Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skolor med problem glider mellan fingrarna

På Storvretskolan i Botkyrka utanför Stockholm kommer Skolinspektionen att styra arbetet med två rådgivare på plats i åtta månader.Foto: OLLE SPORRONG
Roger Haddad, Liberalerna.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG / LIBERALERNA

Statens skolinspektion ska försäkra sig om att alla elever får den utbildning de har rätt till. Men om myndigheten inte får mer resurser kommer granskningarna att nästan halveras. Det vore förödande, skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Statens skolinspektion har på grund av ett allt komplexare uppdrag och där ett antal skolor kräver återkommande granskningsinsatser hamnat i ett läge där närvaron ute i landet riskerar försämras dramatiskt. Detta vore förödande då Statens skolinspektion är den myndighet som nationellt ska granska kvaliteten på landets skolor för att försäkra sig om att alla elever, oavsett bakgrund och oavsett kommun, får den utbildning de har rätt till. 

Liberalerna har återkommande lyft frågan om stora brister vid ett antal konfessionella skolor, men också lyft exempel på friskolor som inte är registrerade som konfessionella men där ledningen har koppling till våldsbejakande islamistisk extremism. Skolinspektionen måste återkalla tillstånden omgående för dessa verksamheter vilket också kräver omfattande utredningsresurser. Till detta finns alla kommunala exempel där kvalitetsbrister funnits i decennier utan att aktuell kommun lagt ner verksamheten.

Bör kunna stänga en skola

Skolinspektionen kan i dag inte lägga ner en kommunal skola, därför har Liberalerna föreslagit att lagen måste ändras så att inspektionen också kan besluta om att stänga en verksamhet, inte bara som i dag utdöma vite samt besluta om statlig rättelse, vilket sker just nu på en skola i Botkyrka. 

Skolinspektionen har redan i dag en reducerad granskning där fokus i princip ligger på grundskolan och gymnasieskolan. De viktiga verksamheterna förskolor och vuxenutbildning granskas inte alls i samma omfattning. Liberalerna vill därför införa en förskoleinspektion för att säkerställa att kvalitetsuppföljningen sker genom hela utbildningssystemet. 

Ett misslyckande

Om myndigheten inte beviljas mer resurser kommer man närmast halvera antalet granskningar. Redan i dag nås inte målet om 1000 inspektioner utan ligger på 800. Om inget förändras i villkoren kommer man att komma ner till 400-600 inspektioner per år. Det vore ett misslyckande om närvaron och förmågan att granska skolverksamheterna försämras. 

Detta riskerar öppna upp för allt ifrån oseriösa aktörer till personer med till exempel extremistisk agenda som använder skolverksamheter för att finansiera något annat. Även flera kommunala skolor skulle gå under radarn i stället för att återkommande utvärderas om de bedriver verksamhet i enlighet med skollagen. 

Alla skolor ska granskas

Liberalerna anser att resursfrågan måste lösas. Vidare måste myndigheten återgå till att ha som mål att alla skolor i landet ska granskas inom loppet av några år. Att endast titta på risk- och akutärenden är inte tillfredsställande och skulle försämra statens nationella uppföljning av hur kommuner och friskolor bedriver utbildningsverksamhet.

Än viktigare blir det att förstärka uppföljningen med tanke på att Riksrevisionen i våras kritiserade inspektionen hårt för att de avslutar ärenden där kritik förts fram utan att säkerställa att huvudmannen vidtagit åtgärder och att dessa fått effekt. I synnerhet har detta gällt ärenden om brister i studiero och trygghet samt stöd till elever, frågor som vi från Liberalerna prioriterar högt. 

Kommunaliseringen har påverkat skolan negativt, det gäller även läraryrkets status- men också att det råder så stora skillnader i villkor, kvalitet och ambition beroende på vart du bor i landet. Så ska det inte vara – i avvaktan på införandet av en statlig skola måste vi ha kraftfulla verktyg att förändra detta, då måste Statens skolinspektion fungera fullt ut. 

 

Av Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet