Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

SD: Regeringen gör inte nog – här är vår krisplan

Senaste nytt om coronautvecklingen i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helgerna.
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Jimmie Åkesson (SD), partiledare.
Foto: SD
Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: SD

Regeringens insatser är för abstrakta och svårtillgängliga för de minsta företagen som behöver hjälp här och nu.

Vi föreslår därför skarpa åtgärder upp till 1 000 miljarder ämnade att direkt och precist fungera som en tät och robust brygga över den kris som just nu sköljer över landet, skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. The sky is the limit. Vi är beredda att göra historiska satsningar på upp till 500-1 000 miljarder kronor för att rädda Sveriges ekonomi – satsningar som motsvarar 10-20 procent av BNP. En central komponent utgörs av öronmärkta pengar, riktade till småföretag, och vissa andra särskilt utsatta branscher. Sveriges småföretagare och dess anställda utgör landets ekonomiska ryggrad. Flera av dessa företag står nu inför en situation där de riskerar att knäckas. Regeringens insatser är för abstrakta och svårtillgängliga för de minsta företagen som behöver hjälp här och nu. Vi föreslår därför skarpa åtgärder på flera hundra miljarder ämnade att direkt och precist fungera som en tät och robust brygga över den kris som just nu sköljer över landet.

Med tanke på problemets omfattning och allvarliga natur är det just nu, mitt i krisens epicentrum, inte konstruktivt att oroa sig över budgetunderskott och en växande statskuld. Har vi inte mod nog att omedelbart genomföra riktade satsningar till själva navet i vår ekonomi så riskerar konsekvenserna att bli katastrofala med massarbetslöshet som följd.

Livsverk slås sönder

Att resolut svara upp mot den efterfrågekollaps som nu biter sig fast måste därför vara en absolut prioritering. Tiden är knapp. Företagen står utan kunder. Det finns ingen efterfrågan och följaktligen inga inkomster. Att se sitt livsverk slås sönder, att friställa sina anställda och att inte få några svar på hur och när det finns möjligheter att ta sig ur detta svarta hål är ett läge som ingen vill befinna sig i.

Lån till höga räntor är förvisso behjälpligt för vissa större företag. Men för de riktigt små, som just nu står med en bunt räkningar i famnen, betyder detta noll.

Politiken måste, för att motverka detta, agera med kraft, kreativitet och känsla nog att göra de prioriteringar som krävs. Tyvärr noterar vi att den svenska regeringens åtgärder, enligt en sammanställning av OECD, är av mer abstrakt art och mer generellt utformade än andra länders.

Ängsligt beslutsfattande 

Det finns en inbyggd och defensivt grundad ängslighet som genomsyrar beslutsfattandet. Omfattningen är mindre, villkoren mindre generösa och tidslinjen, när det gäller att öronmärka pengar till mindre bolag, är mer utdragen. Exempelvis är regeringens modell med lån till höga räntor förvisso behjälplig för vissa större företag. Men för de riktigt små, som just nu står med en bunt räkningar i famnen, betyder detta noll. Vi måste därför utforma en mer tydlig målbild som direkt träffar de som behöver stödet och hjälpen allra mest. 

Läget kräver åtgärder på både kort och lång sikt. Besöksnäringen, hotell-, transport-, café- och restaurangbranschen befinner sig i ett särskilt kritiskt läge. Tillsammans anställer de tiotusentals människor som inom en snar framtid riskerar att bli av med sina jobb och gå en osäker tid till mötes om inte staten agerar. 

Sex skarpa åtgärder

Vi föreslår därför följande krisåtgärder:

Slopa arbetsgivaravgiften samt egenavgiften under 6 månader.

Öronmärk pengar direkt riktade som ett stöd kopplade till fasta kostnader, exempelvis hyreskostnader för små företag. Stödet kopplas till företagets utveckling de senaste månaderna.

Staten ska ta ett fullt kostnadsansvar för permitteringar som uppkommer i krisens spår.

Lånen som är ämnade att gå till företagen ska länkas till en statlig garanti, vilket säkerställer att bankerna verkligen lånar ut pengarna.

Räntan för denna kortsiktiga upplåning ska sättas till noll.

A-kassan ska utökas med höjt tak samt utvidgas och innefatta fler än vad som är fallet i dag.

Vi ska ha klart för oss att alternativet med massarbetslöshet, ekonomisk härdsmälta och depression är betydligt dyrare. Med vår mer offensiva linje stöttar vi företag på kort sikt. Detta gör vi samtidigt som förutsättningarna att komma tillbaka på lång sikt stärks. Vår nation står inför stora prövningar. Staten måste i detta läge visa sig handlingskraftig genom att skydda och hjälpa medborgarna och företagen så att vi tillsammans kan gå starkare in i framtiden.


Av Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare

Ocar Sjöstedt (SD)

Ekonomisk-politisk talesperson