Släng "vi-och-dom" i historiens skräphög

Vill se öppenhet. Fredrik Reinfeldt uppmanar svenskarna att rösta för ett öppet och tolerant Europa i dagens val.
Foto: Jens L'Estrade

Min farfars far var barn till en mörkhyad amerikan och en kvinna från  Lettland. Det finns nog de som skulle hävda att det här gör mig mindre  svensk, men jag skulle säga att jag är en typisk svensk. Med rötter i  Sverige, men också i andra delar av världen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag tycker att Sverige på detta sätt är ett fantastiskt land. Vi har en historia av att vara öppna för människor, öppna för handel, öppna för utbyte med andra. Vårt land har byggts av generationer av svenskar. Födda här eller i andra länder.

I dag är det val till Europaparlamentet, och det är nu vi väljer väg för åren som kommer. Ska vi fortsätta mot mer öppenhet, mer förståelse för människors likheter och olikheter och mer handel mellan våra länder? Eller ska vi välja det Europa som vissa nu förespråkar, där länder sluter sig gentemot varandra och om- världen och där människor och företag får svårare att mötas?

Jag röstar för öppenheten. Den har gjort oss starkare, och utan den skulle Sverige vara ett fattigare land, både ekonomiskt och kulturellt.

Jag tycker att det är fantastiskt att våra barn inte ser alla de skillnader och olikheter som ofta präglade tidigare generationers syn på människan och världen. De hindras inte av de gränser som präglade Europa när våra föräldrar växte upp, varken mentalt eller geografiskt.

Europasamarbetet gör att vi kan ta vara på möjligheter och möta utmaningar som vart och ett av våra länder har svårare att hantera på egen hand.

Vi skapar fler jobb tillsammans. En miljon svenska jobb har skapats bara genom att svenska företag exporterar varor till andra länder i Europa. Varje år kommer många tusentals européer hit och arbetar och bidrar till allt som är vårt gemensamma.

Vi lär oss av varandra. Varje år studerar runt 27 000 svenska studenter utomlands. Över tre miljoner unga européer har kunnat studera i ett europeiskt grannland, tack vare Erasmusprogrammet.

Vi rör oss fritt över gränserna i Europa. Det går att studera, jobba, bo och pensionera sig i vilket EU-land man vill. Den fria rörligheten i EU gör skillnad i människors liv varje dag.

Mot oss som står upp för öppenhet och tolerans står de som vill annorlunda. Främlingsfientlighetens och Europafientlighetens krafter. Aggressiva nationalister som delar upp människor efter språk, hudfärg eller sexuell läggning, och som vill bygga murar mot dem som är annorlunda. Jag blir oroad när jag hör människor i allt skarpare tonläge tala i termer av vi-och-dom. När allt fler och starkare röster ropar på ett annat Europa, där den fria rörligheten ska begränsas och där människor ska hindras från att komma hit för att skapa sig ett bättre liv.

I Sverige ser vi nu hur Socialdemokraterna vacklar i frågor om öppenhet och handel. Svenska jobb ska ges åt svenskar först, och Stefan Löfven talar om olika EU-länders rätt att "hantera" den fria rörligheten. För oss är det också viktigt att det finns regler, men där vi ser möjligheter ser Socialdemokraterna problem. Vi bejakar öppenhet och handel. De vill ha slutenhet och protektionism.

Sverige är del av en gemenskap mellan 28 länder, fler än 500 miljoner människor och 23 miljoner företag. Över hälften av vår export går i dag till andra EU-länder, tack vare gemensamma regler på EU:s inre marknad. Jag har besökt företagare i Munka Ljungby, Örnsköldsvik, Järvsö och Östersund. De säger alla samma sak: Ska vi kunna överleva måste vi kunna sälja till andra länder. Svenska företag behöver kunna växa ut i Europa för att jobben ska bli fler här hemma, och fler jobb stärker vår ekonomi och gör att vi kan satsa på äldreomsorgen och skolan.

Sedan 2006 har jobben i Sverige blivit över 250 000 fler. Vi har högst arbetskraftsdeltagande och högst sysselsättningsgrad i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar, och hur många äldre som väljer att stanna kvar längre på arbetsmarknaden.

Nya Moderaterna vill riva fler handelshinder. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle öppna upp helt nya marknader för svenska företag och svenska konsumenter. Så blir jobben fler.

Vi vill att det ska vara ordning och reda i ekonomin, både i Sverige och i EU. Om Europa ska kunna stå starkt i framtiden behövs hårda finanspolitiska regler i hela EU.

Vi står upp för ett öppet och tolerant Europa. Öppenhet är en av hörnstenarna i Europasamarbetet, och vi ser EU som en motkraft mot slutenhet och nationalism.

Det är viktigt att du röstar i dag. Det är nu vi väljer väg: Mer öppenhet eller högre murar mellan våra länder. Jag kommer i varje läge stå upp för öppenheten.


Fredrik Reinfeldt

Statsminister