Seriebrottslingarna får våldta ostraffat

Ta bort mängdrabatten: Varje brott som begås måste påverka straffets längd. Seriebrottslingar ska inte behandlas med silkesvantar, skriver debattörerna.
Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM
Våldtäktsutredningar läggs på hög och i de fall gärningsmän döms står straffen sällan i proportion till brottets allvar, menar skribenterna.
Foto: ANNA SVANBERG
Christian Carlsson är ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Eric Dicksson är rättspolitisk talesperson för KDU.

"Ta tre, betala för två" gäller inte bara på rean. Liknande principer gäller också i våra domstolar.

Istället för dagens mängdrabatt vill vi införa en "three strikes-princip": Maxa straffet vid tredje brottet, skriver KDU:s Christian Carlsson och Eric Dicksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT & STRAFF. Alltför många politiker har svikit genom att bortprioritera frågan om ett fungerande rättsväsende. Allt färre brott klaras upp, våldtäktsutredningar läggs på hög och i de fall gärningsmän döms står straffen sällan i proportion till brottets allvar. Så kan det inte fortsätta.

Sverige ska bli ett tryggare land och för det krävs fler poliser. Vi behöver fler poliser som patrullerar gator och torg samt fler poliser som utreder brott. Det är därför bra att KD arbetar för 10 000 fler poliser – fler än något annat parti. Det skapar förutsättningar för att fler brottslingar ska kunna dömas, och för att fler brottsoffer ska få den rättvisa och upprättelse de förtjänar.


LÄS MER: Hur grov ska våldtäkten vara för ett vettigt straff?


Utgångspunkten för den västerländska rättstraditionen bygger nämligen på kristna och klassiska idéer, om alla människors lika värde och naturliga rättigheter som vi har en skyldighet att respektera samt om människan som förnuftig, med fri vilja och förmåga att välja mellan rätt och fel. Var och en ansvarar därmed för sina handlingar.

När svenska politiker låter seriebrottslingar våldta ostraffat ställer de sig på förbrytarnas sida. Det kan vi aldrig acceptera.

Straffet måste stå i proportion till offrets kränkning

Den som istället för att respektera sina medmänniskor väljer att begå brott – den som slår, våldtar eller stjäl och på så vis sätter sig själv över andra, skapar en moralisk obalans, en skuld i förhållandet till brottsoffer och samhälle. Den skulden måste betalas tillbaka i form av ett rättvist straff för att den moraliska jämvikten ska återställas. För att rättvisa ska kunna skipas måste dock straffet stå i proportion till den kränkning som brottet innebär för brottsoffret, och så är inte alltid fallet.

KDU kräver hårdare straff för vålds- och sexualbrott, men det är till och med så att det finns brottsoffer i Sverige, vars gärningsman är känd, som aldrig får någon upprättelse alls. 

"Ta tre betala för två" gäller nämligen inte bara på rean. Liknande principer gäller också i våra domstolar i och med mängdrabatten för seriebrottslingar.

Pedofilbrödernas dom är en skymf mot rättvisan

Ett exempel är domen mot "Pedofilbröderna" i Sollefteå. Bröderna dömdes av tingsrätten i Ångermanland för att ha utnyttjat fem barn sexuellt vid hundratals tillfällen, men de grova våldtäkterna, det grova sexuella utnyttjandet och de grova barnpornografibrotten resulterade endast i 12 respektive 14 års fängelse. Det är en skam för rättsväsendet, och en skymf mot rättvisan.

Upprepade kränkningar och återkommande ignorans inför vårt samhälles lagar borde snarare straffas hårdare.

Vi i KDU anser att varje brott som begås – varje våldtäkt i pedofilbrödernas fall, måste påverka straffets längd. Därför menar vi att dagens mängdrabatt måste bort. Tiden då seriebrottslingar behandlas med silkesvantar måste få ett slut, därför att när svenska politiker låter seriebrottslingar våldta ostraffat, då ställer de sig i fel vågskål, på förbrytarnas sida. Det kan vi aldrig acceptera. 

Upprepade kränkningar och återkommande ignorans inför vårt samhälles lagar borde snarare straffas hårdare. Istället för dagens mängdrabatt vill vi därför införa en svensk "three strikes-princip". Vi säger: Vid tredje brottet – maxa straffet. Brottslighet får aldrig löna sig. Det är dags för en rättspolitik med rättvisa i fokus.


Av Christian Carlsson

Förbundsordförande KDU


Eric Dicksson

Rättspolitisk talesperson KDU