Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sanningen om listan ”Sveriges sämsta skolor”

Ronnaskolan presterar bättre än det modellberäknade värdet, skriver Henrik Ljungqvist.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Henrik Ljungqvist, rektor på Ronnaskolan i Södertälje.

Ser man på den svarta lista Expressen publicerat så ser man att de flesta skolorna ligger i socioekonomiskt utmanade områden. Att då benämna dem som Sveriges sämsta skolor är kränkande för oss som arbetar här och som lyckas bättre än förväntat utifrån Skolverkets beräknade värden, skriver Ronnaskolans rektor Henrik Ljungqvist.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är med viss förvåning jag noterar att Expressen i sin rubriksättning kring ”Sveriges sämsta skolor” tar sig rätten att värdera dessa skolor på ett sätt som varken Skolverket eller Skolinspektionen har gjort. Det visar på en djup brist på kunskap, och även en lika djup brist på vilja att ta reda på sakförhållanden. Det är inget mindre än ett pinsamt uttryck för clickbait-journalistik. 

En bra skola kan ha låga resultat

Eftersom vi som nu ingår i det som Expressen benämner som ”Sveriges sämsta skolor” på ett så flagrant sätt nedvärderats, så måste jag ha synpunkter kring det epitetet. Långvarigt låga resultat kan ha en mängd orsaker, varav en kan vara att det är en riktigt dålig skola, med bristande ledarskap, låg lärarbehörighet och en dålig organisation. Det kan dock också vara riktigt bra skolor, med hög lärarbehörighet, skickligt ledarskap och en optimerad organisation, men där andelen nyanlända och socioekonomiska faktorer med mera skapar sämre förutsättningar för goda resultat. 

Ser man på den svarta lista Expressen publicerat så ser man också att de allra flesta ligger i socioekonomiskt utmanade områden. Att då benämna dem som Sveriges sämsta skolor är nedsättande och kränkande för oss som arbetar här och som i de allra flesta fall lyckas bättre än förväntat utifrån Skolverkets beräknade värden. 

Vår skola lyckas bättre än förväntat

Som exempel kan nämnas att såväl Ronnaskolan som Hovsjöskolan i Södertälje, och förmodligen flera av de listade skolorna, presterar bättre än det modellberäknade värdet utifrån beräkningar gjorda med hänsyn taget till socioekonomiska faktorer, föräldrars etniska bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund osv – faktorer som vi vet har stor betydelse för resultaten och statistik som enkelt kan hämtas på Skolverkets hemsida. Om man är intresserad av fakta. 

Dessutom har skolorna i flera fall inte bara genomgått såväl Skolinspektionens kvalitetsgranskningar som deras tillsyn utan anmärkningar, utan faktiskt med beröm godkänt. 

Det är likvärdigheten som brister

Men vad menar då Skolinspektionen i sin rapport? Den som läste mer än bara rubriken vet svaret, men låt mig förtydliga. Det handlar om att eleverna i de berörda skolorna, trots ett skickligt arbete, inte når upp till samma nivå som elever i skolor som ligger i socioekonomiskt starkare områden. Det brister alltså i likvärdighet. I slutändan är detta en av de viktigaste integrationsfaktorerna, men det är en annan diskussion. 

Rapporten berör också huvudmännens ansvar att hantera denna fråga, och deras brist i stöd till skolor i utsatta områden. 

Om Expressen verkligen vill ta reda på vilka skolor som är ”sämst”, så föreslår jag att man går in och forskar i Skolverkets databas för att utröna vilka skolor som systematiskt presterar lägre resultat än det modellberäknade värdet. Det vore mer trovärdigt, och ett prov på verklig undersökande journalistik. På den listan kommer de flesta av de i listan berörda skolorna inte att finnas. 


Av Henrik Ljungqvist

Rektor Ronnaskolan, Södertälje