Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sluta förstöra vårt vackra Djurgården

Utbyggnaden av Liljevalchs konsthall på Djurgården kritiseras hårt av Ulf Adelsohn.
Foto: PRIVAT
Ulf Adelsohn var partiledare för Moderaterna 1981-1986 och landshövding i Stockholm 1992-2001.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

”Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition” löd den parodiska motiveringen från juryn. Kostnaden för betongkolossen har skenat till en halv miljard och det är skattebetalarna som tar notan.

Fanns det ingen som reagerade hos Skönhetsrådet? skriver Ulf Adelsohn.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För ungefär 25 år sedan, när jag var landshövding i Stockholm, joggade jag i Lill-Jansskogen förbi den nybyggda gymnastikbyggnaden för KTH. Det var då jag började fundera över hur hård exploatering norra och södra Djurgården kunde tåla. Det gav mig, i sin tur, idén till en ”Lex Djurgården”, vilken ledde till den lag om nationalstadsparken som statsrådet Görel Thurdin (C) tog åt sig äran av.

Ohejdad exploatering

En mer tandlös lagstiftning tror jag emellertid aldrig jag sett maken till. För sedan dess har vi, om jag bara håller mig till södra Djurgården, sett en närmast ohejdad exploatering. 

Manillaskolan hade redan fått en tillbyggnad. Junibacken, Wasamuseet, restaurangerna Josefina, Ulla Winbladh, Godthem och flera andra har byggt ut lokaler och/eller serveringsutrymmen. En helt ny restaurang har byggts vid Djurgårdsbrons fäste. Cirkus har fått en ny stor entré och då försvann en flerhundraårig ek. Rosendahls trädgårdar har fått avsevärt ökat utrymme och står nu inför en ytterligare omfattande utbyggnad med bl a flera nya fastigheter.

Vi har fått ett ”Vikingaliv” i en av de gamla båthallarna och ett nytt Vin- och spritmuseum, dessutom med servering ute på kajen. Den gamla Lindgården revs till förmån för ett Abba-museum. Aquaria, bredvid spårvägshallen, har försvunnit men i stället ska Gröna Lund exploatera den öppna platsen ut mot Saltsjön.

Betongkoloss på 2 400 kvm

Mycket av allt detta är säkert populärt, iordningställandet av varvet och Beckholmen t o m direkta förbättringar. Det ska också sägas att mycket, men inte allt, skett med respekt för områdets historia och befintliga bebyggelse. Det kan dock inte sägas om det senaste tillskottet; Liljevalchs utbyggnad mot Saltsjön.

Ärendet reser flera frågor. Ställs aldrig någon till svars när kostnader springer i väg på detta sätt?

Denna betongkoloss, på 2400 kvm, stor som ett femvåningshus med tio parad- våningar, benämnd ”Liten” i den arkitekttävling den vann 2014. Obegripligt nog utan en enda ansvarig politiker i juryn. Frånsvor man sig hela beslutsansvaret? Juryns motiveringar är närmast parodiska:

”Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till Liljevalchs folkliga anda.” och ”Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition.” 

De som inte sett huset bör åka ut och bedöma själva.

Kostnaden har skenat

Kostnaden, inklusive grundförstärkning av själva konsthallen, har skenat. Den ursprungliga budgeten uppgick till 130 miljoner, och har därefter fördyrats gång efter gång, först till 260 miljoner därpå till 395 miljoner och den senaste siffran jag sett är 570 miljoner, men rykten talar om ännu mer. Och bygget har tagit längre och längre tid. Det skulle stå klart år 2017, nu hoppas man på nästa vår, en försening på i bästa fall fyra år.

Ärendet reser flera frågor. Ställs aldrig någon till svars när kostnader springer i väg på detta sätt? Skattebetalarna får ta notan. Men borde inte de politiker och tjänstemän som fattat beslut och drivit ärendet ändå höras och åtminstone få förklara sig offentligt?

Och vad sade Skönhetsrådet? Fanns där ingen som reagerade? 

Vad är lagen värd?

Samt slutligen, vad är lagen till skydd av Nationalstadsparken värd? När Norra länken skulle byggas, blev det flera års försening på grund av bevarande av några träd. Vilket ansvar har hovet, staden och länsstyrelsen? I dag synes ingenting hindra en närmast obegränsad exploatering av Djurgården.


Av Ulf Adelsohn 

Tidigare partiledare för Moderaterna 

Tidigare landshövding i Stockholm