Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

SD är inte ett Putin-vänligt parti

Björn Söder Foto: Sven Lindwall
Mikael Jansson
Aron Emilsson
Markus Wiechel
Jeff Ahl
Roger Richtoff
Vladimir Putin Foto: Ivan Sekretarev/Pool / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN
1 / 7

Sverigedemokraternas inställning är att vare sig Ryssland eller USA ska diktera villkoren när vi slår fast vår svenska säkerhetspolitikiska inriktning, skriver Björn Söder, Markus Wiechel, Mikael Jansson, Aron Emilsson, Roger Richtoff och Jeff Ahl (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det politiska etablissemang, som misslyckats med att förutse kriser, hot och problem och lösa dem i tid, har satt i gång ett propagandadrev där man försöker utmåla Sverigedemokraterna som ett Putin-vänligt parti.

Det är synnerligen enkelt att syna denna bluff eftersom det enda politiska partiet i Sveriges riksdag, som tidigt varnade för Rysslands upprustning och gryende imperialism, är Sverigedemokraterna.

  Man försöker synnerligen desperat att skyla över sina tidigare svek mot det svenska folket. Ett svek som gör att Sverige är i en mycket utsatt situation. Det ska inte stå oemotsagt, utan rätt ska vara rätt.

Sverigedemokraterna har i olika sammanhang tydligt fördömt Rysslands agerande. I Nordiska rådet har vi beklagat Rysslands klassning av Nordenkontor i Nordvästryssland som utländsk agent och motiverat ett förstärkt nordiskt och framför allt svensk-finskt försvarssamarbete till följd av hotet från de ryska provokationerna i Östersjön.

 

Vi står också bakom de uttalanden och markeringar Nordiska rådets ledning gjorde i samband med annekteringen av Krim. I EU-parlamentet och i utrikespolitiska beslut har Sverigedemokraterna med önskvärd tydlighet tagit avstånd från Rysslands ockupation av Krim. Partiet står bakom sanktionerna av Ryssland till följd av den illegitima ockupationen av Krim. Sverigedemokraternas säkerhetspolitik och Sverigevänliga politik ligger fast.

Vi vill rusta Sveriges försvar starkt och skapa ett defensivt försvarsförbund med Finland. Dessa två åtgärder ska avskräcka den ryska regimen från militära äventyr i våra två nordiska länder.

Vi vill kasta av det auktoritära EU-oket från det svenska folkets axlar och återföra det svenska folkets makt där den hör hemma – i Sverige.

Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga partier som i dag utgör en säkerhetspolitisk risk då de utan att tillfråga svenska folket säljer ut dess suveränitet och frihet till icke folkvalda EU-byråkrater. De övriga partierna underlåter även fortsättningsvis att återupprusta Sveriges försvar och utsätter därmed svenska folket för fara. De övriga partierna agerar i och med detta även som nyttiga idioter till Vladimir Putin, vars auktoritära regim gynnas av att Sverige fortsätter agera säkerhetspolitiskt vakuum i Norden.

 

Sverigedemokraterna kommer fortsatt att arbeta aktivt för att stärka svensk och nordisk frihet samt säkerhet. Vi kommer värna svensk överhöghet över vår egen säkerhetspolitiska inriktning.

Det är till exempel högst anmärkningsvärt att Moderaternas utspel, om att vi måste följa det som USA anser angående Nordstream 2, passerat utan några som helst rubriker. Inget parti bör tillåta en stormakt att påverka dess politik. Vi ska ta beslut utifrån risk- och sårbarhetsanalyser och beroende på vilka Sveriges säkerhetspolitiska intressen är. Det är Sverigedemokraternas absoluta och orubbliga inställning att vare sig Ryssland eller USA ska diktera några som helst villkor när vi slår fast vår svenska säkerhetspolitikiska inriktning. Vi önskar ett klargörande från Moderaterna i detta avseende.

Sverigedemokraterna fortsätter agera som den socialkonservativa och nationalistiska röst som vill försvara Sveriges frihet och suveränitet.

 

Björn Söder

säkerhetspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Markus Wiechel

t.f. utrikespolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Mikael Jansson

försvarspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Aron Emilsson

ledamot Nordiska Rådet, Sverigedemokraterna

Roger Richtoff

ledamot försvarsutskottet, Sverigedemokraterna

Jeff Ahl

ersättare försvars- och utrikesutskottet, Sverigedemokraterna