Sluta peka finger - ta ansvar för Stockholm

Erika Ullberg, gruppledare för (S) i Stockholms läns landsting.

M-styret i Stockholms läns landsting är regeringströtta och mer angelägna att peka finger till andra än att stå upp för det de själva har ett ansvar för, skriver Erika Ullberg (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi vill bygga Stockholmsregionen starkt genom framtidsinvesteringar i kollektivtrafik, bostäder och sjukvård. Då behövs mer och bättre kollektivtrafik, inte mindre och sämre. Och det behövs förståelse för att vården i dag måste genomgå en total modernisering. Tyvärr ser vi inte att Moderaterna i Stockholms läns landsting orkar lyfta blicken och ta ansvar för de utmaningar vi har framför oss.

Prognoserna pekar på att kostnaderna för landstinget innevarande år kommer överstiga intäkterna med upp emot 500 miljoner kronor, och att det gapet nästa år växer till en miljard kronor. Ett gap som Moderaterna kortsiktigt försöker täppa till genom nedskärningar i vården och kollektivtrafiken.

Trots Sveriges bästa skattekraft och högsta landstingsskatt kommer det nu bli försämringar i kollektivtrafiken.

Planerade investeringar i bättre kollektivtrafik skjuts på framtiden eller stryks. Resorna med buss, tunnelbana och pendeltåg ska bli dyrare – och linjer och turer kommer dras in.

Inom sjukvården har en ideologiskt förblindad privatiseringsiver och felaktigt utformade vårdval medverkat till kostnadsökningar i sjukvården som nått nya rekordnivåer och att pengarna nu inte räcker till att ta hand om våra mest sjuka.

Moderaternas brist på andra idéer än att skylla på regeringen hotar därmed Stockholms tillväxt.

För att ta Stockholms läns landsting ur stagnation och ekonomiska nedåtspiral vill vi Socialdemokrater ta landstinget i en annan riktning.

Med en snabbt växande befolkning behöver vi öka andelen kollektivtrafikresenärer. Det gör vi genom fler turer och enklare prissystem. 

Pendeltågstrafiken behöver öka och vi välkomnar ökade statliga medel för underhåll och bättre punktlighet. Genom nya smarta förbindelser som till exempel utbyggd tunnelbana och snabbussar möjliggör vi även fler bostäder och arbetsplatser. Moderaterna måste även ge besked om att kollektivtrafikinvesteringar i kommuner som tar ansvar och bygger bostäder, också är de som kommer att prioriteras. Annars kan tusentals planerade bostäder läggas på is.

Vi vill införa en närhetsprincip för vården så gamla och sjuka inte ska behöva köa i timmar på sjukhusens akutmottagningar. Bygg ut närsjukhus med närakuter och geriatriska platser på strategiskt valda platser i länet. Det skapar trygghet för den som är sjuk och löser problemet med en ineffektiv vård och ökade kostnader. Landstinget måste även omedelbart se till att frigöra mer tid för personalen att vara med patienterna.  Genom att anställa fler undersköterskor och administrativ personal så kan läkare och sjuksköterskor göra det de är bäst på, hjälpa patienterna att bli friska.

Vi har en vision om ett Region Stockholm där hela, inte delar, av regionen har tillväxt och där alla, inte bara några, har tillgång på god sjukvård och kollektivtrafik. 

Torbjörn Rosdahls artikel belyser med övertydlighet att M-styret i Stockholms läns landsting är regeringströtta och mer angelägna att peka finger på andra än att stå upp för det de själva har ett ansvar för.


Erika Ullberg, gruppledare för (S) i Stockholms läns landsting