Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Säkerhetskontroller behövs i domstolarna

Det är hög tid för permanenta säkerhetskontroller i samtliga landets domstolar, skriver Sofia Larsen, ordförande för Jusek, tillsammans med representanter från rättsväsendet. Foto: Jonas Ekströmer / Scanpix

Nya siffror från Malmö tingsrätt visar att det tack vare larmbågar omhändertagit över 400 olämpliga föremål, såsom knivar, knogjärn och pepparsprej under fyra månader. Nu krävs ändrad lagstiftning för permanenta säkerhetskontroller i samtliga domstolar, skriver Jusek och representanter från rättsväsendet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I november skedde ett andra sprängdåd mot Malmö rättscentrum, där tingsrätt, åklagare, kriminalvården, ekobrottsmyndigheten och polisen har sina lokaler. Skadorna blev omfattande. Sprängdådet i Malmö är lika mycket ett angrepp på enskilda som mot demokratin. Jusek, akademikerförbundet för bland annat jurister, är oroad över en utveckling mot allt hårdare samhällsklimat och med angrepp på rättsväsendet.

För de allra flesta av oss är det självklart att vara trygg på sin arbetsplats. Dörrarna är låsta och det krävs passerkort för att komma in i lokalerna. Domstolarna i Sverige med den särskilda utsatthet som finns där är däremot öppna för alla.

Med en säkerhetskontroll i domstolens entré, motsvarande en flygplatskontroll med larmbåge, kan risken för hotfulla situationer begränsas. Väskor röntgas eller genomsöks av ordningsvakter på plats. Detta samtidigt som allmänhetens tillgång till domstolen bibehålls, vilket är viktigt. Men i dag finns permanent säkerhetskontroll enbart i ett fåtal domstolar.

Det är hög tid för permanenta säkerhetskontroller i samtliga landets domstolar, i ett första steg i ting- och förvaltningsrätter.

Det skulle väsentligt öka tryggheten för domstolens personal, åklagare och advokater och förstås också för brottsoffer, vittnen och andra som besöker domstolen tillfälligt.

Nya siffror från Malmö tingsrätt visar på värdet av en säkerhetskontroll. Bara under årets första fyra månader har över 400 olämpliga föremål tagits om hand i Malmö tingsrätt.  

Knivar, knogjärn och pepparsprej är exempel på föremål som vissa har velat ta med sig in på domstolen.

Om det fortsätter i samma takt kommer det år 2015 i Malmö tingsrätt att ha tagits om hand ännu fler olämpliga föremål än år 2014 och år 2013.

Den stora majoriteten av landets totalt 48 tingsrätter står till skillnad från Malmö i dag utan permanent säkerhetskontroll. Detsamma gäller bland annat landets förvaltningsrätter, hovrätter och kammarrätter. I domstolar utan permanent säkerhetskontroll kan säkerhetskontroll sättas in tillfället, till exempel vid en förhandling om gängkriminalitet.  

Det vanliga är dock att vem som helst kan ta med sig vad som helst in på domstolen då den håller öppet.

Jusek, som har flera förslag för stärkt säkerhet i rättsväsendet, ser det som självklart med permanenta säkerhetskontroller i samtliga domstolar. En åklagare i Kalmar eller domare i Luleå ska kunna vara lika trygg som den som arbetar i någon av de större städerna. Det är en säkerhetsfråga och handlar även om att rättsväsendets yrken ska fortsätta att vara attraktiva. Domstolsverket bedriver ett bra arbete med säkerhetsfrågor, men mer behöver göras.

För att permanent säkerhetskontroll ska kunna införas brett krävs ny lagstiftning.

Det krävs också satsningar på teknisk utrustning och på ordningsvakter. Dessa satsningar förutsätter i sin tur ökade resurser till domstolsväsendet.

Det är viktigt att Justitiedepartementet med ministrarna Morgan Johansson och Anders Ygeman nu tar i dessa frågor med prioritet.

 

Sofia Larsen, ordförande i Jusek

Carsten Helland, ordförande i domstolssektionen

Sofia Möller, ordförande i advokatsektionen

Robert Engstedt, ordförande i åklagarsektionen