Foto: Jan Collsiöö
 Foto: Jan Collsiöö

Skärpta EU-krav för luft som dödar

Publicerad

Varje år dör 400 000 européer i förtid på grund av smutsig luft. Här är nya EU:s åtgärdspaket, skriver Pierre Schellekens.

Varje år dör 400 000 européer i förtid på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler människor än de som dör i trafiken. Förutom det oacceptabla och onödiga mänskliga lidande som för- oreningarna orsakar är den ekonomiska kostnaden för dess inverkan på vår hälsa enorm, uppskattningsvis mellan tre procent och nio procent av EU:s BNP. I dag lägger EU-kommissionen fram ett paket av nya lagstiftningsförslag för att stärka vårt arbete med att minska utsläppen i luften och förbättra hälsa och miljö för alla människor i Europa.

Luftkvaliteten i medlemsländerna har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. De omfattande problem vi har haft med surt regn i Europa har i stort upphört. Vi har också eliminerat de skadliga effekterna från bly i fordonsbränsle och minskat effekten av andra tungmetaller och koloxid i den omgivande luften. Trots detta utgör alltså luftföroreningar ett mycket stort folkhälsoproblem.

Vi står därmed långt ifrån det långsiktiga mål vi har satt upp inom EU om att luften ska vara så ren att den inte har några negativa effekter varken på oss människor eller på vår miljö. Och därför är det också viktigt att vi fortsätter utveckla vårt policyarbete på EU-nivå. Sammantaget kommer dagens förslag att föra oss närmare de nivåer som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) och bidra till att medborgarnas lagstadgade skydd mot luftföroreningar respekteras i samtliga medlemsländer.

 

EU-kommissionens nya luftpaket innehåller en långsiktig strategi för hur vi kan åstadkomma kraftigt minskade luftföroreningar fram till 2030. Vi har även lagt fram förslag till skärpta nationella utsläppstak för de sex viktigaste luftföroreningarna för både 2020 och 2030 i det så kallade takdirektivet, och föreslår ny lagstiftning för att minska luftutsläppen från medelstora förbrännings- anläggningar. Vi föreslår även att EU ska ratificera ett nyligen överenskommet FN-protokoll, Göteborgsprotokollet, för en mer omfattande begränsning av luftföroreningar.

Det nya protokollet omfattar bland annat skärpta utsläppstak för kväve- oxider, svaveldioxid, ammoniak och flyktiga organiska ämnen. Dessutom tillkommer ett nytt tak för de allra minsta partiklar, där bland annat sot ingår.

EU har redan infört gemensamma lokala gränsvärden för partiklar, bly och svaveldioxid i luften i ett särskilt luftkvalitetsdirektiv. Halten av så kallade PM10, luftburna och starkt hälsoskadliga partiklar som är mindre än tio mikrometer i dia- meter får exempelvis inte överskrida 50 mikrogram per kubikmeter fler än 35 gånger per år. Direktivet trädde i kraft 2010, men flera medlemsländer, där- ibland Sverige, har svårigheter att klara kraven.

EU-kommissionen har tidigare uppmärksammat regeringarna i dessa medlemsstater på att en del arbete återstår innan målen är uppfyllda. I maj 2011 fick Sveriges regering i uppdrag av EU-domstolen att presentera ett åtgärdspaket för hur man ska sänka partikelhalterna i luften. Trots ett antal åtgärder har dock halterna i några svenska städer, bland annat Stockholm, fortfarande inte nått ner till önskvärd nivå. Vi vet att den svenska regeringen har uppmärksammat detta problem. Genom att uppfylla kraven för PM10-halter i luften kan Sverige minska de skadliga hälsoeffekterna lokalt och ta sitt ansvar för att respektera EU:s luftvårdslagstiftning, ett viktigt steg mot renare luft i Europa.

 

Det är uppenbart att miljöföroreningar inte tar hänsyn till nationella gränser. Därför är det också nödvändigt att vi i EU fortsätter det framgångsrika luftvårds- samarbetet. Våra förslag till kostnadseffektiva åtgärder för en bättre luftmiljö kommer att skapa förutsättningar för att både vi själva och våra framtida generationer ska kunna leva ett längre och friskare liv, i ett mer hälsosamt samhälle med renare miljö. Samtidigt kan vi begränsa de enorma ekonomiska kostnaderna orsakade av luftföroreningarna, minska antalet sjukskrivningar och stimulera ny teknikutveckling och innovation. Det nya luftpaketet är ett skolexempel på vad grön ekonomi handlar om.

 

Pierre Schellekens är chef för EU-kommissionens representation i Stockholm.

Expressen getinglogga
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Till Expressens startsida

Mest läst i dag