Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Samhall kommer inte längre missbrukas av S

Samhalls målgrupp har förändrats från personer med funktionsnedsättning till att även inkludera personer som inte behärskar det svenska språket. Nu har vi satt stopp för det, skriver Liberalerna.
Foto: SAMHALL/TT
Gulan Avci, skattepolitisk talesperson för Liberalerna.
Foto: Jessica Gow/TT
Malin Danielsson (L), ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Vi värnar om Samhalls roll som arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning – dit räknas inte låg utbildning och bristande språkkunskaper.

Efter tuffa förhandlingar är regeringen nu överens med oss om att Samhall inte längre ska användas som ändhållplats för Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik, skriver Gulan Avci och Malin Danielsson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under de senaste två åren har Liberalerna arbetat aktivt för att regeringen ska ändra inriktningen i verksamheten för det statliga bolaget Samhall. I december 2019 drev vi igenom ett tillkännagivande i riksdagens arbetsmarknadsutskott med ett skarpt beslut att regeringen skulle tillsätta en utredning för att se över målgruppen för Samhall.

Målgruppen har förändrats

Samhall, grundades 1980 med syftet att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar som har nedsatt arbetsförmåga och har svårt att finna jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Men under de senaste åren har Samhall gjort en resa som inneburit att målgruppen förändrats från personer med funktionsnedsättning till att även inkludera personer som är nyanlända och som inte behärskar det svenska språket.

Regeringens politik har bidragit till att två utsatta grupper ställts mot varandra. Personer med funktionsnedsättning som trängts bort från arbetsmarknaden, medan personer som är nyanlända låsts in i kraftigt subventionerade jobb.

L har satt stopp för misslyckandet

Nu har vi satt stopp för detta misslyckande. Efter tuffa förhandlingar är regeringen nu överens med oss om att Samhall inte längre ska användas som ändhållplats för Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik. 

En utredning från Riksdagens utredningstjänst visade att mer än hälften av Samhalls anställda är födda utanför Sverige.

Överenskommelsen innebär att förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning ändras så regelverken för anvisningar blir tydliga. I fortsättningen är det enbart personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga som ska hänvisas till Samhall. De ändrade regelverken innebär också att Arbetsförmedlingens handläggningsrutiner vid bedömning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall förtydligas. Beslutet träder i kraft 1 juni i år. 

Mer än hälften är utlandsfödda

Hösten 2018 beställde Liberalerna en utredning från Riksdagens utredningstjänst som visade att mer än hälften av Samhalls anställda är födda utanför Sverige. Oftast nyanlända och kvinnor som haft svårt att få ett jobb på grund av språksvårigheter, låg – eller ingen utbildning. 

Utvecklingen inom Samhall har visat vilka förödande konsekvenser bristande kunskaper i svenska får för individen när arbetsmarknadspolitiken inte har rätt fokus. Självfallet kan vissa av kvinnorna ha en funktionsnedsättning, men låg utbildning och bristande språkkunskaper är ingen funktionsnedsättning. 

Med en fungerande integrationspolitik så skulle dessa individer ha mött höga förväntningar och fått rätt förutsättningar från början i sin arbetsmarknadsetablering. Då hade sannolikt flertalet som fått jobb på Samhall kunnat erbjudas motsvarande jobb på den fria marknaden av privata företag.  

De låga förväntningarnas arbetsmarknad

Vi värnar om Samhalls roll som arbetsgivare för de personer med funktionsnedsättning som behöver denna insats och vi kommer säkerställa att bolaget har rätt förutsättningar att bedriva en bra verksamhet med hög kvalitet. Det vi däremot inte kommer medverka till är en arbetsmarknadspolitik som präglas av en människosyn av låga förväntningar. 

Coronakrisen har lett till att integrationsskulden har vuxit. Alltför många människor lever i utanförskap och krisen har drabbat vissa branscher där många utrikesfödda arbetar. Vi vet dessutom med lärdom från tidigare kriser att utrikesfödda drabbas särskilt hårt av en stängd arbetsmarknad när konkurrensen om jobben blir hårdare. För att förhindra att fler blir långtidsarbetslösa så krävs handlingskraft.

Nyanlända ska ha reguljära jobb

Liberalerna kommer inte acceptera fler misslyckanden. Samtidigt som fler arbetslösa med funktionsnedsättning får anvisning till Samhall är det viktigt att Arbetsförmedlingen nu säkerställer att personer som är nyanlända ges insatser som fungerar och leder till sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt som Samhall slutar vara ändhållplats för misslyckad integrationspolitik. 


Av Gulan Avci (L) 

Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson 

Malin Danielsson (L) 

Riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet