Skurkföretagen har inget i Sverige att göra

Förra året bötfälldes över 90 företag till följd av att utländska byggarbetare inte var anmälda i utstationeringsregistret, skriver debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
Johan Danielsson (S), Europaparlamentariker.
Foto: Fredrik Persson/TT

Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på svensk arbetsmarknad.

Riksdagen ska nu debattera och besluta om regeringens förslag om skärpt anmälningsplikt för anställda som jobbar här på uppdrag av en utländsk arbetsgivare, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Anna Johansson och Johan Danielsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det handlar om att företag som skickar sina anställda till Sverige ska vara skyldiga att meddela myndigheterna redan första dagen om var och med vad en anställd jobbar. Vi socialdemokrater anser att detta är en viktig lagändring för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar här.

Flera branscher är i dag beroende av, och letar med ljus och lykta, efter rätt arbetskraft. Om det inte går att hitta arbetskraften i Sverige vänder man sig ofta till utlandet. Varje år kommer allt från ställningsbyggare till programmerare hit för att jobba under en kortare eller längre tid. Arbetskraft som är helt avgörande för att vår arbetsmarknad ska fungera. 

Tusentals oannonserade kontroller

Men det är uppenbart att det även finns problem med missbruk och exploatering av utländsk arbetskraft som vi måste sätta stopp för. Under förra året genomförde åtta myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, på uppdrag av regeringen över 2 000 oannonserade kontroller mot branscher och företag som är särskilt utsatta för fusk och brottslighet i arbetslivet. 

I flera fall avslöjade myndigheterna företag där det förekom felaktiga personalliggare och utländska arbetare som inte var anmälda i utstationeringsregistret eller arbetade illegalt. Över 90 företag bötfälldes till följd av att utländska byggarbetare inte var anmälda i utstationeringsregistret. 

I slutänden handlar det här om företag som mer eller mindre systematiskt bryter mot olika lagar och regler för att sno åt sig konkurrensfördelar. Det är helt oacceptabelt. 

Människoexploatering

Kampen mot oseriösa arbetsgivare har intensifierats de senaste åren. Både myndigheter och regeringen har vidtagit ett antal åtgärder. Det är viktigt att myndigheterna har de verktyg och medel som krävs för att komma åt företag och arbetsgivare som begår brott och på andra sätt snedvrider konkurrensen. 

Den lagändring som regeringen nu lägger fram är ett viktigt steg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Regeringen har därför skjutit till medel till myndighetsgemensamma kontroller, infört det nya brottet människoexploatering för att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete och gett polisen större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbetskraft är stora. 

Regeringens förslag

Nu föreslår regeringen att utstationeringslagen ändras så att de arbetsgivare som skickar anställda, och de företag som anlitar utstationerade arbetstagare i Sverige, ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket redan från första dagen som arbetstagaren börjar jobba. En sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare eller en tjänstemottagare inte fullgör sina skyldigheter att informera, respektive underrätta, myndigheterna. 

Som det är nu har utstationeringar som varit kortare än fem dagar inte behövt rapporteras in till Arbetsmiljöverket. Luckan har lett till att det finns anledning att anta att det finns ett betydande mörkertal när det gäller utstationeringar som inte anmäls och gjort det svårt för myndigheterna att ha koll på vilka som arbetar här. 

Det är viktigt att vi har koll på vilka som arbetar i Sverige. Den lagändring som regeringen nu lägger fram är ett viktigt steg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad.


Av Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister

Anna Johansson (S)

Ordförande i arbetsmarknadsutskottet 

Johan Danielsson (S)

Europaparlamentariker