Särskild löneskatt ger lägre pensioner

Christina Rogestam.

Innan valet utlovade de rödgröna skattesänkningar för alla pensionärer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Men när den rödgröna budgeten sen presenterades fanns en otrevlig nyhet: återinförd särskild löneskatt på 5,6 procent för 65-plussare. Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomster skulle alltså betalas av de cirka 200 000 äldre som fortfarande jobbar. Ohederligt och helt fel väg att gå. Denna löneskatt skulle totalt kosta arbetsgivare och äldre egenföretagare över 1,8 miljarder kronor brutto. Färre sysselsatta seniorer skulle vara negativt för svensk ekonomi och även riskera att leda till lägre pensionsnivåer.

På regeringens bord ligger Pensionsåldersutredningen, där framgår tydligt att om vi inte arbetar längre upp i åldrarna så blir pensionsnivåerna lägre framöver, försörjningsbördan ökar och kvaliteten i välfärden äventyras. Ju fler seniorer som arbetar desto starkare buffertfond och ju högre blir balanstalet i pensionssystemet - och vice versa förstås. Återinförd särskild löneskatt slår alltså inte bara på sysselsättningen, den kan leda till lägre pensioner för alla pensionärer. Är det verkligen vad regeringen vill?

Flera studier visar att var fjärde pensionär vill återgå till arbetslivet i någon form. Från SPF Seniorerna vill vi att åldersgränserna på arbetsmarknaden avskaffas, reglerna emot åldersdiskriminering skärps och att incitament skapas för företag att behålla och rekrytera seniorer. Alla tjänar på om fler seniorer kan arbeta. Regeringen bör ta till sig detta och skrota sina planer på återinförd löneskatt.

Christina Rogestam

Förbundsordförande SPF Seniorerna