Sänk kapitalskatten i arbetslinjens namn

För jobbens skull bör regeringen prioritera sänkt kapitalskatt och  riskkapital- avdrag för privatpersoner framför sänkt bolagsskatt,  skriver Hanna Wagenius.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Hanna Wagenius, förbundsordförande för Centerns Ungdomsförbund.

Bristen på pengar har gjort att många planer och drömmar om att starta ett eget företag har slocknat. Bristen på pengar har också gjort att många satsningar på att utöka verksamheten bland småföretag inte har blivit av. I en tid när ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög är varje jobb värdefullt. Därför är det viktigare att sänka trösklarna för investeringar i bolag, snarare än att sänka bolagsskatten - även om bägge två är önskvärda reformer.

I Sverige består största delen av finansieringen av småföretag av sparade pengar och banklån. För de som inte har eget kapital är oftast banken enda alternativet. Som ett helt färskt företag är det ganska svårt men inte omöjligt att få tillgång till denna finansiering. Dock gör finansiering genom banklån att ägaren begränsas i hur hon kan driva sitt företag. Pengar genom banklån kallas också "dumma pengar", eftersom bankpersonalen är bra på finansiering och regler, men inte på varje specifik bransch eller hur ett företag ska utvecklas för att bli marknads-ledande eller etablera sig utomlands med en specifik produkt eller tjänst.

En sänkning av bolagsskatten är bra för Sveriges aktiebolag, men många nya och små  företag kommer inte att få någon lättnad då de drivs som enskild firma eller handelsbolag -  och det är  i många av dessa företag som de nya jobben har möjlighet att växa fram.

Svårigheterna att lyckas spara ihop kapital eller att hitta finansiering på andra sätt än genom banklån eller statliga Vinnova är ett stort problem för småföretagen i Sverige. Vi behöver en större mångfald i hur våra nystartade företag kan finansiera sig.

Genom en sparandelinje kan fler spara ihop till en grundplåt för att starta ett företag, men att spara tar tid och bra idéer har inte alltid det. Därför krävs det fler småkapitalister i Sverige - personer som har en möjlighet och viljan att satsa en liten del av sina pengar så att andras idéer kan växa. Genom att exempelvis de som har ett sparat kapital på kontot kan investera på ett enkelt och förmånligt sätt i grannens, föräldrarnas eller någon annans företag kan vi få ett bättre företagsklimat i Sverige. Därför borde en sänkning av kapitalskatten och ett riskkapitalavdrag för privatpersoner prioriteras framför en sänkning av bolagsskatten i budgetförhandlingarna.

Leder investeringarna till att fler personer får möjlighet att leva på sitt eget  företag är chansen stor att de även kan leda till att dessa kan anställa en eller två personer till -  det är alltså en mycket önskad reform för att minska arbetslösheten.

Alla satsningar kommer säkert inte gå vägen. Går det så illa att ett företag går i konkurs försvinner pengarna, men detta är något som gäller nästan alla som investerar pengar i aktier, fonder och pensionssparar. Därför gäller det att arbeta med riskspridning som alltid när det handlar om pengar, och även om inte alla investeringar i nystartade bolag kommer att gå vägen så kommer betydligt fler att lyckas, betydligt fler personer leva på sin dröm och få en möjlighet att ha någon anställd.

Även misslyckade satsningar leder också till bra erfarenhet er  inför framtiden. När vi har skapat enklare regler, gjort det enklare och billigare att anställa personal och dessutom gjort det enklare att få kapital till ett företags satsningar kommer vi också att ha ett bättre företagsklimat och en bättre arbetsmarknad.

För vem ska anställa alla de som vill arbeta i arbetslinjen om inte företagarna? Det kräver fler småkapitalister. En företagarlinje tillsammans med en sparandelinje gör att vi kommer få en minskad arbetslöshet.


Hanna Wagenius

Hanna Wagenius är förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.