Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skyll inte på män när ni själva är problemet

Jordan B Peterson under sitt besök i "Skavlan".
Foto: SVT
Debattören Erika Ohlsson är beteendevetare.
Foto: Levani Levanidze

Den flitigt omdiskuterade psykologen Jordan B Peterson har en poäng när han ifrågasätter idén om "könsförtrycket".

Kvinnors verkliga fiender är ofta andra kvinnor. Så här går det till, skriver beteendevetaren Erika Ohlsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | GENUS. Sverigeaktuella Jordan B Peterson driver tesen att vi på senare år tenderat att överdriva maktkampen mellan män och kvinnor. I en intervju i DN fastslog han nyligen ”att den övergripande berättelsen om vår tillvaro skulle handla om könsförtryck, det är ett motbjudande hatiskt sätt att se världen på.”

Metoo-rörelsen har till stor del burits upp av de idéer som Peterson kritiserar, till exempel uppfattningen om att män regelmässigt utnyttjar ledande positioner för att på olika sätt utsätta kvinnor för sexuella kränkningar. Metoo har berömts i media för att ha visat hur djupt de förtryckande patriarkala strukturerna sitter.

Kvinnor förstör för varandra

Dock skulle man kunna vända på perspektivet och hävda att ett ensidigt fokus på förtryckande patriarkala strukturer riskerar att skapa en förljugen bild av att det endast är män som motarbetar och hindrar kvinnor att ta sig fram i karriären. Vill man verkligen undanröja hinder för kvinnor när det gäller att ta sig fram i samhället, kan det även finnas anledning att belysa ett fenomen som en hel del kvinnor också upplever – hur kvinnor motarbetar andra kvinnor både på och utanför arbetsplatsen.

Kvinnor försöker i sin kamp om att eliminera konkurrens nedvärdera andra kvinnor genom att kritisera deras utseende, ålder och karaktär.

Hur sofistikerade vi än tror att vi har blivit lever våra biologiska instinkter kvar på ”stenåldersnivå” – vi vill föra arten och våra egna gener vidare. Därför letar vi efter och konkurrerar om att hitta bästa möjliga partner för ändamålet. Utifrån ett sådant perspektiv ligger den potentiella konkurrensen främst inom det egna könet, inte mellan de olika könen.


LÄS MER av Erika Ohlsson: 

Den könsneutrala skolan strider mot vår natur

Politik borde baseras på fakta – det tredje könet finns inte i verkligheten


Kvinnliga strategier 

Fram till ganska nyligen har forskning kring intra-sexuell konkurrens fokuserat på mäns kamp för att erövra den perfekta kvinnan. Endast från 1980-talet och framåt har forskare på allvar börjat intressera sig för kvinnors kamp om den ”bästa” mannen. En mängd studier har diskuterat kvinnors strategier för att erövra den mest passande mannen att föra sina gener vidare med.

David Buss, expert inom evolutionspsykologi har funnit att den intra-sexuella konkurrensen primärt kommer till uttryck på två sätt: ”self-promotion” och nedvärdering av konkurrenter. Män framhäver gärna sina fysiska styrkor och kvinnor framhäver gärna sin fysiska attraktivitet. Kvinnor försöker i sin kamp om att eliminera konkurrens nedvärdera andra kvinnor genom att kritisera deras utseende, ålder och karaktär.

Vapnet: Social exkludering

Enligt forskaren Joyce Benenson har konkurrensen mellan kvinnor tre unika karaktärsdrag. För det första handlar det om att fysiskt skydda sin reproduktiva möjlighet och sin avkomma. För det andra handlar det om fientlighet gentemot den kvinna som utmärker sig genom attraktivitet eller intelligens, och som kan motarbetas genom de normativa regler för femininitet som kan uppstå ur krav på jämlikhet och enhetlighet. För det tredje kan kvinnor skydda sig mot potentiell konkurrens genom social exkludering. Om en ny attraktiv kvinna dyker upp i grannskapet, skolan eller arbetsplatsen kan de andra kvinnorna vända henne ryggen och försöka tvinga bort henne från ”scenen” i syfte att öka sina egna chanser med männen runtomkring.


LÄS MER: Rädda oss från Unni Drougges genusfascism


Könsmaktsdebatten har gjort oss blinda

För att återknyta till Jordan B Peterson kan man konstatera att den ensidiga fokuseringen under de senaste decennierna på könsmaktsordningar har skapat en blindhet i samhället för de hinder som kvinnor upplever från andra kvinnor.

Det finns därför all anledning att vidga perspektivet. För den som verkligen är intresserad av att optimera möjligheterna för kvinnor bör inte män utmålas som kvinnors enda fiender. Den insikten skulle också kunna leda till ett mindre polariserat samhällsklimat.


Av Erika Ohlsson

Beteendevetare och debattör