Skoldebattören Skogstad har fastnat i 1900-talet

Isak Skogstad anser att den planerade verksamheten vid Kvibergsskolan är ett oetiskt experiment med barnens framtid. Nu får han mothugg från MP i Göteborg.
Foto: HENRIK JANSSON
Kvibergsskolan gör helt rätt när de vågar tänka modernt och bejaka digitaliseringen, skriver Göteborgs skolkommunalråd Karin Pleijel (MP).
Isak Skogstad är högstadielärare och frilansskribent.

Kritiken mot Kvibergsskolan är märklig. Isak Skogstad tycks vilja köra en repris på 1900-talet. 

Vi lever faktiskt en bit in på 2000-talet – vill inte Skogstad att dagens elever ska få jobb i framtiden? skriver Göteborgs skolkommunalråd Karin Pleijel (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | SKOLA. När dagens förstaklassare tar sin gymnasieexamen år 2029 kommer yrkeslivet se väldigt annorlunda ut. Digitaliseringen slår igenom på bred front och många yrken, även intellektuellt krävande sådana, kommer ha bytts ut inom några decennier.  

Hur rustar vi eleverna för detta? Kvibergsskolan byggs nu med ett modernt pedagogiskt tänk i alla delar. Miljön gör det möjligt att undervisa både på traditionellt sätt i basrum (i klassrum om man så vill) och modern undervisning med tillgång till digitala medel och kreativa miljöer. Lärdom nummer ett som Skogstad bör ta till sig: ta reda på fakta innan du dömer ut en hel skola.

Den gamla gap- och sväljmetoden med oreflekterad inmatning av fakta går fullständigt på tvärs med vad forskning och näringslivet anser att eleverna behöver få med sig i framtiden.

Många elever stimuleras inte av katederundervisning

Skogstad tror att katederundervisning är det enda rätta, utan digital teknik. I bästa fall menar han lärarledd undervisning när han skriver om katederundervisning - att läraren skall ha ett tydligt ledarskap för att kunna genomföra sin pedagogiska idé. Men menar han envägskommunikation bakom katedern har han missat att många elever inte stimuleras så, därför behöver skolmiljön göra det möjligt för både traditionell och för modern, kreativ undervisning. Det är variationen och individuell anpassning som skapar framgång för eleverna, enligt Skolinspektionens forskningsgenomgång.


LÄS MER: Politiker rasar mot nya skolan utan klassrum 


Viss undervisning störs av den digitala teknikens närvaro och ska då lämnas utanför lärmiljön. Annan undervisning gynnas av mer öppna miljöer och är helt beroende av det digitala för att kunna uppnå målen. Det kan vara att utforska programmeringens möjligheter, kommunicera genom bilder eller för att underlätta snabb feedback mellan lärare och elev.

Kreativitet måste få utvecklas parallellt med kunskapen

Den gamla gap- och sväljmetoden med oreflekterad inmatning av fakta går också fullständigt på tvärs med vad forskning och näringslivet anser att eleverna behöver få med sig i framtiden. För att klara sig, få jobb, utvecklas och kunna påverka framtiden till en bra värld menar OECD med flera att det man kallar 21st century scills måste in i skolan. Kunskapsinnehållet är givet i alla skolsammanhang, men förmågor som kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation och samarbete måste utvecklas parallellt.

Kvibergsskolan gör därför helt rätt, när de vågar tänka modernt och bejaka digitaliseringen. Ihop med god dialog med vårdnadshavare och lärare som ständigt fortbildas kommer våra barn gå starka in i framtiden.


Av Karin Pleijel (MP)

Skolkommunalråd, Göteborg