Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sommarlovet är den stora skräckens tid

Amineh Kakabaveh är riksdagsledamot (V) och ordförande för Varken hora eller kuvad.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
En farlig tid. Sommarlovet är högsäsong för tvångsäktenskap. När många unga i vårt land upplever maximal frihetskänsla lever andra i skräck.
Foto: LENNART REHNMAN

Sommarlovet kommer med sol, bad och frihet för de flesta – men för en växande grupp väntar tvångsäktenskap.  

Amineh Kakabaveh har studerat statistiken och ser hur anmälningarna sällan leder till åtal: "Släktens traditioner ska aldrig stå över svensk lag."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | HEDERSFÖRTRYCK. Sommarlovet är för många ungdomar i Sverige något att längta till. Det är en tid av frihet, vila och möjligheter att göra roliga saker med sina kompisar. Men många unga tjejer oroas i stället och känner skräck inför sommarlovet. Den resa som planerats är kanske inte en semesterresa utan en del i släktens plan att gifta bort sin dotter. Det här är en vardag som vi i Varken hora eller kuvad möter varje vecka i våra besök på förortsskolor.

I dåvarande Ungdomsstyrelsens kartläggning "Gift mot sin vilja" (2009) konstaterades att 70 000 ungdomar riskerar att tvingas gifta sig mot sin vilja. Allt pekar på att den siffran sedan dess har stigit väsentligt. Riksdagen har sedan dess infört nya lagar om äktenskapstvång. 

Sedan 2015 finns äktenskapstvång i brottsbalken

Sedan 2015 finns brottet äktenskapstvång, liksom även förberedelse och försök till äktenskapstvång, inskrivet i brottsbalken. Riksdagen beslutade samtidigt om att införa brottsrubriken vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att ta fram data för hur denna lagstiftning har fungerat i praktiken.

Brottsförebygganderådet (BRÅ) påpekar att det finns ett stort mörkertal när det gäller tvångsäktenskap och andra brott som sker inom den egna familjen, vilket gör att anmälningsstatistiken inte beskriver problemets hela omfattning. Förra året gjordes 104 polisanmälningar som gällde äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. Under samma år fick det nationella kompetensteamet jourtelefon i frågor om hedersförtryck in samtal om sammanlagt 139 fall som rör tvångsäktenskap. Ofta är det socialtjänst och skola som slagit larm, och naturligtvis hamnar långt ifrån alla ärenden ute i kommunerna om misstänkt tvångsgifte hos jourtelefonen. Men det är siffror som stärker bilden av ett stort mörkertal.

Brottsanmälningarna ökar

Anmälningsstatistiken kan ge en bild av brottsutvecklingen över tid. Tabell 1 visar att under den tid som den nya lagstiftningen har funnits så har det skett en markant ökning av anmälningarna om äktenskapstvång, och också en svag ökning för anmälningar av vilseledande till äktenskap.

Utvecklingen av antalet polisanmälningar om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Källa: BRÅ

Den andra tabellen visar hur många av anmälningarna som har lett fram till åtal. Endast 13 anmälningar som rör äktenskapstvång har slutat med åtal. Det innebär att nästan 85 procent av alla anmälningar inte når domstolarna. När det gäller den nya brottsrubriken om vilseledande till tvångsäktenskapsresa så har denna bestämmelse hittills aldrig prövats i domstol, trots sammanlagt 37 inkomna polisanmälningar.

Utvecklingen av antalet brottsmisstankar som har lett till åtalsbeslut om försökt till äktenskapstvång, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Källa: Åklagarmyndigheten

Anmärkningsvärt svårt att väcka åtal

Just nu sitter en statlig utredning med uppgift att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder för att öka förutsättningarna att lagföra personer för de nya brotten om äktenskapstvång. De siffror som jag redovisat visar att polis och åklagare har haft anmärkningsvärt svårt att väcka åtal med den nya lagstiftningen, vilket den pågående utredningen måste ta på största allvar.

Svensk lag ska utvecklas för att skydda samhällets mest utsatta grupper. Släktens traditioner ska aldrig stå över svensk lag. Men det behövs också ett aktivt brottsförebyggande arbete från hela samhällets sida. Skolpersonal, socialarbetare och anställda vid Migrationsverket måste ha kompetens och kunskap på området. De som arbetar inom dessa sektorer måste känna att de har stöd i att göra anmälningar vid misstanke om tvångsäktenskap. 

Vi vet att det finns religiösa organisationer och studieförbund som driver ett aktivt påverkansarbete för att misstänkliggöra det svenska arbetet mot hedersförtryck, för att vara utslag av rasism. Dessa konservativa påtryckargrupper ska inte få skrämma oss till passivitet eller påverka partierna i valrörelsen. I Sverige gäller svensk lag. Och alla barn och unga ska kunna längta till sommarlovet.


Av Amineh Kakabaveh

Riksdagsledamot (V)

Ordförande Varken hora eller kuvad