Snart införs bensinen E10 – bilisterna blir blåsta igen

Den 1 augusti införs E10 som ny standardbensin i Sverige.
Foto: Shutterstock
Reduktionspliktens allt högre krav fungerar som en smyghöjning av skatten, menar Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Sveriges höga bensinskatter motiveras med miljöskäl. Snart ersätts vanlig blyfri bensin med den nya standarden E10 som ger mer biobränsle i tanken. 

Men ständigt ökade krav på inblandning av biobränslen innebär en smyghöjning av skatten. Priserna och skatterna stiger samtidigt som bränsleförbrukningen ökar, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige har orimligt höga bensinpriser. Skälet är framför allt de höga skatterna på bensin. Sex av tio kronor man betalar för sitt bränsle är skatt. Och med en – nu förvisso vilande – årlig uppindexering av bensinskatten riskerar Sverige att ha ett bensinpris på över 20 kronor litern inom några år. Men utöver skatterna riskerar priserna att stiga än mer. Detta är dock något som regeringen – vars finansminister inför förra valet lovade att inte höja bensinskatten för att omedelbart efter valet bryta mot detta löfte – och dess samarbetspartier talar tyst om.  

E10 ersätter 95

Den reduktionsplikt, det vill säga kraven på minskade utsläpp genom högre inblandning av biodrivmedel i bensinen, som infördes vid halvårsskiftet 2018 höjdes förra året till 4,2 procent. I år höjs den till 6 procent och E10 ersätter blyfri 95 som standardbensin på mackar runtom i landet. Därefter ska reduktionsplikten årligen skruvas upp till det fastställda etappmålet på 15 procent till år 2025, och sedan höjas ytterligare till 28 procent år 2030.  

Resultatet blir högre pris för färre meter körd bil när förbrukningen per mil ökar.

Kombinationen av höga och stigande bensinskatter och förvisso miljövänligare, men dyra, biobränslen riskerar att föra bensinpriset en bra bit över 20 kronor litern på bara några år. Om priset på råolja stiger eller kronan försvagas blir priset ännu högre. Den ökande efterfrågan på biobränsle riskerar att göra inblandningen ännu dyrare framöver. Flera andra europeiska länder skärper kraven framöver som en konsekvens av EU-lagstiftning. Det kommer att öka efterfrågan och med stor sannolikhet leda till högre priser. 

Högre bränsleförbrukning

Samtidigt innebär övergången till E10 en högre bränsleförbrukning, eftersom biodrivmedlet har väsentligt lägre energiinnehåll. Detta är något som regeringen redan har konstaterat i en konsekvensanalys inför 2018 års beslut. Resultatet blir högre pris för färre meter körd bil när förbrukningen per mil ökar.  

Som nämnts har den automatiska uppindexeringen av bensinskatten pausats de senaste två åren vilket har bromsat utvecklingen. Men för landets högbeskattade bilister är det en klen tröst att kostnaderna ökat mindre än de kunde ha gjort. 

Kraftig överbeskattning

Över 60 procent av bensinpriset är i dag ren skatt. För många är bilen inte en lyx utan en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop. För långt fler än de som bor utanför storstaden är bilen en förutsättning för att ta sig till jobbet, matbutiken, apoteket eller ungarnas fotbollsträning.  

Visst ska den som står för utsläppen också betala för dessa. Men det är värt att hålla i minnet att personbilismen redan är kraftigt överbeskattad och med råge kompenserar för de samhällsekonomiska kostnader som den orsakar i form av miljöpåverkan, vägslitage och olyckor.  

Regeringen och dess samarbetspartier behöver göra ett omtag. Skenande bensinpriser till följd av reduktionsplikt och höga skatter på drivmedel riskerar annars att göra bilen till ett privilegium för de rika.  


Av Christian Ekström

Vd Skattebetalarna 

Erik Bengtzboe

Chefekonom Skattebetalarna