Ska våra skattebetalare försörja arbetslösa greker?

Sara Skyttedal är Europarlamentariker för Kristdemokraterna.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Jessica Polfjärd, Europarlamentariker (M).
Foto: MODERATERNA

Europeiska socialdemokrater lyckades pressa fram löftet om en europeisk a-kassa från den tillträdande EU-kommissionen.

Svenska väljare hade förtjänat att få veta detta innan EU-valet, skriver Sara Skyttedal (KD) och Jessica Polfjärd (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nyligen röstade Europaparlamentet om vad som kan beskrivas som en a-kassa på EU-nivå, något Moderaterna och Kristdemokraterna starkt motsätter sig. De svenska Socialdemokraterna klarade dock inte av att stå emot förslaget. Löftet från dem om att ett ”socialt Europa” inte innebär lagstiftning eller ytterligare svenska avgifter måste nu en gång för alla betecknas för vad det egentligen är, ohållbart.

Det var på det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017 som Stefan Löfven gav det sedermera uttjatade löftet om att den sociala pelaren inte kommer följas av överstatlig socialpolitik. Moderater och Kristdemokrater varnade för motsatsen och betonade att varje enskilt medlemsland själva måste äga rätten och ansvaret att utforma sin arbetsmarknads- och socialpolitik. Detta viftade statsministern och andra socialdemokrater bort som överdrifter.

Nu öppnas det för europeisk a-kassa

Två år senare har ett flertal lagförslag redan antagits och kommissionen står nu beredd att lansera nästa socialpolitiska reform på EU-nivå. Som en eftergift till den socialdemokratiska gruppen har Ursula von der Leyen lovat att presentera ett förslag till ett europeiskt stöd till nationella försörjningsstödsystem. Förenklat kan det beskrivas som en europeisk a-kassa. Förslaget ska läggas fram inom 100 dagar efter att den nya kommissionen tillträder. 

I en omröstning i EU-parlamentet rörande europeisk a-kassa klarade de svenska Socialdemokraterna inte av att trycka på nej-knappen, skriver debattörerna. På bilden S förstanamn Helene Fritzon.
Foto: FREDRIK PERSSON/TT

Oberoende av exakt utformning riskerar det medföra stora problem. Mindre bemedlade medlemsstater kan försumma sitt ansvar att tillhandahålla stöd till sina egna medborgare om det finns en gemensam budget på EU-nivå som kan bistå med medel. Det är också tänkbart att incitamenten för att minska arbetslösheten urholkas, givet att andra länder kan stå för notan.

Svenska skattebetalare förlorar

Systemet riskerar därför leda till en form av permanent transfereringssystem från rika medlemsstater till medlemsländer med mindre resurser och sämre skötta ekonomier. I värsta fall får svenska skattebetalare stå för ersättning till arbetslösa greker och portugiser.

Under de senaste årens högkonjunktur har flertalet medlemsstater dessutom valt bort att bygga upp ekonomiska reserver för en framtida lågkonjunktur och reformera sina ekonomier. Det innebär att EU:s medlemsstater står olika rustade inför den lågkonjunktur vi nu skönjer. Att i ett sådant läge skapa ett instrument som skulle ge dessa länder fri lejd till andra medlemsstaters resurser, som sparats ihop under goda år, vore inte bara dumdristigt utan också fel. Oavsett utgång riskerar svenska skattebetalare stå som förlorare och EU-skeptikerna som vinnare.

S bröt sitt löfte – vad gjorde Fritzon?

Förslaget borde således vara någonting som Socialdemokraterna står upp emot. Men under förra veckan illustrerade de själva sin ambivalens med all önskvärd tydlighet. I en omröstning i Europaparlamentet rörande just europeisk a-kassa så klarade de svenska Socialdemokraterna inte av att trycka på nej-knappen, trots att de lovat att de är motståndare till förslaget.

Socialdemokraternas förstanamn i Europaparlamentet, Helene Fritzon, har därtill ansvar för den sociala pelaren i den socialdemokratiska gruppen. Hon borde med andra ord haft chansen att säga ifrån inom sin egen partigrupp. I stället har vi nu en situation där europeiska socialdemokrater lyckades pressa fram löftet om en europeisk a-kassa från den tillträdande EU-kommissionen.

Svenska väljare hade förtjänat att veta detta innan EU-valet. Nu måste Socialdemokraterna ge besked om vad de menar när de framhärdar i att den sociala pelaren inte kommer följas av överstatlig socialpolitik. Om inte en överstatlig a-kassa ingår i den definitionen, vad ingår då?


Av Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker

Sara Skyttedal (KD)

Europaparlamentariker

Heléne Fritzon (S) om EU:s sociala pelare: ”Förvånad över kritiken”