Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skenande arbetslöshet kräver nya lösningar

Thomas Carlén, LO-ekonom.Foto: LO
Torbjörn Hållö, LO-ekonom.Foto: Joacim Schwartz / LO

Sverige befinner sig i den allvarligaste arbetsmarknadskrisen sedan början på 1990-talet – totalt är omkring en miljon svenskar arbetslösa eller permitterade.

Nu behövs ny politik för att bryta den växande arbetslösheten, skriver LO-ekonomerna Thomas Carlén och Torbjörn Hållö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I går rapporterade SCB att arbetslösheten är 9,3 procent.

Före krisen dominerade utrikes födda och kortutbildade bland de arbetslösa. Men nu är majoriteten som blir arbetslösa inrikes födda och personer med gymnasieutbildning. 

Yngre har drabbats särskilt hårt.

Många av dem som var arbetslösa före krisen hamnar nu längst bak i en snabbt växande kö till de lediga jobben. Därför kommer långtidsarbetslösheten accelerera. 

Att vara arbetslös under en längre tid försämrar chanserna att få ett arbete. Men hög långtidsarbetslöshet försämrar också matchningen på arbetsmarknaden och fördröjer återgången till en ”normal” arbetslöshetsnivå.

Nu behövs ny politik för att bryta den växande arbetslösheten. Här är våra förslag:

1. Utbildningsplikt

Idag saknar 77 000 arbetslösa en avslutad grundskoleutbildning. Det behövs tydligare krav och bättre möjligheter för kortutbildade att skaffa sig en grundläggande utbildning.

2. Etableringsjobb

Antalet arbetslösa som är utrikes födda eller har kort utbildning fortsätter att öka. Politiken måste medverka till att kollektivavtalsmodellen med så kallade etableringsjobb kommer på plats.

3. Arbetskraftsinvandring

Sverige har västvärldens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Inga krav ställs på arbetskraftsbrist. Resultatet är att tusentals arbetskraftsinvandrare kommer till jobb som köksbiträden och tidningsbud. Jobben måste i stället gå till arbetslösa i Sverige.

4. Omställning

En stor andel av de som nu blir arbetslösa har arbetat inom branscher som genomgår en betydande strukturomvandling, exempelvis besöksnäringen och fysisk handel. 

Ett kraftigt ökat utbud av vuxenutbildningsplatser till LO-yrken med goda arbetsmarknadsutsikter behövs, inte minst till välfärdsyrken. Det krävs också ett studiemedelsystem som ger reella möjligheter för vuxna att studera, inklusive möjligheten att studera med arbetsmarknadspolitisk ersättning.

5. Investera

Den strukturomvandling som nu präglar arbetsmarknaden ställer stora krav på digital infrastruktur. Utan rätt investeringar kommer framväxten av de nya jobben försvåras. 

Fortfarande saknar många hushåll och företag i Sverige tillgång till snabbt bredband. Den digitala handeln ställer nya krav på transporter. Nu när resandet är lägre än normalt bör vägar och järnvägar underhållas och uppgraderas. Planerade investeringar i transportsystemet bör påskyndas.

6. Arbetsförmedla

Att många som nu blir arbetslösa har relativt god förankring på arbetsmarknaden talar för att intensifierade förmedlingsinsatser är effektivt. Det är olyckligt att Arbetsförmedlingen, trots krisen, tvingas ägna betydande energi åt att fortsätta genomföra privatiseringar. 

Arbetsförmedlingen måste prioritera sitt förmedlingsuppdrag och matcha arbetslösa mot de lediga jobb som finns, inte minst inom vård och omsorg.

7. Korttidspermittering

Korttidspermittering är ett träffsäkert stöd till drabbade företag. Vår uppfattning är att den högre subventionsnivån för korttidspermittering bör förlängas ett antal månader.

Då hinner företagen få en tydligare bild av orderläget inför hösten och kan undvika onödiga personalneddragningar. Regeringen bör också skyndsamt genomföra förslagen om kompetensutveckling för permitterade löntagare.

Långvariga effekter

Krisbekämpningens akuta fas handlar om att minimera skadeverkningarna för företag och anställda. Men för många kommer denna kris att bli mer långvarig än själva smittspridningen. 

Därför behöver regeringen också ha siktet inställt på att bekämpa krisens långsiktiga negativa konsekvenser. 

Dessa åtgärder får inte komma försent.

 

Av Thomas Carlén

LO-ekonom

Torbjörn Hållö

LO-ekonom