Ska det verkligen gå att sjukskriva sig själv?

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN
Jan Lidhard, tidigare sakkunnig på finansdepartementet.

Kan man sjukskriva sig själv? Jo, det är möjligt – och vanligt.

Regeringens bristande ledarskap gör att den egna impotensen fortplantar sig nedåt i den statliga sfären, skriver Jan Lidhard, tidigare sakkunnig på finansdepartementet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En patient går till vårdcentralen, hävdar psykisk ohälsa och kräver sjukskrivning. Läkaren sjukskriver i många fall mot sin egen övertygelse. Det innebär att patienten i praktiken sjukskriver sig själv. Många läkarintyg speglar därför inte verkliga förhållanden. Försäkringskassans sjukförsäkringshantering – en statlig angelägenhet – undermineras. 

Regeringen har ett stort ansvar för detta. Den förutsätts ju styra riket. Den har goda möjligheter att göra skillnad, men utnyttjar inte dessa. Den fegar ur och lägger ansvaret på andra – som en distraktion. Försäkringskassan har sedan länge varit den största syndabocken. Den nuvarande generaldirektören och hans två företrädare har medverkat i detta fulspel – i rollen som nyttig idiot. Nu pågår en stort upplagd intern genomlysning av sjukförsäkringshanteringen. En meningslös åtgärd, sanktionerad av regeringen. Kassan har små möjligheter att genomskåda de otillförlitliga intyg som många desillusionerade läkare lämnar. Resultat: Shit in – shit out.

Vet ministern att sjukförsäkringen i väsentliga delar är en omställningsförsäkring?

Politiken på området sjukdom, sjukskrivning, sjukfrånvaro och sjukförsäkring är inte kunskaps- eller verklighetsbaserad. Elementär kunskap säger oss att tidiga insatser som innebär aktivering av patienten måste till. Vi har motsatsen: Sena eller obefintliga insatser, med åtföljande passivisering. Att Försäkringskassan kan påverka sjukfrånvaron är en myt. Kassans uppgift är en helt annan. Kassan tar hand om sjukfrånvarons konsekvenser, främst genom ekonomiskt stöd. 

Bristande ledarskap

Regeringens bristande ledarskap gör att den egna impotensen fortplantar sig nedåt i den statliga sfären. Okunskap och snäva eller underordnade perspektiv breder ut sig inom regeringskansliets opolitiska tjänstemannaorganisation, hos statliga myndigheter, inom utredningsväsendet och inom forskningen. 

Ett aktuellt lågvattenmärke: Betänkandet från en särskild utredare med den något pompösa titeln Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Denne har bortsett från själva sjukskrivningsmomentet. Tilltaget har inte upptäckts av remissvarande statliga myndigheter. Inte ens av Socialstyrelsen eller Karolinska institutet. Och naturligtvis inte av en regering som ägnar sig åt undfallenhets- och distraktionsstyrning. Med förljugenhet, förvirring, feghet och flathet som kännetecken. Fisken ruttnar med början från huvudet.

Regeringen företräds inte av hälso- och sjukvårdsministern utan av socialförsäkringsministern – en ytterligare distraktion. Denne spelar den publikfriande rollen som Alla Goda Gåvors Givare. Vi har en politik med en palliativ (lindrande) ansats. I stället för en politik med självklara krav på patienten om omedelbar eller tidig aktivering. Precis som i annan vård och behandling. 

Populistisk ansats

Vet ministern att sjukförsäkringen i väsentliga delar är en omställningsförsäkring? Inte ett kravlöst och godtyckligt allmänt försörjningsstöd, tillgängligt för alla som vill sjukskriva sig själva. Vågar han konfrontera de individer som kräver att få sjukskriva sig själva? Vågar han stå upp för de många läkare som behöver regeringens uppbackning för att kunna göra välavvägda bedömningar utan påtryckningar? Har han reflekterat över devisen under arbetarrörelsens framväxt: Gör din plikt – kräv din rätt?

Det är angeläget att medierna kritiskt granskar denne ministers uttalanden, göranden och låtanden. Han hackar med en medvetet populistisk ansats på fundamenten i sjukförsäkringen. En försäkring som utgör en grundval i vårt välfärdssystem, vid sidan om det allmänna pensionssystemet. Är det välfärd att kunna sjukskriva sig själv?


Av Jan Lidhard

Tidigare sakkunnig på finansdepartementet