Varning för SD – partiet som inte gillar kvinnor

Med SD:s abortfientliga politik skulle sex kvinnor om dagen tvingas att fullfölja en oönskad graviditet, skriver Annika Strandhäll.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Annika Strandhäll (S) menar att allt handlar om att inskränka kvinnors rättigheter.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Jag hade aldrig kunnat tro att vi 2018 skulle behöva debattera den fria aborträtten och kvinnors rätt till sin kropp.

SD är och förblir ett kvinnofientligt parti. Det är inte svartmålning, det är fakta, skriver S-toppen Annika Strandhäll.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SVERIGEDEMOKRATERNA.  I Norge riskeras nu en kraftig inskränkning i aborträtten. Svensk och norsk politik är nära jämförbar, vi har ofta liknande politisk debatt och politiskt system. Det är liknande konservativa krafter där som här som för fram förslagen.

I över 50 motioner till Sveriges riksdag har Sverigedemokraterna sedan 2010 på olika sätt föreslagit att begränsa och strama åt aborträtten. Det är kanske den fråga utöver invandringen som de allra flest gånger lagt konkreta politiska förslag om. Det är på allvar – inte bara något som nämns långt bak i ett partiprogram.

Jag hade aldrig kunnat tro att vi 2018 skulle behöva debattera den fria aborträtten och kvinnors rätt till sin kropp. Att försvara befintliga rättigheter och befintlig lagstiftning.

Kvinnor dör av abortmotstånd

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 47 000 kvinnor dör av osäkra aborter i år. I stora delar av världen är abort förbjudet eller mycket begränsat. I delar av Europa så som Polen diskuteras nu hårdare abortlagar.

SD argumenterar ofta för att vi borde anpassa oss efter lagstiftningen i övriga Europa. Jag är stolt över att Sverige är ett land där kvinnor varit framgångsrika i kampen om att säkerställa kvinnors rätt att själva få bestämma. Mot detta står argument om att Sverige borde anpassa sig till Europas lägsta nivå.


LÄS MER: Lyssna på väljarna och skärp er hela bunten!


SD vill nu sänka gränsen för fri abort till 12:e veckan, därefter vill de dubbelkolla om kvinnor ”fattat rätt beslut” Det vore ett hårt slag mot Sveriges kvinnor. Det skulle innebära att sex kvinnor om dagen skulle tvingas att fullfölja en oönskad graviditet. Sex kvinnor om dagen som landat i ett av det svåraste beslutet en kvinna någonsin behöver ta. De behöver samhällets stöd, inte dess fördömande.

Det är på allvar – inte bara något som nämns långt bak i ett partiprogram.

Vetenskap måste gå före konservativa värderingar

I en motion skriver de även att ”sena aborter ska ändras så att inga aborter godkänns efter graviditetsvecka 19”. I dag görs bara aborter i vecka 19–22 i svåra fall där bedömningar gjorts av de mest kunniga i Sverige. Abortlagstiftningen styrs av vården och vetenskapen. Den bortre gränsen för abort styrs av sjukvårdens utveckling, det ska inte politiker med konservativa värderingar in och ändra på.

I förslag efter förslag påstår SD att många som gör abort bara ser det som en sorts preventivmedel. Det är ett arrogant förhållningssätt till de tusentals kvinnor som hamnar i det många gånger mycket svåra beslutet om att göra en abort. SD föreslår i flera riksdagsförslag att samhället ska uppmana och sätta press på kvinnor som beslutat sig för att göra abort att i stället fullfölja sin graviditet och adoptera bort barnet.

"Samvetsfrihet" är ren arbetsvägran

SD driver även vad de kallar ”samvetsfrihet” i vården, att barnmorskor av religiösa eller moraliska skäl ska kunna vägra att utföra aborter för en kvinna som behöver det. Nyligen sa dessutom ordföranden i SD:s kvinnoförbund Carina Ståhl Herrstedt att barnmorskor helt ska få avstå från att lära sig om aborter i sin utbildning. Det är en skrämmande utveckling och handlar enbart om arbetsvägran, att vid behov hjälpa till med en abort är en naturlig del av svensk hälso- och sjukvård och en barnmorskas arbetsuppgifter.

Sverigedemokraterna försöker alltså lösa ett problem som inte finns, men det underliggande motivet är att inskränka kvinnors rättigheter. Vi är inte förvånade över att detta kommer från samma parti som vill återinföra och bygga ut vårdnadsbidraget, göra föräldraförsäkringen mindre jämställd och ge barnmorskor rätten att vägra att genomföra abort. 

I Norge pågår nu konkreta politiska diskussioner om att begränsa aborträtten, den debatten riskerar vi även i Sverige. För oss är det tydligt att SD är och förblir ett kvinnofientligt parti. Det är inte svartmålning, det är fakta.


Av Annika Strandhäll

Socialdemokrat