Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sätt er i möte med Säpo innan fler skolor startas

Skolinspektionen stänger Vetenskapsskolan, som nu bytt namn till Safirskolan.Foto: TT NYHETSBYRÅN
Jesper Söder är tidigare underrättelseofficer för SDF och har stridit mot IS i Syrien och Irak.
Roger Haddad (L) är vice ordförande i utbildningsutskottet.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Hade det inte varit för Dokus och Expressen/GT:s granskning hade Vetenskapsskolan säkerligen kunnat fortsätta sin verksamhet.

Bara det faktum att skolan har personal som återvänt från IS borde varit en röd flagg för Skolinspektionen, skriver Roger Haddad (L) och Jesper Söder.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att nu Vetenskapsskolan (Safirskolan) stängs ner av Skolinspektionen är en seger för samhället men också för Säkerhetspolisen som länge varnat för omfattande problem med inhemsk extremism i Sverige. 

Skolan som har varit omtalad flertalet gånger detta året borde aldrig ha fått öppna. Vi har ett system med friskolor i Sverige och alla har rätt att ansöka om tillstånd. Men skolor som inte följer skollagen ska inte beviljas tillstånd. Driver man dessutom en verksamhet som helt strider mot grundläggande demokratiska värderingar och där ledningen förknippas med radikaliserade personer som har anknytning till terroristorganisationer ska det vara förbjudet att driva skola med offentliga medel.

Ändra skollagen

Det är uppenbart att inte bara lämpligheten hos en skolledning eller ägare ska granskas, utan alla delar i verksamheten. Det finns annars en risk att personer, styrelseledamöter eller organisationer med koppling till farliga ideologier utnyttjar systemet för egen vinning. Vi ser detta både inom förskolan och skolan. 

Det borde utifrån detta inte vara möjligt för vem som helst att driva en friskola. Personer som bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhets ska överhuvudtaget inte vara aktuella. Bara det faktum att Vetenskapsskolan haft och har personal som varit nere och haft samröre med en terrororganisation som IS borde varit en röd flagg för Skolinspektionen. Det är viktigt att fortsätta se över och ändra skollagen och andra regelverk för att utöka Skolinspektionens mandat att återkalla tillstånd. 

Bryt sekretessen

Myndigheter som Skolinspektionen måste få bättre information och underlag när personal är misstänkt för att vara del av en terrororganisation. Vi har länge drivit frågan om att socialtjänsten ska få bryta sekretessen och enklare kunna utbyta information – dels gentemot kommunen, dels gentemot myndigheter som Polisen och Säkerhetspolisen. De kanalerna måste fungera åt båda håll om Sverige på allvar ska kunna förebygga men inte minst förhindra radikalisering och extremism. Detta exempel visar att både kommunikationen och informationen brister mellan myndigheterna. Liberalerna drev frågan om informationsutbyte hårt i förhandlingarna om åtgärder mot terrorism och det är oerhört viktigt att regelverket skärps. 

Utred alla återvändare för brott

Skolinspektionen kan inte hantera dessa problem ensamt, inte heller Säkerhetspolisen. Lagstiftningen måste hänga med och anpassas. En person som inte är dömd för brott återfinns inte i belastningsregistret. Det innebär att de som rest till Syrien och Irak för att gå med IS, kan återvända och gå under radarn. Det var därför enkelt att ta kontakt med skolans dåvarande rektor, Abdel Nasser El Nadi, en av de sex som Säpo klassat som ett säkerhetshot mot Sverige. De har kunnat söka jobb hos en av de som förespråkar och stöttar terrororganisationer som IS/Al Qaida. Förutom att åtgärda bristerna i terrorlagstiftningen måste alla återvändare kallas till Säkerhetspolisen för samtal. Dessutom måste alla återvändare direkt utredas för brott, så är det inte i dag.  

Elever i radikal miljö

Dessa luckor kan öppna för extremister som hotar det demokratiska och fria samhället vi lever i. Kontrollen av friskolor, dels vid ansökan, dels av skolans undervisning och kvalitet måste fungera fullt ut. När systemet brister finns det risk att barn och elever i skolan hamnar i en radikal miljö. Vetenskapsskolan är ett sådant exempel som drivit verksamhet med offentliga medel. En skola som riskerar att radikalisera och segregera, det har vi sett exempel på när pojkar och flickor separerats. 

Skolpeng slussades till Saudiarabien

Dagens regelverk gör det möjligt att lagligt använda skolpengen för att skicka till länder som Saudiarabien. Det är resurser som borde gå till skolverksamheten. Vetenskapsskolan granskas nu av myndigheterna för hur de hanterat sin ekonomi. Bara misstankarna om att pengar kan ha använts för att finansiera terrorister som rest till Syrien eller Irak är i sig graverande. 

En intensifierad myndighetssamverkan krävs, inte minst mellan Skolinspektionen och Säkerhetspolisen, men också Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att nämna några centrala aktörer. 

Stiftelsen Dokus och Expressen/GT:s granskningar har varit oerhört viktiga. Om inte problemen hade uppmärksammats så hade Vetenskapsskolan säkerligen kunnat fortsätta sin verksamhet trots alla brister. De som driver skola i Sverige ska följa svensk skollag, vi ska inte ha skolor vars mål är att radikalisera och bidra till att stötta organisationer som strider mot mänskliga rättigheter, demokrati och frihet.

 

Av Jesper Söder

F d underrättelseofficer SDF som stridit mot IS i Syrien och Irak

Roger Haddad (L)

Vice ordförande i utbildningsutskottet