"Slut upp bakom Wikileaks"

Foto: Paul Hackett

Det är vår skyldighet att stödja Wikileaks, skriver Arne Ruth, Johan Berggren och Anna Hellgren tillsammans med en rad kulturprofilier som Eva Bergman och Henning Mankell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De senaste veckorna har allt handlat om Wikileaks. Tidningar världen över har fyllts med rapporter om och material från den största diplomatläckan i modern tid. Reaktionen har inte låtit vänta på sig: den ideella organisationen har stämplats som ett terroristnätverk, dess bankkonton har spärrats, dess servrar har attackerats.  


Det går fortfarande utmärkt att donera pengar till Ku Klux Klan med hjälp av Visa-kort; men inte till Wikileaks. I USA har republikanska politiker yrkat på dödsstraff för frontfiguren Julian Assange. Påtryckningar från amerikanska myndigheter har fått Mastercard och PayPal att stoppa transaktioner till Wikileaks - trots att varken organisationen eller någon person knuten till den är åtalad för brott i USA. Kina har - förstås - bannlyst Wikileaks.


Detta är direkta angrepp på yttrandefriheten. Vi vill därför uttala vårt självklara stöd för Wikileaks rätt att fritt sprida information av allmänintresse. Denna rätt är inskriven i många länders grundlagar, inte minst Sveriges. Det bekymrar oss djupt att en rad svenska ledarredaktioner och prominenta journalister under de senaste dagarna anslutit sig till attackerna mot Wikileaks och i svepande ordalag kritiserat organisationens verksamhet för att vara oansvarig. Men journalistikens grundläggande uppgift är att granska och blottlägga det som makthavare söker dölja för medborgarna. Detta är åtminstone orsaken till att det finns lagstiftning om yttrandefrihet och källskydd: alla måste ges juridisk möjlighet att yttra sig om det som det politiska etablissemanget finner olämpligt. Det är offentlighetens och demokratins själva grundstomme.

 Att ta hänsyn till huruvida enskilda regeringar eller andra makthavare påverkas av den bedrivna journalistiken är däremot inte publicisters ansvar. Wikileaks kan inte lastas för USA:s eller Kinas utrikespolitiska problem och heller inte för att svenska, holländska eller saudiska toppolitiker känner sig obekväma eller upprörda. Det är politiker som för krig, inte aktivister. Att Bradley Manning, den 23-årige amerikanske soldat som med stor sannolikhet är Wikileaks källa i detta fall, nu riskerar 53 år i fängelse är chockerande. Vad är skillnaden mellan Manning och Watergates "Deep throat" eller Bofors-affärens Ingvar Bratt? Skulle mediekoncernerna i Sverige avstått från att offentliggöra de uppgifter som Manning försåg Wikileaks med? Skulle DNs, SvDs eller SVTs redaktioner ha lämnat tillbaka materialet? 


I så fall behövs Wikileaks mer än någonsin för att genomföra det publicistiska uppdraget som är en av demokratins hörnstenar.


Att angripa Wikileaks för att dess arbete skulle leda till större slutenhet är liktydigt med att avråda från att använda yttrandefriheten av rädsla för att den skall tas ifrån en. 

 De svenska brottsmisstankarna mot Julian Assange måste självklart klaras upp och utredas i laga form. Det är dock nödvändigt att tydligt hålla isär privatpersonen Assange och organisationen Wikileaks. Varje påtryckning från amerikanskt håll om utlämning av Assange för göranden knutna till Wikileaks måste därför motarbetas - allt annat vore ett svek mot den internationella rättssäkerheten och yttrandefriheten.


I veckan som gick meddelade den amerikanska regeringen att Washington i maj 2011 kommer att stå värd för UNESCO's World Press Freedom Day, vars syfte är att "stödja och utvidga pressfriheten och det fria informationsflödet" i den digitala tidsåldern. Enligt pressmeddelandet är man orolig över att "vissa regeringar censurerar och tystar individer, och förhindrar det fria flödet av information". Den oavsiktliga ironin är uppenbar.  


Undertecknarna av detta upprop stödjer utan förbehåll Wikileaks arbete och rätt att publicera hemliga dokument av allmänintresse. Vi fördömer alla åtgärder från myndigheter och privata instanser som syftar till förhindra organisationens arbete. Detta i yttrandefrihetens namn.


Vi uppmanar alla journalister, författare, kulturarbetare och demokratiskt sinnade medborgare att med politiska, ekonomiska och litterära medel sluta upp bakom Wikileaks.


 Pelle Andersson, Ordfront förlag


 Samira Ariadad, Brand 


 Johan Berggren, Ordfront magasin


 Eva Bergman, regissör


 Göran Dahlberg, Glänta


 Unni Drougge, författare


 Carl-Michael Edenborg, Vertigo förlag


 Anna Hellgren, Dagens Arena


 Dan Israel, Leopard förlag


 Gabriel Itkes-Sznap och Daniel Strand, Ink bokförlag


 Henning Mankell, författare


 Olav Fumarola Unsgaard och Devrim Mavi, Arena


 Suzanne Osten, regissör


 Rasmus Redemo och Oskar Söderlind, Tankekraft förlag


 Arne Ruth, publicist


 Daniel Suhonen, Tvärdrag


 Carl Henrik Svenstedt, författare


 Svante Weyler, Weyler förlag


 Åsa Linderborg, Aftonbladet