Sabuni: Ska inte finnas utsatta områden 2030

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Fredrik Malm, migrationspolitisk talesperson för Liberalerna.
Foto: Magnus Fröderberg / Magnus Fröderberg

För att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030 krävs vad som närmast kan liknas vid en Marshallplan för förorten.

Det är en ödesfråga för Sverige och måste vägleda all politik som berör invandring och integration, skriver Nyamko Sabuni (L) och Fredrik Malm (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Alla har rätt till en uppväxt fri från våld och otrygghet. Barndomen ska präglas av lek och lärande, inte skjutningar och sprängningar. Vi menar allvar med att Sverige inte ska ha några utsatta områden till 2030. Kriminella och extremister ska stoppas från att begränsa friheten för de som bor i drabbade områden.

Det kommer krävas tuffa och uthålliga insatser som närmast kan liknas vid en Marshallplan för förorten. Vi ställer ambitiösa reformkrav där skolan, bostadspolitiken, arbetsmarknaden, socialtjänsten och rättsväsendet har nyckelroller. Vi kräver stopp för bidragslinjen som förvärrar utanförskapet.

I dag är det hundratusentals i Sverige som drabbas av skolor som misslyckas, en polis som inte kan fullfölja sitt uppdrag i bostadsområdet, en välfärd som präglas av omhändertagande i stället för eget ansvar.

Fungerande flyktingmottagande

Ska vi lyfta utsatta områden måste vi också ha ett fungerande och effektivt flyktingmottagande som skapar så goda förutsättningar som möjligt för de som flytt hit att kunna leva fria och självständiga liv. 

Vår hållning i diskussionen om en ny migrationspolitik är glasklar: Sverige ska hjälpa människor i behov av skydd, men i en omfattning som samhället klarar. Det förutsätter en lagstiftning som håller över tid och har en bred förankring i riksdagen. Systemet ska vara rättssäkert för dem som söker sig hit, tydligt mot omvärlden och planerbart för kommuner som hanterar integrationen.

Fem reformområden

Nu krävs kraftfulla reformer för att vända utvecklingen:

1. Inga utsatta områden bör vara ett vägledande mål för budgeten. Alla integrations- eller migrationspolitiska reformer måste bygga på en konsekvensanalys om reformerna minskar eller ökar utanförskapet.

2. Lyft kunskap och studiero i skolan. Gör skolan statlig, börja gärna med skolor i utsatta områden. Skolor som drivs av extremister ska stängas ned.

3. Återupprätta arbetslinjen, där det blir enklare och mer lönsamt att försörja sig själv i stället för att leva på bidrag. Personligt ansvar och egenmakt är grundläggande för det liberala samhället.

4. Prioritera svenska språket. Äntligen blir nu det liberala förslaget om ett språk- och samhällstest för medborgarskap verklighet. Nu behövs fler reformer som säkerställer goda kunskaper i svenska språket.

5. Befria gator och torg från kriminella gäng i utsatta områden. Vår lagbundna frihet måste omfatta alla. Barn som växer upp i kriminella familjer måste oftare omhändertas och alla former av hedersförtryck måste bekämpas mer kraftfullt.

Löfven ändrade sig

Liberalerna arbetar för att Sverige ska vara ett land som erbjuder skydd för de mest utsatta människorna med skyddsbehov. Vi vill fullfölja åtagandet i januariavtalet om att göra upp om framtidens migrationspolitik i en parlamentarisk kommitté. Inom ramen för den finns nu 26 enskilda förslag, som utgör en framkomlig grund för en brett förankrad migrationspolitik. Ett av dessa är en humanitär ventil som vi står bakom.

Därför var det förvånade att Socialdemokraterna ändrade sig i december. I stället för den ventil vi var överens om valde S att köpa Miljöpartiets krav på nya breda grunder för uppehållstillstånd för personer som fått avslag på asylansökan. Detta lappande och lagande måste få ett slut och ersättas med rättvisa och långsiktigt hållbara system.

Inför att ett färdigt förslag ska presenteras senare i vår får Stefan Löfven göra om och göra rätt. Lyssna på expertmyndigheternas farhågor. Agera förnuftigt för en integrations- och migrationspolitik som fungerar på riktigt.


Av Nyamko Sabuni

Partiledare, Liberalerna

Fredrik Malm

Migrationspolitisk talesperson, Liberalerna