Socialtjänsten berövar en pojke hans barndom

Daniel mår psykiskt mycket dåligt och är livrädd för att han ska hämtas med tvång hem till sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat sin son. Pojken på bilden har ingen koppling till texten.
Foto: SHUTTERSTOCK
Tidigare justitieministern Thomas Bodström är advokat och ombud för pojkens mamma.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Daniel vägrar att bo hos sin pappa, som är dömd för att ha misshandlat honom. Men socialtjänsten har fastnat i prestigen att till varje pris se till att Daniel ska bo hos sin pappa, med eller utan tvång.

Agerandet står i direkt strid med barnkonventionen och skadar Daniel oerhört mycket, skriver advokat Thomas Bodström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den 1 februari i år dömde Svea hovrätt att en pappa, Sven, skulle få ensam vårdnad om barnen Daniel, 12, och Alex, 8 – trots att han var dömd för misshandel av båda sönerna.

Men att hovrätten dömde till Svens fördel gjorde ingen skillnad för Daniel och Alex; de var fortfarande rädda för sin pappa. Ingen lyssnade på Daniel och Alex som mådde allt sämre, framför allt Daniel som hade klara minnen av när hans pappa hade misshandlat honom i hemmet. Allra minst verkade socialtjänsten på Gotland göra det. Trots att Daniel gång på gång förklarade att han inte ville träffa sin pappa, än mindre bo hos honom, så tvingade socialtjänsten att barnen skulle komma till olika möten. Men Daniel vägrade gå in på mötena. Vid ett tillfälle skrek Daniel att han hellre tog livet av sig än gjorde det.

Lillebror hämtades av polis vid skolan

Alex hämtades med hjälp av polis vid skolan en dag i april. Efter det har modern Pia inte haft någon egen kontakt med Alex: den nära kontakten mellan mamman och den åttaåriga sonen klipptes abrupt. 

Umgänget fortsatte vid några tillfällen tills Sven plötsligt fick ett raseriutbrott på Daniel. Det var ett sådant raseriutbrott som Sven fått i samband med misshandeln. Nu var allt förstört.

Socialtjänsten garanterade att de inte skulle ta initiativ till någon hämtning av Daniel på det sätt som skett med Alex. I stället föreslog socialtjänsten att båda föräldrarna och sönerna skulle åka på ett utredningshem för att ”förbättra relationerna” under sommaren. Pia som nu inte ens sett Alex på sju veckor accepterade förslaget. Daniel var förtvivlad men ville samtidigt träffa sin lillebror som inte heller han sett sedan Alex tvångshämtats. 

Socialen lurade mamman i fälla

Direkt när Pia kom till utredningshemmet insåg hon att socialtjänsten hade lurat henne. På hemmet informerade man nämligen att det enda syftet till att de var där var att förbereda Daniel på att han skulle flytta hem till Sven. Pia insåg att hon gått i en slags fälla men ville ändå göra det bästa av situationen, inte minst för att hon inte ville svika Alex som hon nu i alla fall fick se en stund varje dag, även om eget umgänge med honom inte tilläts.

Daniels rädsla för sin pappa gick dock inte att trolla bort. Daniel fortsatte vägra att träffa Sven. Av socialtjänsten fick Pia besked att hon aldrig skulle få något umgänge med Alex, så länge inte kontakten mellan Sven och Daniel fungerade. För att bryta isen tog Pia till slut initiativet genom att föreslå att hon skulle vara med vid umgängestillfällena. Detta gjorde att Daniel ändå träffade Sven tillsammans med sin mamma och sin bror. Umgänget fortsatte vid några tillfällen tills Sven plötsligt fick ett raseriutbrott på Daniel. Det var ett sådant raseriutbrott som Sven fått i samband med misshandeln. Nu var allt förstört och Daniel vägrade att träffa Sven något mer oavsett om hans mamma var med.

Samhällets svek är totalt

Det här borde leda till eftertanke hos socialtjänsten på Gotland. Men vid telefonsamtal den 23 augusti meddelade socialtjänsten att ”Svens raseriutbrott kan tolkas på olika sätt.” Det visade sig också att löftet till Daniel om att han inte ska tvingas till att vara med sin pappa inte längre gäller. Skolan började förra veckan, Daniel har inte fått vara med sina kompisar på hela sommaren, han har inte fått vara med på fotbollsturneringar som han längtat efter hela året; sveket mot Daniel från samhället är totalt. 

Daniel mår psykiskt mycket dåligt och är livrädd för att han ska hämtas med tvång hem till Sven. Eftersom barnpsykolog redan i våras larmade om detta, är socialtjänsten helt införstådda med det, men har fastnat i prestigen att till varje pris se att Daniel ska bo hos sin pappa, med eller utan tvång. 

Strider mot barnkonventionen

I artikel 3 i barnkonventionen, som socialtjänsten är skyldig att följa, ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn. Socialtjänstens agerande står inte bara i direkt strid med barnkonventionen utan skadar Daniel oerhört mycket. Det berövar honom också en del av hans barndom som han aldrig kommer att få tillbaka.


Samtliga namn i artikeln är fingerade.


Av Thomas Bodström

Advokat och ombud för Pia

Justitieminister (S) 2000-2006