Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Små vårdbolag hotas av nytt skatteförslag

Slår undan benen. Det nya lagförslaget om utdelningsregler riskerar att förstöra mångfalden inom den svenska vårdsektorn, skriver tre företrädare för vårdtagarorganisationer.
Foto: Shutterstock/Lisa Mattisson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För oss som representerar ett stort antal medlemmar med stort vårdbehov i Sverige är det av stor vikt att vårdsektorns villkor långsiktigt gynnar en mångfald som inkluderar möjligheter för aktiva vårdutövare att driva egna mottagningar. Vår erfarenhet är att patienterna och patienternas bästa hamnar i fokus när utövare själva kan vara entreprenörer, kvalitén och engagemanget för den enskilda patienten maximeras.

Det är därför vi med oro ser hur ett nytt skatteförslag från regeringen kommer att snedvrida konkurrensen i vårdsektorn. Det handlar om de så kallade 3:12-reglerna som avgör hur stor del av vinsten i fåmansbolag som delägare kan ta ut i form av utdelning. Reglerna har länge varit generösa och tyvärr överutnyttjats av vissa. Regeringens förslag innebär att delägare med innehav mindre än fyra procent inte har rätt till utdelning.

Förslaget i dess nuvarande form är dock så illa förberett att det drabbar även de som är seriösa. Till och med lagrådet har sagt att förslaget som det ser ut nu inte kan ligga till grund för lagstiftning eftersom man inte kan förutse vilka konsekvenser det får. Mycket allvarliga kommentarer som regeringen hittills inte har tagit intryck av. För våra medlemmar blir lagförslagets trubbighet allra tydligast inom vårdsektorn.

Detta lagförslag riskerar att döda mångfalden inom den svenska vårdsektorn i en situation då hälso- och sjukvården redan står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och fler personer med kroniska sjukdomar som kräver livslång behandling och därmed god tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med lyhördhet för patienternas behov. Långsiktigt är det en positiv utveckling - att vårdsektorn möjliggör för fler människor att leva långa, innehållsrika och produktiva liv. Men för att så ska bli fallet behövs en högkvalitativ, effektiv och inte minst passionerad och engagerad vårdapparat - såväl på primärvårdsnivå som på specialistnivå.

De senaste 20 åren har inneburit en revolution inom vårdsektorn. Vi har fått allt fler olika utförare inom vården och patienter har fått möjlighet att själva välja vårdgivare. Detta gäller inte bara de stora städerna där valmöjligheterna är störst, utan även de som bor i mer glest befolkade områden har kunnat få fler alternativ att välja på. Numer är det självklart med privata utförare av olika karaktär som erbjuder människor ett alternativ till det offentliga. För att möta den framtida vårdutmaningen behöver denna mix stimuleras och utvecklas ytterligare.

Regeringens förslag hotar att få motsatt effekt. Det innebär nämligen att många aktiva utövande vårdgivare kommer att betala nästan dubbelt så hög skatt jämfört med till exempel stora riskkapitalägda vårdkoncerner. Har regeringen missat att deras förslag kommer drabba över 2000 mindre vårdentreprenörer som slutit sig samman för att kunna effektivisera det administrativa kringarbetet och fokusera på sin kärnverksamhet? Entreprenörer som är viktiga för våra medlemmar. Anders Borg har sagt att han kommer genomföra förslaget trots lagrådets tunga kritik.

Vi har inget emot stora vårdbolag så länge kvalitén är hög, men vi måste värna om en mångfald av utövare inom vården. Dock är vi övertygade om att kvalitativ vård kräver långsiktighet, och vad skapar långsiktighet om inte just den närhet mellan patient och vårdgivare som blir möjlig på små, entreprenörsdrivna mottagningar. I stället för att snedvrida konkurrensen till förmån för endast riskkapitaldrivna bolag måste regeringen skapa förutsättningar för olika typer av aktörer och ägarstrukturer- eftersom alla patienter är olika och har olika behov.

Vi vill ha en vårdsektor som uppmuntrar - i stället för att utesluta - de läkare, tandläkare och sjukgymnaster som vill vara ägare men också samtidigt värna om sin yrkesutövning genom att dagligen träffa patienter och driva en patientfokuserad hälso- och sjukvård. När Sverige står inför sin största vårdutmaning någonsin får vi inte ha en regering som stryper mångfalden bland svenska vård-entreprenörer.


Anne Carlsson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

Karl Erik Olsson, ordförande Sveriges pensionärsförbund

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation