Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Samhall snedvrider inte konkurrensen

Samhall inte bara kan, utan ska, konkurrera med andra företag om jobben, skriver Monica Lingegård. Foto: COLOURBOX
Monica Lingegård är vd för Samhall. Foto: SAMHALL

Kritiken mot Samhall visar tydligt hur en hel bransch har fördomar mot våra medarbetare och deras förmågor.

Att vi skulle utföra någon form av prisdumpning är grundlösa anklagelser, skriver vd Monica Lingegård.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | SAMHALL. Företrädare för städbranschen skriver i en debattartikel att Samhall förlorat sitt mål och mening. Ett påstående som helt saknar grund och som vittnar om en stor okunskap om Samhall, vårt arbete och vårt uppdrag. Det visar också tydligt på hur en hel bransch fortsatt har fördomar kopplat till våra medarbetare och deras förmågor.

Samhalls uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Genom att matcha rätt person till rätt arbete och genom relevanta anpassningar, ges möjlighet till de personer som kanske aldrig tidigare arbetat att bidra i riktiga jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är inte bara viktigt för att våra medarbetare ska känna att deras arbeten är uppskattade och efterfrågade – utan också en del av vårt uppdrag från den svenska regeringen. Så Samhall inte bara kan, utan ska, konkurrera med andra företag om jobben.

I takt med att socialt ansvarstagande blivit allt viktigare, har också vårt varumärke stärkts. Våra konkurrenter skulle också kunna rida på denna hållbarhetsvåg om man valde att göra det vi gör.

Varje krona från staten går till uppdragets kostnader

Det innebär inte att Samhall kan eller får sänka sina priser på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Den ersättning Samhall får av sin uppdragsgivare, den svenska staten, går oavkortat till de kostnader som uppdraget ger upphov till – att medarbetare kan behöva lägre arbetstakt, utvecklingsinsatser och anpassade arbetsplatser. Skälet till att vi får en ersättning från staten är ju att vi endast anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. För att säkerställa att vi inte bidrar till en snedvriden konkurrens följer vi noga upp hur branschen prissätter sina tjänster.

Att Samhall skulle utföra någon form av prisdumpning är grundlösa anklagelser. Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att ledande företrädare för städbranschen ägnar sig åt rena spekulationer om på vilka grunder Samhall vinner sina uppdrag. 

Jag förstår att Samhalls ökade konkurrenskraft är besvärande

Jag kan ha en förståelse för att Samhalls ökade konkurrenskraft är besvärande för serviceföretag i samma bransch som vi verkar, men det är inte skäl till att förminska våra medarbetares kompetens. I takt med att socialt ansvarstagande blivit allt viktigare, har också vårt varumärke stärkts. Våra konkurrenter skulle också kunna rida på denna hållbarhetsvåg om man valde att göra det vi gör.

Vidare påstår Unevik och Von Peltzer att Samhall tagit sig an uppdrag vars komplexitet ställer orimliga krav på de anställda och att medarbetare med funktionsnedsättningar inte är lämpade för vissa arbeten. Detta vittnar ytterligare om bristande kunskap och fördomar om våra medarbetares förmågor.

Vi välkomnar ökad transparens

Avslutningsvis vill jag återkoppla till beslutet som EU-kommissionen utfärdat rörande huruvida Samhalls konstruktion och finansiering är förenlig med EU:s statsstödsregler – något Unevik och Von Peltzer valt att ägna stort fokus åt. I riktlinjerna från EU framgår det att Samhall inte gjort sig skyldiga till någon form av prisdumpning men att EU-kommissionen ålägger den svenska staten till att öka transparensen inom Samhall. Ett beslut vi givetvis välkomnar. 

 

Av Monica Lingegård 

Vd Samhall

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!