Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Samhället måste kraftsamla mot skadliga matvanor

Socialminister Lena Hallengren (S).
Foto: AMIR NABIZADEH/TT
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ojämlikheten märks inte bara i plånboken – den märks också i vår hälsa. Därför måste hela samhället kraftsamla. Samtidigt som vi sluter de påverkbara hälsoklyftorna under en generation, ska vi minska vårt klimatavtryck.

Regeringen ger nu ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att öka takten i arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, skriver socialminister Lena Hallengren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den pågående pandemin har inneburit stora påfrestningar på hälso-och sjukvården och det har visat sig att personer med fetma, högt blodtryck och diabetes drabbas extra svårt av covid-19. Pandemin har tydliggjort hur viktigt det är att arbeta förebyggande med att främja goda levnadsvanor.

Övervikt och fetma ökar

Samtidigt ser de livsstilsrelaterade sjukdomarna ut att fortsätta öka. Övervikt och fetma ökar i stort sett i alla åldrar och en stor del av orsaken finns att hämta i vår omgivning. Det finns även tydliga skillnader i förekomsten av övervikt och fetma i olika grupper och var i landet man bor. Ojämlikheten i samhället påverkar alltså direkt vår hälsa.

För att bromsa utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet behöver bedrivas av ett flertal aktörer och sektorer i samhället; allt från förskolan, skolan och arbetslivet till hälso- och sjukvården, livsmedelsbranschen och det civila samhället.

Matvanorna påverkar klimatet

Men våra matvanor påverkar inte bara vår hälsa – miljön och klimatet påverkas också av våra livsmedelssystem.

Vår livsmedelskonsumtion står för en stor miljö- och klimatpåverkan som också har konsekvenser utanför Sveriges gränser. Försämringar i miljö och klimat har i sin tur också negativa effekter för människors hälsa.  Av hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp beräknas livsmedel stå för drygt 25 procent. Andra negativa effekter är till exempel övergödning och överfiskning. Samtidigt ska vi komma ihåg att mat och matproduktion påverkar miljön positivt, till exempel genom att gynna landskapet och den biologiska mångfalden. 

Hela samhället ska kraftsamla för att ställa om och för att minska ojämlikheten i hälsa.

Vilken mat vi väljer att äta har därför en stor betydelse för miljön och klimatet. Det är tydligt att ett hållbart livsmedelssystem, med en hållbar konsumtion, är avgörande för vår framtid. Branschen har hållbarhetsfrågor högt på agendan och intresset från konsumenterna är stort, men även här finns flera utmaningar.

Nytt uppdrag till FHM och Livsmedelsverket

Regeringen ger i dag Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. 

Forskning visar att insatser för hälsosamma matvanor behöver vara långsiktiga och riktas till både individ och samhälle, att offentlig sektor är viktig, samt att nationella mål, indikatorer och uppföljning är nödvändiga för att insatserna ska vara effektiva. Det här är ett viktigt steg i den riktningen. 

Att leva hållbart ska vara enkelt

Det behöver vara enkelt att leva hållbart. Insatser som ger alla förutsättningar för en miljömässigt hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion behöver prioriteras för att minska ojämlikheten i hälsa samt för klimatet och miljön. 

Vi måste göra det här tillsammans. Hela samhället ska kraftsamla för att ställa om och för att minska ojämlikheten i hälsa. Branscherna, det offentliga och privatpersoner kan göra stor skillnad. 


Av Lena Hallengren (S)

Socialminister

Jennie Nilsson (S)

Landsbygdsminister