Säg som det är – kristna blir förföljda

Lars Adaktusson: ”Människor som tvingades fly undan IS ska kunna återvända”
Lars Adaktusson
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Imam Kashif Virk

Lars Adaktusson i slutreplik om förföljelsen av kristna:

Imam Kashif Virk anser att jag bidrar till ökad polarisering.

Men vill man vara en del av lösningen på problemen med förföljelse av kristna måste man inse fakta:

Muslimer är påfallande ofta förövare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Imamen Kashif Virk skriver i Expressen (17/1, 2020) att jag förstärker ”diktomin kristna-muslimer” och därmed går Islamiska statens ärenden som medvetet vill skapa polarisering och religionskrig. Virk anser att min ambition att inte måla upp bilden av ett religionskrig faller på min egen retorik.

Bakgrunden är att jag i en debattartikel i Expressen (14/1, 2020) skrev om förföljelsen av kristna som på senare år utvecklats till ett globalt problem. Jag skrev om den vanligaste drivkraften bakom förföljelsen som är islamism och mer eller mindre fundamentalistiska tolkningar av islam. Av den årliga sammanställning som organisationen Open Doors gör om förföljelsen av kristna världen över framgår att 13 av de 15 värsta länderna är muslimska majoritetssamhällen. 

Förtrycket ökar lavinartat

Kashif Virk väljer att sopa detta under mattan. Istället för att diskutera vad som gemensamt kan göras åt det faktum att förtrycket mot kristna ökar lavinartat och att minst 260 miljoner människor idag förföljs på grund av sin kristna tro väljer han att relativisera och förmana. Slutsatsen är att kritik mot islam kan leda till religionskrig.

Det imamen bortser från är att religionskritik inte enbart är legitim, den är nödvändig och faktiskt en förutsättning för religionsfrihet. Alltför länge har missriktad tolerans och rädsla för att kritisera islam hämmat arbetet mot religionsförtryck. Men utan att se det faktum att kristna enligt gängse tolkningar av islam definieras som ”otrogna”, utan att motverka föreställningen att det är ett brott att lämna islam, blir det ingen religionsfrihet.

Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp

Kollektiv skuldbeläggning är vedervärdig, alla muslimer är inte skyldiga till förföljelsen av kristna. Detta är centralt och måste alltid understrykas, samtidigt som verkligheten varken får förträngas eller förskönas. Att kristna i muslimska länder lever i en underordning, att de systematiskt utsätts för diskriminering och förföljelse, är ett faktum. Underordningen löper som en röd tråd genom historien och har i våra dagar lett till att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp. 

Det säger sig självt att drivkrafterna bakom förtrycket måste definieras och uppmärksammas om en förändring ska bli möjlig. Att explicit nämna kristnas utsatthet är nödvändigt och samtidigt fullt möjligt utan att skuldbelägga alla muslimer eller förminska annan religionsförföljelse. 

Att Kashif Virk och hans församling vill vara en del av lösningen, snarare än problemet finns ingen anledning att betvivla. Då gäller det att inte förneka det uppenbara; att kristna är offer och muslimer påfallande ofta förövare.

Lars Adaktusson (KD)

Riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson

Lars Adaktusson anmäler flera medier

Politikreporter Niklas Svensson om anmälningarna