Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skärp straffen för sexbrott mot barn

Justitieminister Beatrice Ask vill att sexbrott ger hårdare straff.
Foto: Jens L'Estrade

Det är inte rimligt att köp av sexuell handling av barn ibland bara ger böter, skriver justitieminister Beatrice Ask, (M), efter Joel Kinnamans uppmärksammade film.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ecpats nya kampanj mot sexuella brott mot barn har väckt stor uppmärksamhet. Inte minst som en följd av den filmsekvens med skådepelaren Joel Kinnaman, också Ecpat-ambassadör, som just nu delas flitigt i sociala medier. Detta är bra. Få saker är viktigare än engagemang - och förstås konkreta åtgärder - mot något så allvarligt som sexuella brott mot barn. Ecpat gör på detta område ett fantastiskt arbete och har varit drivande bakom flera viktiga framgångar för barns rättigheter både i Sverige och utomlands.

För mig som justitieminister är frågan av högsta prioritet. Polis och övriga rättsväsende ska arbeta målmedvetet för att utreda och klara upp sexuella brott mot barn. Straffen ska stå i proportion till brottens allvar. Kriminalvården ska vara inriktad på att förhindra återfall.

Den straffrättsliga lagstiftning på området, som Ecpat tar sikte på i kampanjen, har skärpts i flera omgångar. Till följd av den snabba tekniska utvecklingen har barnpornografiska bilder blivit allt mer lättillgängliga. Därför har allians- regeringen genomfört en rad åtgärder. Det är i dag straffbart att titta på barnpornografiska bilder via en betalsida, även om bilderna inte laddas ner. Därtill har det kriminaliserade området utökats på så sätt att det numera omfattar all pornografisk skildring i bild av barn, oavsett deras pubertala utveckling.

Vidare har ett helt nytt brott införts; kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på vuxnas kontakter med barn, till exempel på internet, som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt möte. Tillämpningen av det nya brottet har dock blivit för snäv. Vi undersöker därför hur dagens bestämmelse bör utvidgas och moderniseras.

Skyddet för barn mot sexuella kränkningar förstärktes på flera sätt med ny lagstiftning som trädde i kraft i fjol.

Tillämpningsområdet för brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgades och straffminimum för samma brott höjdes från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För de flesta sexualbrott mot barn finns straffskalor som endast innehåller fängelse, med straff- maximum på upp till tio år.

Några brott har dock böter i straffskalan. Gärningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad har motiverat de skiftande straffskalorna. Samtidigt har jag den största förståelse för att många sympatiserar med den linje som Ecpat driver. Att böter inte borde finnas som påföljd för sexuella brott mot barn.

Utgångspunkten är självklar. Vi ska ha ett starkt straffrättsligt skydd mot samtliga handlingar som innebär att barn utsätts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Lagstiftningen behöver därför kontinuerligt ses över och förbättras. Det handlar om både straffbestämmelsernas utformning och straffskalorna.

Inom kort tillsätter regeringen en utredning som bland annat avser det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Det är inte rimligt att detta brott ska innehålla böter i straffskalan och vi vill se en skärpning. I den utredning som pågår om brottet kontakt med barn i sexuellt syfte är direktivet tydligt. Straffskalan, som i nuläget innehåller böter, ses över.

Utöver det behövs också en bredare debatt kring attityder vad som kan göras brett för att förhindra sexualbrott mot barn.

Beatrice Ask, M

Justitieminister