Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

"Socialdemokrater bjuder in kända antisemiter"

Foto: Jönsson Magnus

När de kristna socialdemokraterna och Arbetarnas bildningsförbund i helgen bjöd in till seminarium om Irak, Palestina och Afghanistan var en av talarna Gilad Atzmon. Han är en internationellt ökänd antisemit med en världsbild som liknar förintelseförnekarna. Den nya socialdemokratiska ledningen har ett stort ansvar för att ta avstånd från sina partivänners flört med antisemiter. 

Det skriver i dag JESPER SVARTVIK, ordförande i svenska kommittén mot antisemitism.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Antisemitismen blir snabbt allt mer salongsfähig inom delar av vänstern. Under senare år har vi sett flera exempel på hur antijudiska fördomar – ofta invävda i en diskussion om Mellanöstern eller förintelsen – propagerats och applåderats av opinionsbildare som betecknar sig själva som progressiva. I flertalet fall har detta gällt grupperingar på den yttersta vänsterkanten, men mycket tyder på att även opinioner inom den politiska mittfåran lockas av denna typ av budskap.

 Att så är fallet tydliggjordes återigen föregående helg. Söndagen 18 mars inbjöd ABF i Stockholm, Broderskapsrörelsen och Fib-Kulturfront till ett seminarium betitlat ”Irak, Palestina och Afghanistan: Samma ockupation?” En av talarna var den brittiskisraeliske Gilad Atzmon. I programmet presenteras han som ”jazzmusiker, filosof/skribent”. Det var emellertid näppeligen som musiker han hade inbjudits, utan för sitt politiska budskap.

 Atzmon är inte okänd. Tvärtom, han är en internationellt ökänd antisemit vars propaganda är grov, naken och därför omöjlig att missförstå. Hans svenska värdar länkar även till hans hemsida, på vilken besökaren bland annat får veta att judarna själva bär skulden för antisemitismen och att ”judarna var skyldiga till Jesu död”. Med en argumentation som påminner om Hitlers hävdar han att det är irrelevant huruvida ”‘Sions vises protokoll’ är ett äkta dokument eller snarare en förfalskning”. Det relevanta faktumet är att ”amerikanska judar (i verkligheten sionister) faktiskt kontrollerar världen.”


Alla seriösa debattörer känner till och tillkännager att ”Sions vises protokoll” är ett falsarium – framställt 1903 av den ryska hemliga polisen – som propagerar myten om en global judisk konspiration vars syfte är inget mindre än världsherravälde. Texten spelade en central roll i nazitysk ideologi och propaganda. Atzmon antyder inte bara att pamfletten kan vara äkta utan exploaterar öppet samma myt. I en artikel med rubriken ”Sions vises protokoll (vers 2)” skriver han att sionismens syfte är att möjliggöra för judar att utnyttja världskatastrofer och mänskligt lidande för egen vinnings skull (orig.: ”aimed at perfecting the transformation of world disasters and human pain into Jewish gain”) och att judar ”kontrollerar den allmänna opinionen i Amerika, kulturellt, medialt och finansiellt”.

 Atzmon uttrycker stöd för nazistiska     historierevisionister och beskriver den etablerade förståelsen av förintelsen som en liberaldemokratisk religion. Den enda form av ”förintelse-förnekande” som bekymrar honom är ”förnekandet av den pågående förintelsen av palestinierna.” Israel beskrivs som en nazistisk stat som måste försvinna.

 Att Fib-Kulturfront sluter upp bakom Atzmon är knappast förvånande. I den kretsen har det sedan länge funnits sympatier för denna typ av budskap. Här räcker det att påminna om det långtgående stödet för Robert Faurisson och Radio Islam, liksom nyligen publicerade artiklar med rubriker som exempelvis ”Sionism = nazism”.


Att inte Broderskapsrörelsen ser några problem med att inbjuda Atzmon är tyvärr inte heller helt överraskande. I Sveriges televisions ”Uppdrag granskning” 2/5 2006 framgick det att organisationen har ett nära samarbete med extrema, islamistiska grupperingar. Hösten 2005 inbjöd Broderskap tillsammans med andra organisationer Azzam Al-Tamimi att tala i Stockholm. Al-Tamimi är en radikal islamist som öppet förordar självmordsterror mot civila israeler och agiterar för en utplåning av Israel (se till exempel intervjun med Al-Tamimi i BBC:s ”Hard Talk” 2/11 2004). Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson rekommenderade i webbpublikationen Socialistiskt forum 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska bok ”Blommor i Galiléen”, dels Andreas von Bülows pamflett ”CIA och 11 september” i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.


 Utvecklingen möter dock protester. Sommaren 2006 meddelade prästen Tommy Sandberg att han lämnade Broderskap. Enligt tidningen Dagen 5/6 2006 var ett viktigt skäl till Sandbergs utträde att organisationen ”ser mellan fingrarna på antisemitiska företeelser”.

 Att ABF och Broderskapsrörelsen, två organisationer knutna till Sveriges största parti, socialdemokraterna, inbjuder kända antisemiter och därmed sanktionerar deras budskap är utan tvekan djupt oroväckande. I samband med ”Uppdrag gransknings” avslöjanden om Broderskaps kontakter förklarade s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul att den socialdemokratiska partiledningen ”absolut inte ställer sig bakom att någon sidoorganisation har kontakter med grupper som inte respekterar demokratin” (SvT:s webbsida 16/5 2006). Uppenbarligen hade denna protest liten inverkan.

 Kritik mot Israels politik är av självklara skäl legitimt, men när debatten om Mellanöstern används för att legitimera judehat måste demokratiska krafter reagera. Vi förväntar oss nu ett tydligt avståndstagande från den socialdemokratiska partiledningen.


JESPER SVARTVIK

Jesper Svartvik är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism och docent vid teologiska institutionen, Lunds universitet. Han är prästvigd 

 i Svenska kyrkan.