Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Socialdemokraterna står upp för en ansvarsfull migrationspolitik

Rikard Larsson (S), vice ordförande socialförsäkringsutskottet och ledamot i migrationskommittén.
Foto: PRESSBILD / PRESSBILD
Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén.
Foto: RIKSDAGEN / RIKSDAGEN
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och ledamot i migrationskommittén.
Foto: Tobias Fischer

I dag sammanträder den parlamentariska migrationskommittén en sista gång.

Ingången för oss socialdemokrater har varit att få på plats en långsiktigt hållbar och ansvarsfull lagstiftning, som värnar asylrätten.

Vi står bakom kommitténs slutbetänkande i sin helhet och bedömer att det finns stöd i riksdagen för betänkandets förslag, skriver Rikard Larsson, Carina Ohlsson och Ebba Östlin, Socialdemokraternas ledamöter i migrationskommittén.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under flyktingkrisen 2015 stramade den socialdemokratiskt ledda regeringen upp regelverket och införde en tillfällig asyllagstiftning. Det var avgörande för att vi skulle klara av mottagandet och ge asylsökande möjlighet till god integration. 

Nästa sommar löper emellertid denna tillfälliga lag ut och den måste därför ersättas av en ny lag. Vårt fokus är att få till stånd en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det har vi arbetat för i kommittén och därför beklagar vi att det inte varit möjligt att nå en bred överenskommelse. För oss socialdemokrater är det helt uteslutet att återgå till den gamla lagstiftningen.

Tillfälliga uppehållstillstånd

Vi socialdemokrater står dock bakom migrationskommitténs slutbetänkande i sin helhet och bedömer att det finns stöd i riksdagen för förslagen. Betänkandet utgör en bra grund för en ansvarsfull migrationspolitik, som värnar asylrätten och erbjuder skydd åt människor som flyr krig och förtryck, och som ligger nära den tillfälliga lagen.

Lärdomen av flyktingkrisen 2015 är att Sverige inte kan ha en lagstiftning som i allt för hög utsträckning avviker från andra EU-länder. 

Huvudförslaget i betänkandet är att dagens ordning med tillfälliga uppehållstillstånd behålls.

Vi socialdemokrater står fast vid det vi gick till val på – en långsiktigt hållbar migrationspolitik

Efter att man har varit i Sverige i tre år och fortfarande har skyddsbehov ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Men för att det ska beviljas så krävs det att man har grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, att man kan försörja sig och att man inte har begått något brott. Sådana krav finns i många andra EU-länder. 

Det föreslås också ny humanitär grund, som innebär att uppehållstillstånd kan beviljas om det vid en samlad bedömning finns synnerligen ömmande omständigheter. Den humanitära skyddsgrunden ska dock vara en undantagsbestämmelse som prövas sist - huvudgrunderna för uppehållstillstånd ska alltid prövas i första hand.

Rättigheter och skyldigheter

Det är viktigt för integrationen att man anstränger sig för att etablera sig i samhället. Det starka samhället bygger på en balans mellan rättigheter och skyldigheter. 

Man har rätt att söka asyl och man har rätt att få skydd för förföljelse. Men man har också en skyldighet att snabbt lära sig svenska, göra sig anställningsbar och etablera sig i det nya landet. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och rätt förutsättningar för att bli en del av samhällsgemenskapen. Det vinner hela samhället på.

Vi socialdemokrater står fast vid det vi gick till val på – en långsiktigt hållbar migrationspolitik, där Sverige tar sitt ansvar i EU och där mottagandet ligger på nivåer som gör att vi klarar av integrationen och underlättar etablering.


Av Rikard Larsson (S)

Vice ordförande socialförsäkringsutskottet och ledamot i migrationskommittén

Carina Ohlsson (S)

Riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén

Ebba Östlin (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och ledamot i migrationskommittén