SD: Det är vänstern som står för rasismen

Rashid Farivar, blivande riksdagsledamot (SD).
Nima Gholam Ali Pour, blivande riksdagsledamot (SD).
Nima Rostami, advokat och debattör (SD).

Vänstern har fört en politik som främjar islamism, parallellsamhällen och hedersförtryck, vilket främst drabbar invandrare. Det största hotet mot den svenska gemenskapen är vänsterns identitetspolitik och de låga förväntningarnas rasism, skriver Nima Gholam Ali Pour, Rashid Farivar och Nima Rostami (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverigedemokraternas sakpolitik har i det senaste valet attraherat minst en femtedel av de svenska väljarna. Därmed har vänsterliberalernas retorik att brunsmeta SD misslyckats. Med SD vid makten blir politikens innehåll varken rasistisk, främlingsfientlig eller högerextrem, utan SD:s politik är en realistisk och rimlig respons på dagens problem. Snarare är det vänsterliberal politik som har lett till den segregation, höga arbetslöshet och det kulturella utanförskap vi ser bland migranter, och som banat väg för en systemhotande brottslighet. 

Vänsterliberalers orealistiska och extrema migrationspolitik med obefintlig konsekvensanalys har lett till enorma sociala problem, stor otrygghet samt ett framväxande missnöje hos både etniska svenskar och invandrare.

Förvrängt asylrätten

Vänsterliberalerna har förvrängt asylrätten och lockat till Sverige resursstarka, ofta män med fiktiva asylskäl, samtidigt som barn och kvinnor fått stanna kvar i riskfyllda områden. Med asyllagstiftning har man försökt tillgodose behovet av arbetskraft och med lagen om arbetskraft har man lockat hit okvalificerad arbetskraft. Därtill har vänsterliberal politik med statliga medel främjat mångkulturen. 

Denna mångkultur har de facto inneburit en etablering och legitimering av reaktionära islamister, hedersnormer och parallellsamhällen med egen moralpolis som vill kontrollera kvinnors sexualitet och rättigheter. Det har gått så långt att vi nu även har ett islamistiskt parti med en väljarbas uteslutande i stadsdelar med en stor befolkning från MENA-länder. Lägg därtill en rad övriga pull-faktorer som har lockat välfärdsbelastande grupper till Sverige. Detta är vänsterliberal politik i ett nötskal. Kritik mot denna skadliga politik beskrivs som rasism och fascism av politiker och skribenter som aldrig någonsin varit i närheten av invandrares vardag. 

Oro för islamism

Vi är tre svenskiranier som medvetet har valt att engagera oss inom SD. Vi träffar dagligen människor, särskilt migranter som på stort allvar är oroliga för islamismens, hederskulturens och tystnadskulturens utbredning i Sverige. Vänsterliberaletablissemang har medvetet tolererat intoleranta gruppers aggression som underminerar de västerländska idealen och sekularismen. Vi är oroliga för vår egen trygghet och för Sveriges trygghet som hotas av den negativa utveckling som vänsterkrafterna har satt i gång. Det är dessutom vänsterliberaler som har legitimerat grupper i det svenska samhället som har spridit islamism och hedersförtryck. För att vända den negativa utvecklingen vi i dag handskas med anser vi, liksom en stor del av det svenska folket, att en rad olika politiska reformer bör genomföras.

De låga förväntningarnas rasism

Den politik och attityd som behövs för att möta Sveriges utmaningar har vi hittat hos SD. Det är inte vänsterns framställning av SD som ett fascismspöke som är hotet mot stabiliteten i Sverige. Hotet mot stabiliteten i Sverige och västerländska ideal handlar bland annat om kulturellt utanförskap, våldet på gatorna, parallellsamhällen, islamismens utbredning och våldsamma upplopp begångna av människor utan respekt för yttrandefriheten. Det allra värsta problem som hotar den svenska gemenskapen är vänsterns identitetspolitik och de låga förväntningarnas rasism. Medan den svenska gemenskap och kravfyllda integrationspolitik SD arbetar för är lösningen på problemet. 

Vi, tillsammans med många andra svenskar med invandrarbakgrund, som föredrar SD:s politik håller vänstern ansvariga för en rad problem som har skapat invandrartäta slumområden. Det är vänstern som är ansvariga för en misslyckad integrationspolitik som främst drabbar invandrare. Politik som främjar islamism, parallellsamhällen och hedersförtryck. Det är rasism, och det är vänstern som står för den.


Av Nima Gholam Ali Pour

Blivande riksdagsledamot (SD) 

Rashid Farivar

Blivande riksdagsledamot (SD)

Nima Rostami

Advokat och debattör (SD)