Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skjutningarna är bara toppen av ett isberg

Lena Nitz, ordförande i polisförbundet, och Veronica Magnusson, ordförande för fackförbundet Vision.
Det rekordhöga antalet skjutningar som skakar Sverige är toppen av ett isberg, skriver debattörerna.Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX

Brottsutvecklingen och den ökande otryggheten i samhället har gjort det tydligt att det behövs fler poliser. 

Men det är inte hela lösningen för att stärka det brottsförebyggande arbetet, skriver Polisförbundet och fackförbundet Vision.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTTSBEKÄMPNING. Det rekordhöga antalet skjutningar som skakar Sverige är toppen av ett isberg. Under ytan ligger mängder av mindre allvarliga brott men också sociala problem, psykisk ohälsa och ofullständig skolgång. Nu kräver fackförbunden Vision och Polisförbundet ett helhetsgrepp och effektiv samordning för att vända en utveckling som kostar i såväl i ekonomiska termer som i mänskligt lidande. 

För många i samhället är det de mest spektakulära händelserna som syns: det rekordhöga antalet dödsskjutningar och andra skjutvapenrelaterade uppgörelser på öppen gata. Det påverkar både den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten i samhället, särskilt i våra utsatta områden.

Ökande otrygghet i samhället

Brottsutvecklingen och den ökande otryggheten i samhället har gjort det tydligt att det behövs fler poliser, något det numera också råder politisk konsensus om. Fler poliser behövs för att ingripa, utreda och förebygga brott. 

Fler poliser är dock inte hela lösningen. Ett effektivt förebyggande arbete kräver en kraftsamling från hela samhället.  Det krävs ett starkare samarbete mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och andra aktörer för att komma tillrätta med sociala problem, psykisk ohälsa och andra bakomliggande faktorer som kan leda till kriminalitet.

Samverkan mellan olika aktörer

När fackförbundet Vision, som organiserar socionomer, frågade landets socialchefer om hur de tyckte att samverkan mellan olika aktörer fungerade fick samverkan med Polisen högt betyg. Socialcheferna ansåg att den goda samverkan med Polisen berodde på ett tydligt och gemensamt uppdrag med utgångspunkt från medborgaren. Dessutom betonades en stor tillit och respekt för varandras olika uppdrag och kompetenser som framgångsfaktorer.

Polisförbundet ställde samma fråga till landets poliser som visade sig mindre nöjda med samarbetet med socialtjänsten. Bara 3 av 10 svarade att samverkan fungerar bra. Lika många ansåg att samverkan fungerade dåligt. Det huvudsakliga skälet till en icke fungerande samverkan var att socialtjänsten är svåra att nå och saknar personella resurser.

 

LÄS MER: Nu ger jag upp och slutar som polis 

 

Höga sjukskrivningstal

Bristen på personal i flera samhällsbärande sektorer är ett stort problem. Socialtjänsten har länge vittnat om problem med både hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal. De har även stora svårigheter med att rekrytera nya medarbetare till verksamheten, drygt hälften av landets socialchefer anger i Visions socialchefsrapport att rekryteringsläget är svårt. Det förebyggande arbetet behöver prioriteras högre från politiker. 

Detta vill vi se

För att stärka det brottsförebyggande arbetet vill vi därför se:

Rätt resurser, fler poliser och fler socialsekreterare. Den tillfälliga bemanningssatsning som pågår inom socialtjänsten måste permanentas. Och det krävs ökade resurser till Polisen. Målet om 10 000 fler polisanställda, varav majoriteten ska vara poliser ska nås till 2024. 

Goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar. Medarbetarna måste ha ett tydligt uppdrag och tid att samverka. Det handlar om ett gemensamt samverkansuppdrag och att ha en rimlig arbetsbelastning där antal ärenden står i relation till ärendenas komplexitet. 

Att kommunernas förebyggande arbete förtydligas. Möjligheten att få tidiga insatser ska inte vara beroende av bostadsort. Eftersom kommuner tolkar sitt uppdrag olika är det förebyggande arbetet beroende av de lokala politikernas prioriteringar och kommunens ekonomi. I den pågående översynen av socialtjänstlagen ser vi fram emot förslag som förtydligar kommunernas förebyggande uppdrag när det gäller deras ansvarsområden. Polisen måste dock fortsatt ha ett tydligt ansvar för att samordna det brottförebyggande arbetet. 

 

LÄS MER: Vi avkräver ansvar – men tar det inte själva

 

Kräver en kraftsamling

Kriminalitet påverkar inte bara förövare och brottsoffer. Den påverkar även familjer, anhöriga och vänners känsla av trygghet. 

Därför är det brottsförebyggande arbetet en samhällsfråga som kräver en kraftsamling - för alla människors trygghets skull.

 

Veronica Magnusson

Ordförande Vision

Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet