Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skona unga från
nytt (s)kolfiasko

Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna måste börja ta skol- och utbildningspolitiken på allvar, annars riskerar kvaliteten på grund- och gymnasieskolan att försämras, menar Tomas Tobé.Foto: Cornelia Nordström

Hur många lärartjänster är Ibrahim Baylan beredda att offra? - S är ett hot mot en modern kunskapsskola, skriver Tomas Tobé.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu närmar sig sommarlovets slut för barn och ungdomar runt om i landet. De kommer till en skola som genomgår stora förändringar i syfte att höja kvaliteten och stärka likvärdigheten. Alliansen har tillsammans börjat återupprätta en kunskapsskola som ger alla elever goda chanser i livet.

Både grund- och gymnasieskolan har reformerats grundligt. Nyligen infördes en ny skollag, allmän förskola är nu från tre års ålder och gymnasieskolan har delats upp i en studieförberedande och en yrkesförberedande. Betygssystemet har fler steg, nationella prov ges tidigare och betyg införs från årskurs sex.

Samtidigt är det tydligt att skolans problem och utmaningar inte försvinner över en natt. I vissa grundskolor är det fortfarande över 70 procent av eleverna som inte är behöriga till gymnasie­skolan. Ibrahim Baylan och andra socialdemokratiska skol- och utbildnings­ministrar monterade effektivt ned ­kunskapsskolan. Åren av socialdemokratisk passivitet talar tyvärr ännu sitt tydliga språk. Det är inte acceptabelt.

Förnyelsen av skolan måste därför fortsätta. En modern kunskapsskola kännetecknas av likvärdighet, effektiva undervisningsmetoder och modern teknik.

Skolan måste våga ställa krav och tro på eleverna. Det gynnar likvärdigheten. När eleverna inte förväntas ha den kapacitet som krävs för att avancera i sitt lärande är risken stor att man faller in i dåliga mönster som riskerar att leda till utslagning och utanförskap. Detta gäller i synnerhet elever från socialt utsatta miljöer. Kravlöshet i skolan har gjort dessa ungdomar en björntjänst, som med rätt förutsättningar har lika stor möjlighet att lyckas som andra elever. Tidigt och effektivt stöd är en självklarhet. Elever med inlärnings­svårigheter ska ges tidigt stöd. Ingen elev får lämnas i sticket. Utanförskap ska förebyggas redan i skolan.

Vi måste säkerställa att lärare använder pedagogiska metoder som är evidens­baserade. Det borde vara lika självklart som att medicinska behandlingar alltid utvärderas och ges vetenskapligt stöd, innan behandlingen tillämpas. Genom att bredda utbildningsvetenskapen och släppa in nya perspektiv som hjärnforskning och lingvistik kan vi få en mer korrekt bild av vad som kännetecknar god undervisning.

Den digitala tekniken kommer också att spela en väsentlig roll i att utveckla undervisningen, skapa mer likvärdiga förutsättningar och ge eleverna digital kompetens. Det handlar dels om att utveckla en IT-stödd pedagogik som är effektiv för eleverna, men också om att använda modern teknik för att underlätta lärarnas dagliga arbete.

Varje elev ska därför kunna använda tekniken som ett verktyg för lärande, kommunikation och kunskapssökande. De svenska skolorna använder sig alltmer av smarta IT-lösningar i undervisningen. Med allt från interaktiva whiteboards till virtuella studiebesök som undervisningsverktyg kommer den nya tekniken att ha en naturlig plats i klassrummet.

En modern kunskapsskola kombinerar tydligt kunskapsfokus med effektiva undervisningsmetoder och modern teknik som bejakar elevernas individuella behov och lust att lära. Detta är Nya Moderaternas utgångspunkt när vi nu tillsammans med våra vänner i Alliansen fortsätter att utveckla den svenska skolan.

Mot detta står en splittrad opposition utan en tydlig gemensam bild av hur skolan ska bli bättre. Trots utfästelser från Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna om att nu börja ta skol- och utbildningspolitiken på allvar riskerar deras politik att kraftigt försämra kvaliteten i såväl grund- som gymnasieskolan.

 

Socialdemokraterna föreslår fördubblade socialavgifter för unga, något som riskerar att slå hårt mot kommunerna och därmed hota kvaliteten i viktiga delar av välfärden - exempelvis landets skolor. Om S förslag om fördubblade socialavgifter för unga skulle bli verklighet skulle kommunerna omedelbart drabbas av kostnads­ökningar på cirka 3,7 miljarder kronor. Kostnadsökningar som skulle innebära neddragningar och förlorade arbetstillfällen inom såväl skolan som vården och omsorgen. Hur många lärartjänster är ­Ibrahim ­Baylan och Socialdemokraterna beredda att offra genom att kraftigt öka kostnaderna för landets kommuner? Så tar man inte ansvar för en skola som ska ge alla elever bästa möjliga förutsättningar i livet.

 

TOMAS TOBÉ (M)

Tomas är ordförande i riksdagen utbildningsutskott och leder M:s arbetsgrupp "Världens bästa skola".