Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sju förslag som löser bostadskrisen

Anders Lago.
Foto: Roger Vikström
Foto: Shutterstock.

Bostadsdebatt som inte leder till något har vi haft nog av de senaste 25 åren, skriver Anders Lago, Förbundsordförande HSB.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den nytillträdde bostadsministern Peter Eriksson (MP) kommer knappast till något dukat bord. Byggandet behöver dubbleras till 2025. Bristen på bostäder är brutal och slår mot i stort sett hela Sverige.

Det visar inte minst Boverkets nysläppta rapport: 240 av landets 290 kommuner brottas med bostadsbrist. Men Peter Eriksson har nu chansen att skapa något som saknats i decennier: en ny social bostadspolitik som gör det möjligt för fler att hitta ett eget hem.

Regeringens initiativ till bostadssamtal över partigränserna var mycket välkommet. Om vi ska kunna lösa bostadskrisen krävs breda överenskommelser som håller över flera mandatperioder. Men det som kommunicerats från partierna har hittills handlat om fastlåsta positioner. Nu är det absolut nödvändigt att politikerna visar handlingskraft. Bostadsdebatt som inte leder till något har vi haft nog av de senaste 25 åren. Ansvaret vilar tungt på bostadsminister Peter Eriksson och regeringen.


Det är inte staten som bygger, och det är kommunerna som har ansvar för planering och planer. Men staten sitter på stor makt att påverka bostadsproduktionen genom styrning, stöd och finansiering. Här är sju stora statliga frågor som Peter Eriksson behöver hantera.

1. Mer riskvilligt kapital. Bostadsbyggande kräver tillgång till riskvilligt kapital. En stor del av byggbranschen har snart nått sin finansiella gräns. Därför krävs nya former för finansiering och framför allt tillgång på riskvilligt kapital om vi ska kunna nå 700 000 bostäder fram till 2025.

2. Utbilda nyanlända. Det råder i dag arbetskraftsbrist inom många yrkesgrupper i byggbranschen, trots att vi endast bygger omkring hälften av de bostäder som behövs. Regeringen bör ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda kompletterande utbildning till de nyanlända med uppehållstillstånd som har erfarenhet av byggande i någon form.

3. Ytterligare regelförenklingar. Även om en del förenklingar har gjorts av regelverken som styr planering av bostäder finns förbättringar att göra för att fler bostäder ska byggas snabbare.

4. Stöd till bosparande. Ett avdragsgillt bosparande med upp till ett halvt inkomstbasbelopp och skattefri avkastning gör det enklare och mer naturligt att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för sin boendesituation. Det är också en välbehövlig balans mot amorteringskrav och bolånetak, som gör det möjligt att fler kan efterfråga eget boende.

5. Högre bostadsbidrag. Bostadsbidraget har urholkats de senaste decennierna och behöver höjas kraftigt. Bidraget bör anpassas bättre efter dagens nivåer så att fler hushåll kan ta del av det och därmed få möjlighet till ett bättre boende.

6. Förändra flyttskatten. Det behövs förändringar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ett sätt att uppnå det är att flyttskatten justeras, till exempel genom att taket för uppskovsbeloppet avskaffas och betalning av ränta på uppskovet avskaffas eller senareläggs. En ökad rörlighet innebär att vi utnyttjar de redan byggda bostäderna bättre.

7. Slopa statliga fattighus. Boverket har föreslagit att Sverige behöver social housing. Istället bör vi stödja hushållens möjlighet att efterfråga bostäder, med bland annat förbättrade ekonomiska villkor och ökat byggande.


Man ska vara ärlig och säga att detta långt ifrån är någon enkel uppgift för Peter Eriksson, men vi har klarat detta tillsammans tidigare. Och Sverige förtjänar en social bostadspolitik som skapar verkliga förutsättningar för att fler människor får möjlighet att hitta en egen bostad.


Anders Lago

Förbundsordförande HSB