Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sportfiskare större hot mot torsken än yrkesfiskarna

Yrkesfisket tar ansvar och fiskar selektivt. Jag hoppas att Sportfiskarna också vill ta ansvar och undvika att fånga torsk, skriver Peter Ronelöv Olsson.
Foto: Shutterstock
Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges fiskares producentorganisation.

Sportfiskarna borde föregå med gott exempel i stället för att angripa yrkesfisket. De har fri tillgång till torsken i Kattegatt och någon kontroll förekommer inte, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges fiskares producentorganisation.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Den 9/5 angrep företrädare för Sportfiskarna (Ollén & Frohm) yrkesfisket för att torskbeståndet i Kattegatt har kollapsat. Många faktorer, inkluderande fiskeriförvaltningen och yrkesfisket, har orsakat dagens situation. Miljöproblem, orsakade av vårt sätt att leva, med skadliga utsläpp hela tiden är en faktor. En annan faktor är klimatförändringarna. En tredje är avsaknaden av en förvaltning av säl och skarv; forskning utifrån officiella siffror visar att säl och skarv äter uppemot 30 gånger mer fisk än vad som fiskas. Härtill kommer att sportfisket på senare tid sannolikt står för ett större uttag av torsk än yrkesfisket. 

Sportfiskarna borde stoppa allt torskfiske

Sportfiskarna borde föregå med gott exempel i stället för att angripa yrkesfisket. Det finns ca 2 miljoner sportfiskare runt Kattegatt och de har fri tillgång till torsken och någon kontroll förekommer inte. Om Sportfiskarna skulle vara trovärdiga, borde de argumentera för att sportfisket inte skulle fiska någon torsk alls i Kattegatt, eller i Östersjön för den delen. 

Effekterna av en storskalig utbyggnation av vindkraftsparker känner ingen, men sannolikt kommer fisken att ändra sina vandringar.

Det svenska yrkesfisket tar ansvar och något riktat fiske efter torsk sker inte och har inte skett sedan länge. Av den torsk som i Kattegatt hamnar i ett yrkesfiskeredskap selekteras 99 procent ut. Sportfiskarna väljer att söka konflikt med det långsiktigt hållbara yrkesfisket och påstår att trålar gräver, detta är en grav osanning. Dagens moderna bottentrålning sker på bottnarna, inte i bottnarna.

Oroande planer för vindkraften

Kattegattstorsken har ett nytt stort hot över sig. Hela Kattegatt riskerar att fyllas av vindkraftsparker. Effekterna av en storskalig utbyggnation av vindkraftsparker känner ingen, men sannolikt kommer fisken att ändra sina vandringar och allt liv kommer att störas av många mil med högspänningskablar på bottnen. Fundamenten riskerar att bli perfekta viloplatser för skarv där de kan torka sina vingar, medan dess naturliga fiende, havsörn, tas om hand av rotorbladen.  

Sportfiskarna påskiner att de har lösningen på problemet. Att flytta ut trålgränsen får dock inte önskad effekt, eftersom trålningen efter havskräfta i dessa områden inte fiskar någon torsk. Att stoppa bottentrålning i inflyttningsområden får inte önskad effekt, av samma anledning. Att beivra alla överträdelser av landningsskyldigheten är gällande fiskerilagstiftning, ändock saknas fällande domar, kanske på grund av att yrkesfisket som sker bedrivs regelenligt. 

Ni borde också ta ansvar

I Sportfiskarnas debattartikel lyser det tomt på vetenskapliga underlag som stöder deras förslag, kanske för att det inte existerar några? SFPO kommer att driva på för att få infört en begränsning av sportfiskarnas fångster till maximalt tre fiskar per dag. 

SFPO är eniga med Sportfiskarna om att den rådande situationen är en stor tragedi, men det har varit dåligt med torsk i Kattegatt tidigare (tideräkningen börjar inte på 1970-talet). En annan tragedi är Sportfiskarnas oseriösa påhopp på det långsiktigt hållbara yrkesfiske som bedrivs. Yrkesfiske är livsmedelsförsörjning, sportfiske är en fritidssysselsättning. 

Yrkesfisket tar ansvar och fiskar selektivt (undviker torsk). Jag hoppas att Sportfiskarna också vill ta ansvar och undvika att fånga torsk.


Av Peter Ronelöv Olsson

Ordförande Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO)