Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skydda de unga från deltavarianten

Andrew Ewing, professor i kemi och molekylärbiologi och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien.
Cécile Philippe, ordförande för Institut économique Molinari.
Bengt Nordén, professor i fysikalisk kemi vid Chalmers och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien.

Med delta-variantens övertagande globalt måste vi ändra vårt tänkande om riskerna och den destruktiva potentialen hos nya virusvarianter. 

Vi behöver politiska beslut för att säkerställa tillräckligt skydd för våra ovaccinerade unga, för hälsan och för ekonomin, skriver bland andra ledamöter av Kungliga vetenskapsakademien.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under hela pandemin har det dagliga antalet infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall av coronaviruset använts av beslutsfattare för att bedöma den påstådda risken i samband med pandemin. Men med större andel vaccinerade i världen ger dessa parametrar alltmer en otillräcklig bild av folkhälsoriskerna, särskilt för de som inte är vaccinerade. Och majoriteten av de ovaccinerade är unga.

Alltmer evidens visar att delta-varianten, som redan är känd för att vara extremt smittsam, är bland de mest överförbara virusen vi känner till. Ökad överförbarhet innebär att det krävs en ännu högre andel av befolkningen som är immuna för att spridningen av viruset ska kunna bromsas. I denna situation behövs ytterligare ’icke-farmakologiska’ redskap för att kontrollera pandemin för att undvika att de flesta ovaccinerade inom ett kort tid ska smittas av viruset. Nu när skolorna öppnar kommer sannolikheten för överföring bland de unga att öka dramatiskt.

Oroande rapporter om barn

Hur kommer detta att påverka barn och unga? Trots en mängd forskning baserad på tidigare varianter har vi fortfarande bristfällig kunskap om vad som väntar med delta. Mycket av det vi vet hittills avser tidigare virusvarianter med olika nivåer av överförbarhet, sjukdomens svårighetsgrad, riskfaktorer och vaccineffektivitet.

Det kommer nu oroande rapporter från flera länder som står inför en ökning av barn som drabbas av delta-varianten och behöver sjukhusvård eller där barn dör av covid-19. Det finns evidens för att detta inte bara beror på den snabba ökningen av fallen, utan också på att delta-varianten i sig kan orsaka allvarligare sjukdom. Oaktat orsak verkar det klart att barn och unga vuxna nu står inför ett större hot från covid-19 än vid någon tidigare tidpunkt i pandemin.

Organskador

Det finns nu en tilltagande evidens som illustrerar risken för långsiktiga komplikationer inklusive organskador. Ett litet antal barn med covid-19 drabbas av multisysteminflammatoriskt syndrom (MIS-C), vilket vanligtvis leder till hjärtdysfunktion, myokardit, kranskärlsutvidgning och aneurysmer. Med större infektionsantal ökar sannolikheten att vi får fler av dessa fall.

Varje infektionsfall kan likställas med att köpa en biljett till variantlotteriet.

Sars-cov-2 är inte bara ett andningsvirus, och det har föreslagits att själva coronaviruset kommer in i hjärnan via luktvägen. I en preliminär rapport från en stor kontrollerad studie av hjärnskanningar observerade man en förlust av grå substans i vissa delar av hjärnan efter covid-19, särskilt i områden som reglerar lukt. Förlust av hjärnvävnad hittades också hos personer med mild sjukdom; för dem med svårare sjukdom inträffade vävnadsförlust också i minnesrelaterade delar av hjärnan. 

Försämrat minne

I en ny studie om vuxna rapporterades minskat minne hos 12 procent av deltagarna åtta månader efter covid. Kognitiva (minnes)underskott har rapporterats i en studie av 90 000 människor efter covid-19-infektion. Ett internationellt konsortium för att studera de korta och långsiktiga konsekvenserna av sars-cov-2 på centrala nervsystemet, vilket stöds av WHO, undersöker f n också om covid-19 kan öka risken att utveckla demens på längre sikt. 

Det är fortfarande inte känt hur resultaten från dessa studier relaterar till barn och unga. Men vid undersökning av barn som var inlagda med covid-19 innan deltavarianten startade visade sig förekomsten av neurologiska eller psykiatriska effekter från covid-19 vara fyra gånger vanligare för barn och ungdomar jämfört med vuxna. Och i en ny studie som publicerades i Nature rapporterade 13 procent av de ursprungligen måttligt sjuka unga vuxna i åldern 16–30 år minskad koncentration vid sex månader, 11 procent hade minnesproblem och mer än hälften upplevde fortfarande ett eller flera symtom efter sex månader. 

Stora ekonomiska och mänskliga kostnader

Sådana symtom rapporteras vanligtvis hos personer som lider av långtidscovid och kan ha en skadlig inverkan på utbildning samt kognitiv och social utveckling, trots att de inte återspeglas i antalet sjukhusvistelser och dödsfall. Detta utgör ett betydande problem som fortfarande kan leda till stora mänskliga, samhälleliga och ekonomiska kostnader på kort, medellång och lång sikt.

I detta läge med hög risk och osäkerhet och med förebyggande åtgärder snart tillgängliga är det inte etiskt försvarbart att utsätta alla barn för infektionen.

Ventilation och munskydd

Länder bör därför kombinera vaccinationskampanjer med icke-farmaceutiska insatser för att eliminera överföring av covid-19. Där det bedöms säkert för skolor att hållas öppna bör ventilation och HEPA-filtrering prioriteras och myndigheterna bör sträva efter att göra resurser tillgängliga för barnen att få undervisning i mindre årskullar. Munskydd bör användas överallt där viruset cirkulerar. 

Föräldrar bör vaccinera sig för att skydda sig själva och sina barn. Inom några månader kommer resultat från kliniska tester på barn från sex månaders ålder och uppåt att finnas tillgängliga. För närvarande bör hälsomyndigheterna vidta åtgärder för att vaccinera barn från tolv år, när vaccintillgänglighet tillåter. Eftersom skolan börjar snart är tiden avgörande.

Ett farligt lotteri

Minimerat antal infektioner är den bästa strategin för att förhindra uppkomsten av nya, farligare varianter. Varje infektionsfall kan likställas med att köpa en biljett till variantlotteriet. Varje land som bestämmer sig för att minska kontrollen av viruset bidrar inte bara till sin egen risk, utan till risken för hela världen. I solidaritet med världen måste vi kontrollera spridningen av covid-19 viruset.


Av Andrew Ewing

Professor i kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, Covid Action Group, World Health Network, Sverige

Bengt Nordén

Professor i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, Sverige

Cécile Philippe

Ekonom, ordförande för Institut économique Molinari, Covid Action Group, World Health Network, Frankrike

Gunhild Nyborg

Medicine Doktor, Covid Action Group, World Health Network, Norge

Matthias F. Schneider

Professor i fysik, Dortmund Universitet, Covid Action Group, World Health Network, Tyskland 

Sigurd Bergmann

Professor emeritus i religionsvetenskap (Trondheim, Uppsala, Lund, München), och medlem i Det kongelige norske videnskabers selskab

Shu-Ti Chiou

Ordförande för Health & Sustainable Development Foundation, Covid Action Group, World Health Network, Taiwan 

Sunil Raina

Forskare i Medicinsk vetenskap, Ordförande för Community Medicine, Dr. RP Govt. Medical College, HP, Covid Action Group, World Health Network, Indien 

Yaneer Bar Yam

Ordförande för New England Complex Systems Institute, Covid Action Group, World Health Network, USA