SD vill krossa facket och den svenska modellen

Vi kommer ta varje tillfälle att ta strid mot SD:s löntagarfientliga högerpolitik, skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
SD:s partiledare Jimmie Åkesson.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Det blir allt tydligare att Sverigedemokraternas högerpolitik måste synas, skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Aldrig är skillnaden mellan höger och vänster så tydlig som när det kommer till synen på löntagares rätt att ställa krav på sin arbetsgivare. Genom historien har högerpartier alltid försökt försvaga fackföreningar, så även i Sverige. Därför är det inte förvånande att Sverigedemokraterna, längst ut på högerkanten i svensk politik, också utmärker sig som det mest fackföreningsfientliga partiet.

Sverige tillhör de länder som har högst sysselsättningsgrad i EU, vi står oss väl i den internationella konkurrensen, har en stark omställningsförmåga och vi har i mer än 20 år haft en årlig reallönetillväxt. Sverige har också i internationell jämförelse en fredlig arbetsmarknad med få konfliktdagar. 

Främjar arbetsvillkor och löneutveckling

Detta är ingen slump utan beror på att Sveriges arbetsmarknadsmodell där parterna – arbetsgivare och löntagare – gemensamt tar ansvar och sluter breda kollektivavtal. Det säkrar inte bara vår konkurrenskraft som en liten exportberoende nation utan ger också svenska löntagare bättre arbetsvillkor, högre löneutveckling och tryggare arbetsplatser.

Men utan starka fackföreningar rubbas den svenska modellen i grunden och möjligheterna för svenska löntagare att stå upp för sin rätt minskar. 

Med SD:s politik skulle Sverige bli ett svagare samhälle där all makt förskjuts till arbetsgivarna.

Sverigedemokraterna har en tydlig agenda att försvaga svenska fackföreningars ställning i samhället. På så sätt vill SD rasera den svenska modellen och äventyra tryggheten för svenska löntagare. För snart ett år sedan gjorde Sverigedemokraterna gemensam sak med Moderaterna och Kristdemokraterna och drev igenom ett slopande av avdragsrätten för fackföreningsavgiften. När den förra M-regeringen gjorde samma sak för mer än tio år sedan så ökade medlemstappet från facken kraftigt. 

Sverigedemokraterna föreslår också att de regionala skyddsombuden ska avskaffas. Men det är långt ifrån det enda fackföreningsfientliga förslaget som Sverigedemokraterna har lagt fram. 

Förstatligad a-kassa

Sedan flera år tillbaka vill Sverigedemokraterna förstatliga a-kassan. Den tidigare M-regeringen försökte med ett liknande förslag när de satt i regeringen men efter svidande kritik tvingades de till slut dra tillbaka förslaget. Att förstatliga a-kassan skulle med största sannolikhet kraftigt minska den fackliga anslutningsgraden och försämra deras möjligheter att stå upp för svenska löntagare.

Den trygghet som en fungerande a-kassa ger handlar inte bara om att den som tillfälligt blir av med jobbet ska slippa gå till socialkontoret och söka ekonomiskt bistånd. Den svenska modellen med en generös a-kassa i kombination med hårda krav på att söka arbete är avgörande för att löntagare och arbetsgivare ska kunna ställa om när ekonomin förändras. 

Oacceptabelt för S

Sedan vi socialdemokrater bildade regering har vi rustat Sverige och förstärkt a-kassan. Det var viktiga reformer men nu måste vi gå vidare. Regeringen ser just nu över arbetslöshetsförsäkringen i syfte att underlätta för fler att få tillgång till a-kassan och de möjligheter till omställning som kommer med den. 

Att Sverigedemokraterna vill avskaffa den svenska modellen för a-kassan är ingen slump utan följer en lång tradition bland högerpartier att driva förslag som på olika sätt försvårar för löntagare att kräva sin rätt. Med deras politik skulle Sverige bli ett svagare samhälle där all makt förskjuts till arbetsgivarna. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera. Vi kommer ta varje tillfälle att synliggöra och ta strid mot Sverigedemokraternas löntagarfientliga högerpolitik. 


Av Ardalan Shekarabi

Socialförsäkringsminister (S)

Madestam om Shekarabi: ”Framtida partiledare”