arbetsmarknad. S har länge velat förändra regelverket men det har inte funnits en majoritet i riksdagen för det. Men eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna svängt i frågan finns det nu förutsättningar att hitta en majoritet för att reformera arbetskraftsinvandringen. 

Magdalena Andersson, blivande S-ledare.
Foto: JESSICA GOW /TT

Inom ramen för januarisamarbetet har regeringen visserligen tillsatt en utredning men direktiven är alldeles för snäva och förslagen kommer inte vara tillräckliga för att komma åt problemen i grunden. Vi vill bland annat se en behovsprövning av arbetskraftsinvandringen, högre lönekrav och stopp för arbetskraftsinvandring till LSS. S bör söka stöd för att genomföra dessa förändringar hos V, M och KD. 

2. Privatisera inte Arbetsförmedlingen

Som en del av januariavtalet gick regeringen med på att privatisera delar av Arbetsförmedlingen. Det är dålig politik som redan prövats av Alliansregeringen. Resultatet blev inte att fler kom i arbete, det blev i stället att kriminella utnyttjade systemet. 

Vi hade viss förståelse för att detta var något som regeringen behövde kompromissa om inom ramen för januariavtalet. Men att regeringen, efter att januariavtalet har fallit och efter att C inte krävde det för att släppa fram Stefan Löfven i somras, ändå går vidare med privatiseringarna är faktiskt helt obegripligt. 

M, V och KD stoppade privatiseringarna av Arbetsförmedlingen hösten 2019, kanske finns det även förutsättningar att hitta en uppgörelse med de också om den framtida arbetsmarknadspolitiken? Vi vill stoppa privatiseringarna inom Arbetsförmedlingen och i stället tillföra resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildningar i hela Sverige. 

Lämna pensionsgruppen och lägg fram ett förslag i riksdagen om en höjning av pensionsavgifterna.

3. Höj pensionerna

Sverigedemokraterna presenterade nyligen förslag om att höja pensionsavgifterna för kunna höja pensionerna. Att pensionerna är alldeles för låga har SD rätt om. Det måste vi som socialdemokrater erkänna. 

Socialdemokraterna har sagt sig vilja höja pensionsavgifterna för att höja pensionerna för arbetare som slitit ett helt yrkesliv. Men har inte gjort det på grund av att högerpartierna C, L, KD och M bromsar detta i pensionsgruppen. 

Utöver Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill Vänsterpartiet höja pensionerna. Det räcker för en majoritet. Det finns inget egenvärde i att sitta i en parlamentarisk grupp om den inte klarar av att leverera det vi vill: höjda pensioner. Lämna pensionsgruppen och lägg fram ett förslag i riksdagen om en höjning av pensionsavgifterna. 

Många sympatiserar med Socialdemokraternas idéer och politik. Men allt för många upplever i dag att det är ett för stort glapp mellan vår retorik och vad vi faktiskt gör. För att öka stödet för Socialdemokraterna är det därför helt avgörande att vi vågar ta strid för vår politik. För vem ska göra det om inte vi själva?


Av Lisa Nåbo

Förbundsordförande SSU

Pavlos Cavalier Bizas

Förbundsstyrelseledamot SSU