Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Samhalls målgrupp trängs ut av nyanlända

Samhall ska inte längre tillåtas vara en ändhållplats för Sveriges misslyckade integrationspolitik, skriver Gulan Avci och Bengt Eliasson.
Foto: SAMHALL/ImageForum
Gulan Avci (L), förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
Foto: LIBERALERNA
Bengt Eliasson är Liberalernas talesperson i funktionsrättsfrågor.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Samhalls målgrupp har förändrats från personer med funktionsnedsättningar till nyanlända som inte behärskar det svenska språket. 

Riksdagen ställer i dag Samhall till svars och kräver samtidigt ett stopp för utvecklingen, skriver Gulan Avci och Bengt Eliasson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Alla människor har inte möjligheten att få arbeta på lika villkor. Vi är alla unika individer med olika förutsättningar. Att säkerställa att alla kan få vara sitt bästa jag – även på arbetsplatsen, är karaktäristiskt för ett modernt samhälle. Det är här arbetsmarknadsåtgärder och Samhall kommer in i bilden. 

Samhall är en aktör som har varit ett ovärderligt stöd för många människor genom åren. Verksamheten har konstruerats genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som på en konkurrenskraftig marknad inte skulle anses vara lönsam. Att känna sig behövd och kunna erbjuda en arbetsinsats ger människor en känsla av syfte som inte bör underskattats. 

Samhalls verksamhet har möjliggjorts genom offentliga medel. Det säger sig självt att verksamheten endast kan erbjuda arbetsuppgifter som inte är marknadsmässiga, ifall de inte konkurrerar fullt ut på den fria marknaden. Trots att Liberalerna är ett marknadsekonomiskt parti så har vi stöttat konceptet, på grund av att alla har rätt att få arbeta på lika villkor. 

Konkurrerar ut andra företag

Idag ser emellertid situationen annorlunda ut. Samhalls vinstkrav har ökat, anvisningarna har luddats till och bolaget konkurrerar ut företag på den reguljära marknaden. Samtidigt som de offentliga medlen, i form av miljarder kronor, fortsätter att rulla in varje år.

Liberalerna vill här vara tydliga – språkförbistring är ingen funktionsnedsättning

När Samhall ändrar sin marknadsstrategi – så förändras även målgruppen hos de anställda. När kraven höjs måste branschen rekrytera mer konkurrenskraftig personal. Brist på klara direktiv och uppföljning har lett till en viss godtycklighet och oklarhet gällande Arbetsförmedlingens anvisningar till Samhall. Enligt en rapport som Liberalerna har beställt av riksdagens utredningstjänst består mer än hälften av Samhalls anställda av människor som är födda utanför Sverige. Nyanlända som ofta har svårt att få ett jobb på grund av språkförbistringar. 

Ett sätt att putsa till arbetslösheten

Samhall får förmånlig arbetskraft som kan konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som regeringen kan putsa sina arbetslöshetssiffror. Upplägget vittnar om en människosyn präglad av låga förväntningar där svaga språkfärdigheter och avsaknad av yrkesvana ses som ett funktionshinder. Liberalerna vill här vara tydliga – språkförbistring är ingen funktionsnedsättning.

Det är givetvis så att några av de nyanlända har någon form av funktionsnedsättning, men det faller på sin egen orimlighet att antalet skulle vara så högt. Flera nyanlända är i dag i behov av arbetsmarknadsinsatser och utbildningar, men ett arbete hos Samhall är inte endast fel insats hos en arbetssökande som behöver språkinlärning, det tränger dessutom ut insatser för personer som verkligen skulle behöva en skyddad anställning. 

Negativt för de verkligt behövande

Det är framför allt personer med såväl fysiska som intellektuella funktionsnedsättningar som påverkats negativt av den här utvecklingen. Utträngningen får oerhörda konsekvenser för personer som står långt bort från arbetsmarknaden, men även för konkurrensen inom flera branscher, framför allt inom städbranschen där Samhall i dag är marknadens största aktör. 

Samhalls verksamhet får gärna vara lönsam, men det får aldrig ske på bekostnad av de som ger Samhall sitt existensberättigande. 

Samhalls vd kallas till utskottet

Det här kommer nu att upphöra. Samhall ska inte längre tillåtas vara en ändhållplats för Sveriges misslyckade integrationspolitik som med statliga medel manipulerar den fria marknaden. 

Riksdagen kräver i dag en återgång till kärnuppdraget efter ett tillkännagivande initierat av Liberalerna. Samhall ska vara en arbetsgivare som tillhandahåller meningsfulla arbetsuppgifter till människor med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Därför kallar arbetsmarknadsutskottet in Samhalls vd Monica Lingegård i dag för en redogörelse.


Av Gulan Avci (L) 

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L) 

Talesperson i funktionsrättsfrågor