Separata badtider är ett jämställdhetssvek

Anna König Jerlmyr
Foto: Anders Ylander / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Det DO i själva verket gör är att legitimera värderingar som separerar män och kvinnor i det offentliga rummet, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har återigen landat helt fel. Myndigheten har nu beslutat att samhället ska acceptera separata badtider för män och kvinnor. Även om det bara ska ske i vissa fall enligt DO, är det beklagligt att en statlig myndighet inte tar tydligt avstånd från att dela upp män och kvinnor beroende på kön.

Men det är inte första gången DO fattat ett oförståeligt beslut på jämställdhetens bekostnad. För ett par år sedan fick utbildningssamordnaren i Strömsunds kommun tillåtelse att sätta upp en skärm för att separera män och kvinnor i SFI-undervisningen. Anledningen var att männen vägrade vistas i rummet om kvinnorna närvarade - och fick rätt av DO.


LÄS MER: Badhus ska givetvis ha separerade pooler


När statliga myndigheter fattar beslut som understödjer könssegregering, betyder det att de regelverk och den lagstiftning som gör dessa beslut möjliga måste ses över. Samhället ska inte öppna för en uppdelning av män och kvinnor med förment välvilliga argument, som att flickor och kvinnor annars inte skulle få delta.

När det rör separata badtider uttalar DO att det kan vara acceptabelt i det fall det krävs separata tider för att syftet med aktiviteten ska uppfyllas. Exempel på detta är kvinnosimmet i Skärholmens och Tenstas simhallar, där målet är att öka simkunnigheten och möjliggöra för kvinnor som ”av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta”.

Det DO i själva verket gör är att öka segregationen i samhället och legitimera värderingar som separerar män och kvinnor i det offentliga rummet. Om inte myndigheter, politiker, institutioner och samhälle står upp för att män och kvinnor är jämlika och deltar sida vid sida i aktiviteter, rullar vi tillbaka jämställdhetsarbetet till början av förra seklet. DO säger rakt ut i sitt beslut att det går att kompromissa med kvinnors friheter och rättigheter. Det är mycket allvarligt.


LÄS MER: Könsseparerade badhus är en styggelse


Vi moderater säger nej till könssegregering i våra skolor och badhus. Moderaterna i Stockholms stad var först ut med att kräva tillträdesförbud på simhallar för de som missköter sig, ett år senare följde äntligen regeringen efter.

Vi måste återigen säga stopp. Den här gången när statliga myndigheter ger dem som vill värdera och dela upp oss utifrån vårt kön rätt. Vi kan inte ha myndigheter som flyttar fram positionerna för dem som vill separera könen och på så sätt normaliserar föreställningen att det är obekvämt för män och kvinnor att vistas tillsammans. 

Jag menar att det är dags att se över regler och lagstiftning för att säkra upp att undervisning och kommunala verksamheter inte särbehandlar män och kvinnor av religiösa och kulturella skäl. Om fristående verksamheter anordnar sådana aktiviteter är de upp till dessa, men i kommunernas vuxenutbildning, skola och simhallar välkomnar vi alla. Samtidigt.


Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad

FAKTA

Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad