Skolorna måste sluta normalisera köttätande

Köttfärslimpan har inget på menyn att göra, skriver debattörerna från Svensk mat- och mijöinformation.
Foto: CHRISTER WAHLGREN
Per-Anders Jande, Svensk mat- och miljöinformation.
Jonas Norberg, Svensk mat- och miljöinformation.

Kött och andra animaliska produkter utgör en oproportionerligt stor del av kommunernas matkostnader. 

Det mest ekonomiska sättet är också det mest inkluderande: Servera vegomat till alla, skriver Per-Anders Jande och Jonas Norberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. På senaste tiden har flera kommuner fått omfattande kritik för att de slutat servera vegankost i skolan. Kommunerna kan ha olika skäl till detta, men ökade kostnader för specialkost verkar vara en gemensam nämnare. Det är rimligt att begränsa antalet olika rätter i skolan av kostnadsskäl. Det mest ekonomiska sättet att göra det är dock inte att exkludera de elever som valt att ta ställning för planeten genom att äta på det sätt som är bäst för miljön, djuren och hälsan. Det mest ekonomiska sättet är också det mest inkluderande: att servera växtbaserad mat till alla.

Kött och andra animaliska produkter utgör en oproportionerligt stor del av kommunernas matkostnader. Baljväxter som linser, ärtor och bönor är betydligt billigare proteinkällor än kött. Växtbaserad skolmat frigör därför mycket pengar till bättre råvaror och vidareutbildning för måltidspersonal – med godare, hälsosammare och klimatsmartare mat som följd. Om skolorna exkluderar allergener, eller serverar dem separat, behövs i de flesta fall ingen specialkost alls.


LÄS MER: Utan böndernas djur kommer ni veganer att svälta


Enorma fördelar för miljön

Förutom att den kostar betydligt mindre har växtbaserad skolmat enorma miljöfördelar. FN:s klimatpanel, IPCC, släppte nyligen en rapport som visar att klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott. Flera tunga forskningsrapporter visar dessutom att vi radikalt och snabbt måste minska vår köttkonsumtion för att kunna undvika de värsta klimatscenarierna, som bland annat innebär minskade skördar, havererad livsmedelsförsörjning, väpnade konflikter, klimatflyktingar, förlorad biologisk mångfald, issmältning vid polerna och en kraftigt stigande havsnivå.

Ungefär 70 procent av det som odlas i Sverige blir till djurfoder.

Växtbaserad mat är också den viktigaste åtgärden för att motverka förlust av biologisk mångfald, såväl i Sverige som globalt. Djurhållningen är nämligen den mänskliga aktivitet som har störst negativ påverkan på världens artrikedom. I dag utgör människor och djur vi håller för kött, mjölk och andra animaliska produkter 96 procent av däggdjurens biomassa. Det vilda däggdjuren utgör bara 4 procent av biomassan.


LÄS MER: Veganmamman Moa: Galenskap att skattepengar går till livsmedel som skadar våra barn 


Det ineffektiva köttsamhället

Köttproduktion är ett extremt resursineffektivt sätt att skapa näring. Vi måste odla tio gånger så mycket om vi använder det vi odlar som djurfoder och äter djuren, som om vi odlar mat till människor direkt. Djuren förbrukar det mesta av näringen under sin livstid. Ungefär 70 procent av det som odlas i Sverige blir till djurfoder och likadant är det i hela avrinningsområdet till Östersjön. Enligt Östersjöcentrum på Stockholms universitet är detta dock inte tillräckligt för att uppfylla djurens näringsbehov. Ungefär hälften av de näringsämnen som äts av djuren importeras och tillförs till växtnäringsflödet i Östersjöns avrinningsområde.


LÄS MER: De som inte sjunger med i klimatkören brännmärks


Den intensiva foderodlingen runt Östersjön leder inte bara till monokulturlandskap med ytterst låg biologisk mångfald, utan också till enormt näringsläckage. Detta är den största bidragande orsaken till att Östersjön i dag är världens mest övergödda hav. En tredjedel av egentliga Östersjöns botten saknar i dag permanent liv, på grund av den syrebrist övergödningen orsakar.

Lär eleverna äta hållbart

Den kommunala måltidsverksamheten serverar väldigt mycket mat. Genom att ha vegomat som standard i skolor och förskolor kan kommunerna göra stor skillnad direkt, samtidigt som de lär eleverna om hur man äter hållbart och hälsosamt. Det frigör dessutom pengar för ökad kvalitet på maten och inga elever behöver exkluderas från måltidsverksamheten.

Vi hoppas därför att Sveriges kommuner använder FN:s senaste klimatrapport som startskott för växtbaserad skolmat som standard!


Av Per-Anders Jande 

Jonas Norberg

Svensk mat- och miljöinformation