Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Samhall har förlorat sitt mål och mening

I dag konkurrerar Samhall med kommersiella företag, skriver Emma Unevik och Marco von Peltzer från Almega.
Foto: Colourbox
Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen.
Foto: Privat

Statsägda Samhall spelade en gång en viktig roll i samhället för att se till att funktionsnedsatta gavs ett meningsfullt arbete. 

Men företaget har övergett sina gamla ideal och konkurrerar i dag med kommersiella företag, menar företrädare för Almega.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SAMHALL. Arbete är en hörnsten i den svenska modellen. Det är tänkt att Samhall ska spela en viktig roll – att se till att funktionsnedsatta ges ett meningsfullt arbete. Men på senare år har Samhall förändrats. 

Företaget har börjat konkurrera om mycket komplexa uppdrag. 

Exempelvis har företaget nu städningen av Arlanda flygplats med nattarbete och komplicerad säkerhet.

Huvuduppgiften har glömts. Funktionsnedsatta medarbetare pressas av arbetsuppgifter som inte är anpassade efter förutsättningarna. Detta i stället för att ges en arbetsmiljö där de kan utvecklas.

Mellan 2006-2016 anmäldes Samhall 32 gånger till Arbetsmiljöverket. Det är mer än andra stora arbetsgivare i fastighets- och städbranscherna. Medarbetarnas sjukskrivningstal ökade med nära 30 procent mellan 2012-2016. 


Läs även: Samhallanställda fick plocka isär granater 


Industrifackens tidning Dagens Arbete har granskat Samhall, och bland annat avslöjat att medarbetare uppdragits att montera isär militära övningsgranater.

För att klara de komplexa uppdragen har Samhall anlitat även arbetskraft som inte är funktionsnedsatt. Dessutom används underentreprenörer för tiotals miljoner kronor. 

Det är alltså personer som redan arbetar eller hade kunnat arbeta på den ordinarie marknaden.

Samhalls agerande är förödande för samhället eftersom medarbetarna kommer i kläm. Men det är också skadligt eftersom privata och lokala företag trängs bort och riskerar att slås ut. 

Under 2017 gick Samhall med 271 miljoner kronor i förlust.

Samhall får varje år statliga stöd på mer än 4,5 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat kompensera för lägre arbetstakt och anpassad arbetsmiljö, men Samhall behöver inte visa hur de används. Det finns skäl att tro att det är så Samhall klarar att i ibland gå 40 procent under marknadspriserna. 

Regeringen har dessutom aviserat mer än 2,5 miljarder kronor i ytterligare anslag fram till 2020. Det är som att kasta pengarna i ett svart hål. Under 2017 gick Samhall med 271 miljoner kronor i förlust.

Skattefinansierad prisdumpning 

Städ- och andra servicebranscher har länge varit en väg för nya svenskar och personer utan högre utbildning att lyckas som entreprenörer. De flesta privata städföretag är dessutom små. Upphandlingar handlar nästan bara om priset. 

Därför har Samhalls skattefinansierade prisdumpning redan tvingat flera mindre städföretag att lägga ned eller avstå från att lämna anbud om Samhall är med. Andelen företag som deltar i offentlig upphandling minskar varje år.

När de privata företagen trängs bort slår det mot funktionsnedsatta. Bara fyra procent av landets arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga arbetar i statlig sektor, där Samhall ingår. Cirka 68 procent finns i privat sektor. Detta enligt SCB:s statistik för 2015. 

Om Samhall försvann skulle troligen de flesta funktionsnedsatta absorberas av privata företag, men så är det inte om de privata företagen försvinner.

Bryter mot EU-regler

I december meddelade EU-kommissionen att statens stöd till Samhall bryter mot EU:s regler för den inre marknaden. EU-kommissionen kräver att Sverige under 2018 ska genomföra vissa åtgärder, bland annat:

Införande av en särskild ersättningsmekanism till Samhall.

Särskild särredovisning och ökad öppenhet kring Samhall.

Kontroll av att marknadsprissättningen i Samhall fungerar.

Kontroll av överkompensation till Samhall och återbetalning när det förekommit.

Utpekande av en myndighet med särskilt uppdrag att kontrollera Samhall.

Ansvariga politiker måste inse allvaret och hantera dessa krav. I nästa steg måste ett nytt Samhall byggas.

Samhall ska säkra utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Samhall ska inte användas för att gömma folk i statistiken och skapa mer problem på vägen.


Av Emma Unevik, 

Ordförande i Almega Städföretagen

Av Marco von Peltzer, 

Ordförande i Almega FM-företagen