Se till att EU sätter stopp för stöldligorna, Löfven

Stefan Löfven måste stå upp för svenska intressen i EU, menar M-debattörerna.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Tomas Tobé (M), Europarlamentariker.
Foto: JENS CHRISTIAN
Jessika Roswall (M), Europapolitisk talesperson.
Foto: FREDRIK WENNERLUND

Stefan Löfven och regeringen har misslyckats med att upprätthålla lag och ordning här hemma, och öppnat för en mer generös invandringspolitik. Dessa misstag får nu inte upprepas i budgetförhandlingarna inom EU. 

Svenska intressen måste värnas, skriver Moderaternas Elisabeth Svantesson, Jessika Roswall och Tomas Tobé.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För Moderaterna är det ett centralt uppdrag att värna svenska skattebetalares pengar. EU:s budget behöver därför hållas stram och den svenska avgiften hållas nere. Samtidigt kräver synen på EU:s budget fler perspektiv. Vad pengarna faktiskt används till är minst lika avgörande. De föreslagna nedskärningarna på gränsbevakning och på polisbyrån Europol är helt orimliga sett till de problem med migration och brottslighet som vi har inom Europa. Det är i stället hög tid att resurserna till den inre säkerheten ökar.

Just nu pågår förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Att det råder stor samsyn från Sveriges sida om behoven av budgetrestriktivitet är bra. Det är en linje vi moderater drivit på för under lång tid.

Vi är inte nöjda med Löfvens insats

För oss har det varit viktigt att EU rättar mun efter matsäck när det kommer till budgetens storlek, vilket ytterst påverkar den avgift Sverige betalar till EU. Nu måste Sveriges regering bli framgångsrik i förhandlingarna. Hittills är vi långt ifrån nöjda med vad Stefan Löfven och regeringen åstadkommit.

Frågan är dock större än enbart omfattningen på budgeten; dess innehåll måste också vara i fokus. Prioriterat bör vara att tillräckliga resurser läggs på att lösa våra stora samhällsproblem.

Gränskontrollen har fallerat

Den gemensamma invandringspolitiken inom EU är fortfarande ohållbar. Det har inneburit att flera länder – särskilt Sverige – stått med ett alltför högt mottagande. Gränskontrollerna vid EU:s yttre gräns har fallerat och myndigheterna har haft svårt att klara sina uppdrag. 

Smugglingen av vapen och narkotika spär på gängkrigen och skjutningarna

Den svenska otryggheten har starka kopplingar till den gränsöverskridande brottsligheten. Det gäller utländska stöldligor som begår inbrott och stölder. Det gäller smugglingen av vapen och narkotika som spär på gängkrigen och skjutningarna. Tusentals kriminella grupperingar i Europa är under uppsikt av Europol.

Oroande nedskärningar i förslaget

Mot den bakgrunden är det såväl oroande som anmärkningsvärt att i det budgetförslag som nu ligger på bordet så halveras anslagen till Frontex, som står för EU:s kust och gränsbevakning, jämfört med vad EU-kommissionen anser nödvändigt. Det skulle avsevärt urholka den viktiga förstärkning av gränsskyddet som är planerad. 

Även den gemensamma polisbyrån Europol drabbas av kraftigt minskade resurser i nuvarande förslag. Detta trots att Europol i närtid väntas få ett utökat mandat, något som är nödvändigt att få på plats om den gränsöverskridande brottsligheten ska kunna bekämpas.

Det går att öka anslagen till de här centrala områdena och samtidigt hålla nere såväl budgeten som den svenska avgiften. Resurserna till gränsbevakning och till polissamarbetet utgör i dag betydligt mindre andelar av budgeten, enbart några få procent, än vad till exempel regionstöden och jordbruksbidragen står för. Att prioritera om är därför både görbart och rätt och riktigt.

Öka anslagen till Frontex

Stefan Löfven och regeringen har misslyckats med att upprätthålla lag och ordning här hemma, och öppnat för en mer generös invandringspolitik. Dessa misstag får nu inte upprepas i budgetförhandlingarna inom EU. Ska svenska intressen värnas måste resurserna som syftar till att EU ska få kontroll på invandringen, den gränsöverskridande brottsligheten, stöldligorna och vapensmugglingen öka.

Vi moderater kommer arbeta på alla politiska nivåer för att det ska bli verklighet.    


Av Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Jessika Roswall (M)

Europapolitisk talesperson

Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker